Framing en reframing: anders communiceren over dementie

Publié le : Thématique : Maladies et handicaps / Alzheimer Actualités Temps de lecture : 1 min.

 Imprimer

Naar een genuanceerde beeldvorming van de ziekte van Alzheimer

Dementie vormt een ernstige uitdaging voor onze samenleving: de aandacht voor het omgaan met dementie en het bevorderen van de levenskwaliteit van personen met dementie wordt hierdoor belangrijker.

Momenteel overheerst het ‘verliesmodel' in de beeldvorming, met diverse nuances, en dat heeft ingrijpende gevolgen voor de levenskwaliteit van personen met dementie. De negatieve blik van de rest van de samenleving wordt een deel van hun probleem.
In dit onderzoek, in samenwerking met de KULeuven, wordt nagegaan hoe er een genuanceerder beeld van deze aandoeningen kan tot stand komen via het concept Framing. De onderzoekers inventariseerden de verklarende modellen voor dementie en zijn tevens nagegaan welke de heersende frames en counterframes over dementie in de media bestaan. Ze hebben onderzocht welke ideeën en opvattingen schuilgaan achter deze frames, hoe ze werden verwoord, verbeeld, wat er de morele basis van is en wat de gevolgen ervan zijn.
Via opinie-onderzoek bij een representatieve staal van 1.000 Belgen werd ook nagegaan welke communicatieframes kunnen gebruikt worden opdat het groot publiek het thema beter kan begrijpen maar zich ook aangesproken voelt om anders te kijken naar dementie. Dit om de levenskwaliteit van betrokkenen te bevorderen en het taboe omtrent de bestaande beeldvorming te doorbreken.
Dit onderzoek vormde ook de basis voor het communicatieadvies ‘Ik blijf mens. Anders communiceren over dementie'.

Hier beschikbaar