Wilsverklaring euthanasie en de kwestie van handelingsbekwaam

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités

Publié le : 13/03/2014

Schriftelijke vraag van Elke Sleurs (N-VA) aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Gelet op artikel 4 van de wet betreffende euthanasie van 28 mei 2002 is het voor handelingsbekwame meerderjarigen en ontvoogde minderjarigen mogelijk om een wilsverklaring euthanasie op te stellen. Met deze wilsverklaring kunnen zij hun wensen inzake de toepassing van euthanasie in geval zij wilsonbekwaam zouden worden. Naast wilsbekwame meerderjarigen zijn er echter ook handelingsonbekwame meerderjarigen, waarin men nog verschillende gradaties kan onderscheiden. Iemand kan tijdelijk handelingsonbekwaam zijn of voor een langere periode. Daarnaast kan men ook volledig handelingsonbekwaam zijn of gedeeltelijk, waarbij de vrederechter handelingen of categorieën van handelingen kan bepalen die men slechts kan uitvoeren onder begeleiding van een voorlopig bewindvoerder. Of personen een geldig verzoek tot euthanasie kunnen doen wanneer zij onder een of andere vorm van handelingsonbekwaamheid vallen, is niet altijd even duidelijk.
Wordt er bij registratie van een wilsverklaring bij het gemeentebestuur nagegaan of de persoon in kwestie handelingsbekwaam is? Zijn er in het verleden al wilsverklaringen geweigerd omdat de persoon handelingsonbekwaam zou zijn? Kan een persoon die gedeeltelijk handelingsbekwaam is een wilsverklaring opstellen?
Antwoord: HIER


Articles similaires

Légaliser l’euthanasie… pour des raisons économiques

Légaliser l’euthanasie… pour des raisons économiques

- Euthanasie et suicide assisté

Un article scientifique récemment publié dans la revue Clinical Ethics encourage la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie sur base d'arguments financiers.

Cet article, co-écrit par David Shaw (chercheur en bioéthique à l'Institute for Biomedical Ethics de Bâle) et Alec Morton (chercheur en management de la santé à Glasgow), est intitulé « Counting the cost of denying assisted dying » (« Calculer le coût d'un refus de légalisation du suicide assisté »). Les deux auteurs cherchent ...

Lire la suite

L’Espagne se prépare à l’euthanasie par omission

L’Espagne se prépare à l’euthanasie par omission

- Euthanasie et suicide assisté

« Tous les professionnels de la santé impliqués dans le soin des patients ont l'obligation de respecter la volonté, les valeurs, croyances et préférences de ceux-ci dans la prise de décisions médicales.(...) Ils doivent s'abstenir d'imposer des critères d'action basés sur leurs propres croyances ou convictions personnelles », stipule la proposition de loi sur la « mort digne » (muerte digna), adoptée le 21 décembre 2018 par le Congrès des députés en Espagne.

Pour garantir une fin de vie « dig...

Lire la suite

Euthanasie voor minderjarigen   in België

Euthanasie voor minderjarigen in België

- Euthanasie et suicide assisté

NIEUW ! DOSSIER in het Nederlands !

Een jaar geleden werd de wet "tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde de euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken" uitgevaardigd. België werd daarmee het eerste en enige land ter wereld waar euthanasie voor minderjarigen zonder enige leeftijdsvoorwaarde is toegestaan.
Sommigen waren bijzonder trots op de goedkeuring van het wetsontwerp. Zij roemden de "pioniersrol" die België speelde door een wettelijk kader te s...

Lire la suite