Palliatieve zorg komt al te vaak te laat

Publié le : Thématique : Fin de vie / Soins palliatifs Actualités Temps de lecture : 1 min.

 Imprimer


Doodzieke patiënten die geen enkel perspectief op genezing meer hebben, zouden idealiter zo snel mogelijk moeten worden bijgestaan door palliatieve hulpverleners. Maar die filosofie is in onze ziekenhuizen nog altijd niet doorgedrongen. Uit onderzoek van de VUB en de UGent blijkt dat te veel patiënten zeer laattijdig worden doorverwezen.
Nog opvallender: de onderzoekers stelden ook vast dat 40 procent van de patiënten met een chronische en ongeneeslijke longaandoening en 16 procent van de kankerpatiënten tot de laatste week voor het overlijden nog een genezende behandeling kregen die vaak extra pijn veroorzaakt. … Volgens dr. Luc Deliens van de VUB wordt palliatieve zorg nog al te vaak beschouwd als iets wat patiënten in de laatste dagen van hun leven nodig hebben. 'Het is in de praktijk vaak een crisisinterventie', zegt hij. 'Artsen schakelen het palliatieve zorgteam van hun ziekenhuis pas in als ze zelf vinden dat ze niets meer voor de patiënt kunnen doen. Ook patiënten en hun families hebben nog te veel een verkeerd beeld over de palliatieve zorg, terwijl de zorg erop gericht is om de kwaliteit van het leven van de patiënt zo lang als het kan zo goed mogelijk te houden.'
Gevolg van de laattijdige doorverwijzingen: nog te veel patiënten overlijden in het ziekenhuis, terwijl ze nog een of andere behandeling volgen. Terwijl ze evengoed, in alle rust, thuis zouden kunnen sterven, aldus Deliens. Hij vindt dat de palliatieve teams die elk ziekenhuis heeft, dringend aan de alarmbel moeten trekken en de specialisten erop attent moeten maken dat ze veel vroeger in de behandeling van een patiënt betrokken moeten worden.
Bron: De Standaard
 


Articles similaires

Palliatieve zorg in woonzorgcentra moet beter

Palliatieve zorg in woonzorgcentra moet beter

- Soins palliatifs

De palliatieve zorg in woonzorgcentra moet op een aantal terreinen beter. Zo dient de gegevensverzameling over de patiënten, de communicatie tussen hulpverleners en de vorming van het personeel beter te verlopen. Dat stelt prof. Anja Declercq (KU Leuven) in de marge van een congres dat LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, van de KU Leuven hierover organiseerde.
Palliatieve zorg in woonzorgcentra wordt hoe langer hoe belangrijker. In 2010 stierf 15,2 procent van de mannen in ...

Lire la suite

Palliatieve sector smeekt om meer middelen

Palliatieve sector smeekt om meer middelen

- Soins palliatifs

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV) dringt aan op meer overheidsmiddelen. Ondanks de sterk toegenomen zorgvraag moet de sector het nog steeds doen met dezelfde personeelsomkadering als tien jaar geleden, wat onhoudbaar is.
Het is precies tien jaar dat de wet op palliatieve zorg werd ingevoerd, waarmee de overheid middelen uittrok voor een stevige fundering van deze zorg.
Uit cijfers die FPZV-ondervoorzitter Gert Huysmans bekendmaakte, blijkt dat in Vlaanderen dagelijks 6.000 tot...

Lire la suite

Huisartsen te weinig opgeleid voor palliatieve zorgen

Huisartsen te weinig opgeleid voor palliatieve zorgen

- Soins palliatifs

Bij het voorstellen van zijn doctoraat besloot Peter Pype (Ugent/UAntwerpen) dat de basisopleiding en de bijscholingen van huisartsen hen onvoldoende vertrouwd maken met palliatieve zorgen. In ons land hebben naar schatting 15.000 mensen palliatieve zorg nodig.  De meerderheid wil de laatste levensfase graag in een vertrouwde omgeving doorbrengen.  Het is dus van cruciaal belang dat we meer gaan investeren in de vorming van de huisartsen.  Pype stelde daarnaast ook vast dat het meest bi...

Lire la suite