Wilsverklaring euthanasie en de kwestie van handelingsbekwaam

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités

Publié le : 13/03/2014

Schriftelijke vraag van Elke Sleurs (N-VA) aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Gelet op artikel 4 van de wet betreffende euthanasie van 28 mei 2002 is het voor handelingsbekwame meerderjarigen en ontvoogde minderjarigen mogelijk om een wilsverklaring euthanasie op te stellen. Met deze wilsverklaring kunnen zij hun wensen inzake de toepassing van euthanasie in geval zij wilsonbekwaam zouden worden. Naast wilsbekwame meerderjarigen zijn er echter ook handelingsonbekwame meerderjarigen, waarin men nog verschillende gradaties kan onderscheiden. Iemand kan tijdelijk handelingsonbekwaam zijn of voor een langere periode. Daarnaast kan men ook volledig handelingsonbekwaam zijn of gedeeltelijk, waarbij de vrederechter handelingen of categorieën van handelingen kan bepalen die men slechts kan uitvoeren onder begeleiding van een voorlopig bewindvoerder. Of personen een geldig verzoek tot euthanasie kunnen doen wanneer zij onder een of andere vorm van handelingsonbekwaamheid vallen, is niet altijd even duidelijk.
Wordt er bij registratie van een wilsverklaring bij het gemeentebestuur nagegaan of de persoon in kwestie handelingsbekwaam is? Zijn er in het verleden al wilsverklaringen geweigerd omdat de persoon handelingsonbekwaam zou zijn? Kan een persoon die gedeeltelijk handelingsbekwaam is een wilsverklaring opstellen?
Antwoord: HIER


Articles similaires

EUTHANASIE in België : 10  jaar toepassing van de wet van 28 mei 2002

EUTHANASIE in België : 10 jaar toepassing van de wet van 28 mei 2002

- Euthanasie et suicide assisté

Themadossier HIER

1.  Historiek van de euthanasiewet en oorspronkelijke geest van de tekst

2.  Samenvatting van het juridisch kader van de wet van  28 mei 2002

3.  Enkele cijfers uit de rapporten van de Commissie
4. Wetsvoorstellen om het kader rond de euthanasiewet te verbreden
5.  Evaluatie van de toepassing van de wet
5.1.  Inefficiëntie van de controle door de Commissie
5.2.  Extensieve interpretatie van de wettermen
5.3.  De samenstelling van de Commissie
5.4.  Aflevering van euthanati...

Lire la suite

L’euthanasie s’invite à la Marche pour la Vie de Bruxelles

L’euthanasie s’invite à la Marche pour la Vie de Bruxelles

- Euthanasie et suicide assisté

C'est une équipe renouvelée de jeunes dynamiques qui entraînera la Marche pour la Vie de Bruxelles le dimanche 24 mars à 14h30. Le thème mobilisateur du respect de la vie  va, cette année, au-delà du respect de la vie naissante puisque la Marche pour la Vie mobilisera aussi tous ceux qui s'opposent à l'élargissement de la loi euthanasie aux enfants et aux personnes démentes. Comme les années précédentes, le cortège partira du Mont des Arts (près de la Gare centrale).  Plus d'infos sur le site ...

Lire la suite

L’euthanasie des enfants adoptée à la Chambre

L’euthanasie des enfants adoptée à la Chambre

- Euthanasie et suicide assisté

Malgré l'opposition de divers groupes et notamment de plus de 200 pédiatres belges, mais aussi de spécialistes des soins palliatifs au niveau international, la Chambre a approuvé par 88 voix pour, 44 contre et 12 abstentions le projet de loi qui étend aux mineurs la loi sur l'euthanasie. Le texte a reçu le soutien des socialistes, des libéraux, des écologistes et de la N-VA. Certains députés se sont toutefois désolidarisés de leur groupe.

Lire la suite