Kwaliteit van het levenseinde in het metropole Brussel

Publié le : Thématique : Fin de vie / Soins palliatifs Actualités Temps de lecture : 1 min.

 Imprimer

Palliatieve zorg zou moeten bijdragen aan een beter overlijdensproces.

In een representatief onderzoek over 701 overlijdens in Brussel toonden Joachim Cohen en collega's van de VUB-UGent onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde voor het eerst in België aan dat het gebruik van palliatieve zorg-diensten samenhangt met betere omstandigheden van overlijden.
Ongeveer een kwart van alle niet plots overleden patiënten maakte gebruik van palliatieve zorg diensten. Opvallend was dat voor deze patiënten de behandelende arts vaker op de hoogte bleek van de gewenste plaats van sterven. Daarnaast hing gebruik van palliatieve zorg diensten samen met een grotere kans om thuis te sterven, vaker omgeven zijn door geliefden op het moment van overlijden en een beter gevoel van welbevinden tijdens de laatste dag voor het overlijden.
De omstandigheden aan het uiterste levenseinde van alle overlijdens samen genomen bleken in Brussel nog niet optimaal. De studie van Cohen en collega's lijkt alvast een lans te breken voor het stimuleren van meer betrokkenheid van palliatieve zorg diensten om de kwaliteit van het levenseinde in het metropole Brussel te verbeteren. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd door prof. dr. Joachim Cohen van de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de VUB en UGent. Het artikel verscheen in Journal of Pain and Symptom Management.


Articles similaires

Qualité de la fin de vie dans la métropole bruxelloise

Qualité de la fin de vie dans la métropole bruxelloise

- Soins palliatifs

Les soins palliatifs devraient contribuer à un meilleur processus de décès.
Pour la première fois en Belgique, Joachim Cohen et ses collègues du groupe de recherche Zorg rond het Levenseinde (Soins en fin de vie), de la VUB (Vrije Universiteit Brussel) et de l'université de Gand, ont prouvé dans une étude représentative portant sur 701 décès à Bruxelles, que l'utilisation des services de soins palliatifs est liée à de meilleures conditions de décès.
Environ un quart des patients qui n'étaient ...

Lire la suite

Wij helpen zelfs mensen die bij de Levenseindekliniek werden afgewezen

Wij helpen zelfs mensen die bij de Levenseindekliniek werden afgewezen

- Euthanasie et suicide assisté

Belgische artsen interpreteren de wet beter en breder dan de Nederlandse. Daardoor is er hier de facto minder nood aan zoiets als de Levenseindekliniek, vertelt oncoloog Wim Distelmans. Hij is voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie en medeoprichter van ULteam, het Uitklaring Levenseindevragen-team, bedoeld voor patiënten (en hun familie) met vragen rond het levenseinde.
De Nederlandse wetgeving laat meer toe, zoals euthanasie bij wilsonbekwame demente patiënten en minderjarigen, maar ...

Lire la suite

Het EIB stelt u de levenseinde-kaart voor.

Het EIB stelt u de levenseinde-kaart voor.

- Euthanasie et suicide assisté

Het is altijd moeilijk om over onze eigen dood na te denken.  Hebben we geen schrik om dit onderwerp aan te halen bij onze dierbaren of zelfs onze dokter?
De levenseinde-kaart die door het EIB wordt voorgesteld laat ons toe om bepaalde begrippen te begrijpen en vooral om een serene communicatie binnen de familie te vergemakkelijken.
Het laat ons toe om ons vertrouwen in de arts herbevestigen en zowel therapeutische hardnekkigheid als euthanasie te weigeren.
 
Een kaart die je altijd op zak h...

Lire la suite