Fiche n°5 : Preimplantatie diagnostiek (PID) + Diagnostic préimplantatoire

 Imprimer

Fiche n° 5 Preimplantatie Diagnostiek

NIEUWE Fiche! HIER
I - Korte inleiding
Een techniek die erin bestaat in het kader van een in vitro fertilisatie één of meerdere genetische kenmerken van de embryo's in vitro te analyseren om inlichtingen te verzamelen die worden gebruikt om uit te maken welke embryo's worden ingeplant.
II - Wat zegt het recht ?
III - Kritische beschouwing
1. PID verzorgt niet: ze leidt tot de eliminatie van "onvolkomen" embryo's.
2. Van de genetische test van erfelijkheid naar de voorspellende geneeskunde voor een volmaakt kind.
3. IVF zelfs voor vruchtbare echtparen ?

Lire la suite 


Fiche n° 5 Diagnostic préimplantatoire

Nouvelle fiche!  ICI

I - BRÈVE PRÉSENTATION
Technique consistant, dans le cadre d'une fécondation in vitro, à analyser une ou des caractéristiques génétiques d'embryons in vitro afin de recueillir des informations qui vont être utilisées pour choisir les embryons qui seront implantés.
II - QUE DIT LE DROIT ?
III - APPRÉCIATION CRITIQUE
1. Le DPI ne soigne pas : il conduit à l'élimination des embryons 'défectueux'
2. Du test génétique héréditaire à la médecine prédictive pour un enfant parfait
3. Une FIV même pour les couples fertiles ?

Lire la suite