Nederland : richtlijn euthanasie bij een verlaagd bewustzijn

Publié le : Thématique : Fin de vie / Santé mentale Actualités Temps de lecture : 1 min.

 Imprimer

Artsen in Nederland menen vaak dat patiënten met een verlaagd bewustzijn niet lijden en dat euthanasie daarom niet mogelijk is. Maar in sommige situaties mag dit wel. De KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) heeft, op verzoek van het College van procureurs-generaal en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, een richtlijn opgesteld over euthanasie bij een verlaagd bewustzijn. Deze richtlijn brengt geen verruiming van de wet, maar heeft tot doel artsen houvast te bieden in deze moeilijke situatie. Het College heeft aangegeven dat als artsen handelen volgens deze richtlijn, er in beginsel geen reden is voor strafrechtelijk optreden.
In de richtlijn 'Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn' staat de vraag centraal of euthanasie nog mag worden uitgevoerd als een patiënt, nadat de afspraak voor de euthanasie gemaakt is, in een toestand van verlaagd bewustzijn is geraakt. Wanneer een arts in een eerder stadium zich ervan heeft vergewist dat aan alle wettelijke eisen voor euthanasie is voldaan en met de patiënt heeft afgesproken euthanasie op korte termijn uit te voeren, is de vraag aan de orde of de patiënt nog ondraaglijk en uitzichtloos lijdt als hij nadien in een toestand van verlaagd bewustzijn is geraakt. De arts kan hierover immers dan niet meer met de patiënt communiceren.


Articles similaires

USA : les vétérinaires qui pratiquent l’euthanasie se suicident en nombre

USA : les vétérinaires qui pratiquent l’euthanasie se suicident en nombre

- Santé mentale

Chaque année, près d'1.5 millions d'euthanasies ont lieu aux Etat-Unis. Est-ce que cela expliquerait les dépressions et le taux de suicide chez ceux qui les pratiquent ? Les euthanasies mentionnées ci-dessus sont celles de chiens et de chats. Le mal-être et le suicide, celui des vétérinaires.

Y aurait-il un lien entre ce geste de mort que posent les vétérinaires et leur santé mentale ?

Selon une étude parue en 2013 dans le journal de l'American Association of Suicidology and Life-Threa...

Lire la suite

Belgique : euthanasie des personnes atteintes de démence

Belgique : euthanasie des personnes atteintes de démence

- Santé mentale

Le 28 octobre 2010, une Proposition de loi relative aux personnes atteintes de démence a été déposée à la Chambre des représentants (Myriam Vanlerberghe, Renaat Landuyt et Maya Detiège). Il s'agit d'une reprise de la proposition 4-676/1 du Sénat.

Les auteurs partent du constat que la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie ne s'applique pas aux personnes atteintes de démence même si elles ont rédigé une déclaration anticipée à un moment ou elles étaient encore capables.

Les auteurs plaide...

Lire la suite

Nu ook in het NEDERLANDS ! Euthanasie bij dementerenden: kritische reflectie

Nu ook in het NEDERLANDS ! Euthanasie bij dementerenden: kritische reflectie

- Santé mentale

Een in mei 2019 door LEIF (LevensEinde InformatieForum) gelanceerde petitie streeft naar een wettelijke uitbreiding van euthanasie tot 'dementerende personen of personen met één of andere vorm van wilsonbekwaamheid die onomkeerbaar is'. Een euthanasieverzoek zou dan gewettigd zijn als de patiënt in die zin een wilsverklaring zou opstellen op het moment dat hij nog over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt.

Het Europees Instituut voor Bio-ethiek biedt in deze Flash Expert een kritische r...

Lire la suite