Framing en reframing: anders communiceren over dementie

Publié le : Thématique : Maladies et handicaps / Alzheimer Actualités Temps de lecture : 1 min.

 Imprimer

Naar een genuanceerde beeldvorming van de ziekte van Alzheimer

Dementie vormt een ernstige uitdaging voor onze samenleving: de aandacht voor het omgaan met dementie en het bevorderen van de levenskwaliteit van personen met dementie wordt hierdoor belangrijker.

Momenteel overheerst het ‘verliesmodel' in de beeldvorming, met diverse nuances, en dat heeft ingrijpende gevolgen voor de levenskwaliteit van personen met dementie. De negatieve blik van de rest van de samenleving wordt een deel van hun probleem.
In dit onderzoek, in samenwerking met de KULeuven, wordt nagegaan hoe er een genuanceerder beeld van deze aandoeningen kan tot stand komen via het concept Framing. De onderzoekers inventariseerden de verklarende modellen voor dementie en zijn tevens nagegaan welke de heersende frames en counterframes over dementie in de media bestaan. Ze hebben onderzocht welke ideeën en opvattingen schuilgaan achter deze frames, hoe ze werden verwoord, verbeeld, wat er de morele basis van is en wat de gevolgen ervan zijn.
Via opinie-onderzoek bij een representatieve staal van 1.000 Belgen werd ook nagegaan welke communicatieframes kunnen gebruikt worden opdat het groot publiek het thema beter kan begrijpen maar zich ook aangesproken voelt om anders te kijken naar dementie. Dit om de levenskwaliteit van betrokkenen te bevorderen en het taboe omtrent de bestaande beeldvorming te doorbreken.
Dit onderzoek vormde ook de basis voor het communicatieadvies ‘Ik blijf mens. Anders communiceren over dementie'.

Hier beschikbaar

 


Articles similaires

Framing et reframing : communiquer autrement sur la maladie d’Alzheimer

Framing et reframing : communiquer autrement sur la maladie d’Alzheimer

- Alzheimer

Vers une image plus nuancée de la maladie d'Alzheimer

La maladie d'Alzheimer constitue un important défi pour notre société : c'est ce qui explique l'intérêt croissant accordé à la manière d'appréhender cette maladie et de promouvoir la qualité de vie des personnes qui en souffrent.
Pour l'instant, notre perception est dominée par le 'modèle de la perte', avec diverses nuances, ce qui a de profondes répercussions sur la qualité de vie des malades Alzheimer. Le regard négatif du reste de la so...

Lire la suite

33 gevallen van euthanasie, waarvan 5 bij buitenlanders.

33 gevallen van euthanasie, waarvan 5 bij buitenlanders.

- Euthanasie et suicide assisté

Dat is de balans van één jaar ULteam, het noodcentrum voor vragen over levenseinde, volgens Wim Distelmans (VUB).

" Het universitair centrum voor noodconsultaties helpt patiënten die in de reguliere zorg niet voldoende worden gehoord. Tot nog toe telt het team 33 gevallen van euthanasie. Opmerkelijk: bij vijf ingrepen ging het om een buitenlander. "Het gaat dan om patiënten uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Groot-Brittannië en de VS", licht Wim Distelmans toe.

Waarom zij hun toevlucht ne...

Lire la suite

42% Vlamingen verkiest dood boven dementie

42% Vlamingen verkiest dood boven dementie

- Euthanasie et suicide assisté

Bijna de helft van de Vlamingen kiest voor euthanasie mochten ze horen dat ze dement worden. Dat blijkt uit een rondvraag van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. 'Het beeld rond de hersenziekte moet worden bijgesteld', zegt experte Nele Spruytte van de KULeuven. 'Net als kanker is dementie geen doodsvonnis meer.'
 
Precies vijf jaar na de dood van Hugo Claus pakt het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen uit met een breed onderzoek rond de levenskwaliteit bij mensen met dementie. Pas ...

Lire la suite