Genetische screening Trisomie 21

 Imprimer

Niet invasieve test genetische screening Trisomie 21

Niet invasieve test genetische screening Trisomie 21

Op 22 mei 2014 hebben de Hoge Gezondheidsraad en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) hun bevindingen en adviezen voorgesteld in verband met de nieuwe bloedtest voor de niet-invasieve opsporing van het syndroom van Down bij zwangere vrouwen (NIPT: niet-invasieve prenatale test).  Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek moet haar mening nog formuleren.
De huidige procedure voor het opsporen van Trisomie 21 bestaat uit een screeningsproces met de combinatietest, indien er voldoende hoog risico is gaat men over tot een invasieve test.  Op dit moment zijn er jaarlijks in België 5000 van deze invasieve tests die leiden tot 50 miskramen (d.i. 1% van de invasieve test).  Bij deze analyses wordt 25% van de zwangerschappen met syndroom van Down niet gedetecteerd omdat de screeningstests niet afdoende correct is en worden er 97% te veel invasieve testen gedaan.
 De nieuwe test, NIPT wordt voorgesteld als een alternatief waarbij de foutenmarge veel kleiner is. Men zou...

Lire la suite 


Gewetensbezwaar van apothekers m.b.t. euthanasie in Nederland

Belgique - Gewetensbezwaar van apothekers m.b.t. euthanasie in Nederland

Op 27 mei 2014 antwoordde minister Schippers, minister van volksgezondheid, Welzijn en Sport in Nederland op een vraag die haar in april werd voorgelegd in verband met de rol van apothekers bij euthanasie en hulp bij zelfdoding.
Bij een rondvraag door het programma Altijd wat monitor in april blijkt dat één op vijf apothekers in Nederland wel eens euthanatica hebben geweigerd.  Hierop volgde een vraag aan de minister aangezien de rol van de apotheker niet in de wet vermeld staat. 
In haar antwoord onderlijnt de minister nogmaals dat noch de arts noch de apotheker een plicht hebben om mee te werken aan euthanasie.  Het is echter niet aan de apotheker om opnieuw na te gaan of de zorgvuldigheidseisen voldaan werden. Sommige apothekers weigerden namelijk de euthanatica omdat ze de arts niet kenden en daardoor weigerachtig stonden ten opzichte van zijn oordeel. De minister pleit verder ook voor een verbeterde communicatie tussen alle betrokkenen en een tijdig contact tussen arts en apot...

Lire la suite