Kwaliteit van het levenseinde in het metropole Brussel

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Soins palliatifs

Actualités - Belgique

Publié le : 09/03/2012

Palliatieve zorg zou moeten bijdragen aan een beter overlijdensproces.

In een representatief onderzoek over 701 overlijdens in Brussel toonden Joachim Cohen en collega's van de VUB-UGent onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde voor het eerst in België aan dat het gebruik van palliatieve zorg-diensten samenhangt met betere omstandigheden van overlijden.
Ongeveer een kwart van alle niet plots overleden patiënten maakte gebruik van palliatieve zorg diensten. Opvallend was dat voor deze patiënten de behandelende arts vaker op de hoogte bleek van de gewenste plaats van sterven. Daarnaast hing gebruik van palliatieve zorg diensten samen met een grotere kans om thuis te sterven, vaker omgeven zijn door geliefden op het moment van overlijden en een beter gevoel van welbevinden tijdens de laatste dag voor het overlijden.
De omstandigheden aan het uiterste levenseinde van alle overlijdens samen genomen bleken in Brussel nog niet optimaal. De studie van Cohen en collega's lijkt alvast een lans te breken voor het stimuleren van meer betrokkenheid van palliatieve zorg diensten om de kwaliteit van het levenseinde in het metropole Brussel te verbeteren. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd door prof. dr. Joachim Cohen van de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de VUB en UGent. Het artikel verscheen in Journal of Pain and Symptom Management.


Articles similaires

Qualité de la fin de vie dans la métropole bruxelloise

Qualité de la fin de vie dans la métropole bruxelloise

- Soins palliatifs

Les soins palliatifs devraient contribuer à un meilleur processus de décès.
Pour la première fois en Belgique, Joachim Cohen et ses collègues du groupe de recherche Zorg rond het Levenseinde (Soins en fin de vie), de la VUB (Vrije Universiteit Brussel) et de l'université de Gand, ont prouvé dans une étude représentative portant sur 701 décès à Bruxelles, que l'utilisation des services de soins palliatifs est liée à de meilleures conditions de décès.
Environ un quart des patients qui n'étaient ...

Lire la suite

Ethische richtlijnen voor het begeleiden van mensen aan het levenseinde.

Ethische richtlijnen voor het begeleiden van mensen aan het levenseinde.

- Euthanasie et suicide assisté

Ethische richtlijnen voor het begeleiden van mensen aan het levenseinde.
Dit Themadossier van het Europees Instituut voor Bio-ethiek bestond al in het Frans. Het is nu  is in het Nederlands beschikbaar.

Dit themadossier heeft tot doel om door middel van vraag en antwoord op synthetische wijze een aantal belangrijke begrippen nader te verklaren en enkele richtlijnen aan te bieden voor een persoonlijke stervensbegeleiding.

Vele situaties bij ouderen en bij mensen aan het eind van hun leven zij...

Lire la suite

L’UZ Brussel lance un centre de formation en médecine reproductive

L’UZ Brussel lance un centre de formation en médecine reproductive

- Procréation médicalement assistée

En Belgique, plus d'un couple sur 10 doit aujourd'hui faire appel aux techniques de procréation médicalement assistée pour combler son désir d'enfant. Ces techniques forment également un indispensable pour les femmes célibataires, estime le Centre de Reproduction Humaine (« CRG ») de l'hôpital UZ Brussel.

Près de la moitié des couples peinant  à avoir un enfant, ont entammés le processus de la fécondation in vitro.

Sur les 35 dernières années, plus de 50.000 bébés sont ainsi nés après que le...

Lire la suite