Kroatië veroordeeld voor het dumpen van doodgeboren kind

 Imprimer

Thématique : Statut du corps humain / Embryons

Actualités

Publié le : 20/06/2014

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geeft het echtpaar MARIC gelijk. Na een zwangerschap van 9 maanden beviel mevr. MARIC in een Kroatisch ziekenhuis van een doodgeboren kind. Het echtpaar gaf de toestemming voor een autopsie, en verzocht het ziekenhuis om het kind daarna te laten begraven. Een paar maanden later wilden de ouders weten waar hun kind precies begraven werd. Hierop antwoordde het ziekenhuis dat het lichaam verbrand werd, samen met het overige “ziekenhuisafval”.
Voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verklaarden dhr. en mevr. MARIC dat de manier waarop het ziekenhuis het stoffelijk overschot van hun kind behandeld heeft, indruist tegen het recht op eerbiediging van hun privé, gezins- en familieleven (artikel 8 van het Verdrag), en dat hun klacht door de bevoegde nationale rechtbanken dan ook onterecht ongegrond verklaard werd.
Het Hof wijst eerst en vooral op het delicate karakter van de situatie, en oordeelt daarop dat de handelwijze van het ziekenhuis in meerdere opzichten een inbreuk vormt op het recht op eerbiediging van het privéleven van de ouders.
Die inbreuk bestempelt het Hof bovendien als onwettig, aangezien de wet niet toestaat dat een stoffelijk overschot van een foetus ouder dan 22 weken als “ziekenhuisafval” wordt beschouwd. Het Hof wijst er ook op dat het Kroatische recht onvoldoende voorbereid is op dergelijke situaties.
Het Hof oordeelt dat er in dit geval inderdaad sprake is van een inbreuk op artikel 8 van het Verdrag, en kent de ouders een schadevergoeding toe.


 


Articles similaires

Niet vervolgd voor poging 'euthanasie'

Niet vervolgd voor poging 'euthanasie'

- Euthanasie et suicide assisté

Een 45-jarige verpleegkundige moet zich niet voor een assisenjury verantwoorden voor de moordpoging op haar zwaar dementerende moeder Yvette. Twee jaar geleden mengde ze slaappillen in haar pudding 'om haar lijden te beperken'. De bejaarde vrouw ontsnapte op het nippertje aan de dood.  Het Brugse parket toont zich nu inschikkelijk en besluit de dochter niet te vervolgen wegens poging tot oudermoord. (Bron: De standaard 16/06/2013)
Professor in de palliatieve geneeskunde Wim Distelmans ...

Lire la suite

De draagmoeder, de Belgische wensouders en de Nederlandse koopouders van baby D.

De draagmoeder, de Belgische wensouders en de Nederlandse koopouders van baby D.

- Gestation pour autrui

Baby D. werd geboren op 26 februari 2005. De draagmoeder uit Sint-Lievens-Houtem beloofde het kind aan Geertrui Praet en Bart Philtjens uit Antwerpen. Philtjens leverde het sperma waarmee de draagmoeder zich liet insemineren. Ook uit later DNA-onderzoek is gebleken dat Philtjens de biologische vader is.
Maar de draagmoeder vertelde hen tijdens de zwangerschap dat ze een miskraam had gehad. Samen met haar partner verkocht ze het meisje na de geboorte aan een Nederlands echtpaar uit Leusden....

Lire la suite

DON D’ORGANES

- Don d'organes, de tissus et de sang

o    Conseil de l'Europe - Journée européenne du Don d'organes

o    Organes prélevés sans en avoir informés la famille : arrêt de la CEDH

o    Orgaan donatie door patiënten intensieve zorgen in Nederland

o    Elections et sensibilisation au don d'organes

o    Pénurie de don de corps ?

o    Accélérer le prélèvement d'organes chez les victimes d'un accident ?

o    Donneurs d'organes : la Belgique est leader européen avec la Croatie

Lire la suite