Gewetensbezwaar van apothekers m.b.t. euthanasie in Nederland

Publié le : Thématique : Statut du corps humain / Don d'organes et euthanasie Actualités Temps de lecture : 1 min.

 Imprimer

Op 27 mei 2014 antwoordde minister Schippers, minister van volksgezondheid, Welzijn en Sport in Nederland op een vraag die haar in april werd voorgelegd in verband met de rol van apothekers bij euthanasie en hulp bij zelfdoding.
Bij een rondvraag door het programma Altijd wat monitor in april blijkt dat één op vijf apothekers in Nederland wel eens euthanatica hebben geweigerd.  Hierop volgde een vraag aan de minister aangezien de rol van de apotheker niet in de wet vermeld staat. 
In haar antwoord onderlijnt de minister nogmaals dat noch de arts noch de apotheker een plicht hebben om mee te werken aan euthanasie.  Het is echter niet aan de apotheker om opnieuw na te gaan of de zorgvuldigheidseisen voldaan werden. Sommige apothekers weigerden namelijk de euthanatica omdat ze de arts niet kenden en daardoor weigerachtig stonden ten opzichte van zijn oordeel. De minister pleit verder ook voor een verbeterde communicatie tussen alle betrokkenen en een tijdig contact tussen arts en apotheker.