Regeling weefseldonatie nodig : U weet het niet, maar uw lichaam wordt gebruikt

 Imprimer

Thématique : Statut du corps humain / Don d'organes et mort

Actualités

Publié le : 31/01/2013

Botten, ogen, hersenen, huid. Als u bij leven niet expliciet zegt dat u dat niet wilt, worden uw weefsels na overlijden gebruikt voor onderzoek. Ethicus Sigrid Sterckx vindt dat onaanvaardbaar. Lichaamsmateriaal. Zo heet het in een wet van 2008. Het gaat om alle delen van het lichaam die na een overlijden gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek of therapeutische doeleinden.
Half december formuleerde het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek een advies op vraag van de minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx (PS). Maar van een aanpassing van het artikel is in het ontwerp niets terug te vinden.
Sigrid Sterckx (UGent, VUB), die ook lid is van het Comité, luidt de alarmbel. ‘Onaanvaardbaar', zegt ze, ‘er wordt op grote schaal lichaamsmateriaal weggenomen, zonder dat de familie dat weet of toestemming geeft. Ook van kinderen, zonder dat de ouders het weten. Het is een mirakel dat er nog geen ophef rond ontstaan is.'

Het Raadgevend Comité pleit voor een gedifferentieerde registratie. Zodat mensen kunnen aangeven dat ze wel akkoord gaan met het wegnemen van organen voor transplantatie, maar dat ze tegen het gebruik van andere weefsels voor onderzoek bezwaar hebben. Sterckx schreef alle fracties in de Kamer aan maar kreeg amper respons.
(…)
Bron: De Standaard 30/01/2013
 


Articles similaires

Het aantal medische zwangerschapsafbrekingen wordt onderschat.

- Grossesse

Dit is wat duidelijk voortvloeit uit het laatste "Rapport" van de evaluatiecommissie.

Wat zijn de officiële cijfers ?

Er werden in 2010, 121 en in 2011, 97 zwangerschapsafbrekingen na 12 weken zwangerschap bekend gemaakt.

Voor de eerste keer onderlijnt de evaluatiecommissie dat de analyse van de beschikbare medische gegevens bewijst dat dit cijfer zeer sterk onderschat is en dat het echte aantal vrijwillige zwangerschapsafbrekingen om medische redenen ten minste 4 keer hoger is (rondom 570 ...

Lire la suite

Orgaantoerisme naar België

Orgaantoerisme naar België

- Don d'organes et mort

In de periode van 2003 tot en met 2009, hebben 131 mensen die stonden ingeschreven in het Nederlandse bevolkingsregister, in België een orgaantransplantatie ondergaan met een orgaan van een overleden donor. Andersom gebeurt het ook dat patiënten uit België in Nederland worden getransplanteerd, maar dat komt veel minder voor. In diezelfde periode gebeurde dat 4 keer. Daarnaast is het zo dat in de periode 2003-2009, 15 personen uit Nederland in België zijn overleden en donor zijn geworden, teg...

Lire la suite

Orgaandonatie na euthanasie: is Belgïe een voorbeeld?

Orgaandonatie na euthanasie: is Belgïe een voorbeeld?

- Euthanasie et suicide assisté

Voor sommige patiënten geeft orgaandonatie na euthanasie zin aan een als zinloos ervaren sterven. Deze combinatie roept wel complexe vragen op. Voelt een patiënt zich bijvoorbeeld nog vrij om de euthanasie te weigeren als de voorbereiding voor de orgaandonatie al in volle gang is?
Hoewel de minister van Nederland expliciet ruimte laat voor orgaandonatie na euthanasie, het nieuwe modelprotocol orgaan- en weefseldonatie het mogelijk maakt, en Eurotransplant er criteria voor heeft geformuleerd, i...

Lire la suite