Wilsverklaring euthanasie en de kwestie van handelingsbekwaam

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités

Publié le : 13/03/2014

Schriftelijke vraag van Elke Sleurs (N-VA) aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Gelet op artikel 4 van de wet betreffende euthanasie van 28 mei 2002 is het voor handelingsbekwame meerderjarigen en ontvoogde minderjarigen mogelijk om een wilsverklaring euthanasie op te stellen. Met deze wilsverklaring kunnen zij hun wensen inzake de toepassing van euthanasie in geval zij wilsonbekwaam zouden worden. Naast wilsbekwame meerderjarigen zijn er echter ook handelingsonbekwame meerderjarigen, waarin men nog verschillende gradaties kan onderscheiden. Iemand kan tijdelijk handelingsonbekwaam zijn of voor een langere periode. Daarnaast kan men ook volledig handelingsonbekwaam zijn of gedeeltelijk, waarbij de vrederechter handelingen of categorieën van handelingen kan bepalen die men slechts kan uitvoeren onder begeleiding van een voorlopig bewindvoerder. Of personen een geldig verzoek tot euthanasie kunnen doen wanneer zij onder een of andere vorm van handelingsonbekwaamheid vallen, is niet altijd even duidelijk.
Wordt er bij registratie van een wilsverklaring bij het gemeentebestuur nagegaan of de persoon in kwestie handelingsbekwaam is? Zijn er in het verleden al wilsverklaringen geweigerd omdat de persoon handelingsonbekwaam zou zijn? Kan een persoon die gedeeltelijk handelingsbekwaam is een wilsverklaring opstellen?
Antwoord: HIER


Articles similaires

Irlande - Le Parlement ouvre les discussions sur la légalisation de l'euthanasie

Irlande - Le Parlement ouvre les discussions sur la légalisation de l'euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

Le 7 octobre dernier, une majorité de députés du Dáil Éireann (chambre basse du Parlement irlandais) a voté la prise en considération d'un projet de loi visant à dépénaliser l'euthanasie en Irlande.

Le débat parlementaire se poursuit désormais au sein d'une commission parlementaire.  

« Assisted dying » et euthanasie

Intitulé « Dying with Dignity », le texte fait référence au concept d'« assisted dying » (aide à mourir) et non à l'euthanasie, dans la mesure où il s'agit d'autoriser sous con...

Lire la suite

Nederland: Euthanasie bij patiënten met een psychiatrische aandoening

Nederland: Euthanasie bij patiënten met een psychiatrische aandoening

- Euthanasie et suicide assisté

Factsheet KNMG (1)  van februari 2014.
Er is een in Nederland een toename van al dan niet ingewilligde euthanasieverzoeken voor psychiatrische patiënten (2% van de euthanasieverzoeken in 2012).  Patiënten met een psychiatrisch ziektebeeld kunnen in Nederland in aanmerking komen voor euthanasie.Psychiatrie valt binnen de kaders van de wet op euthanasie, bepaald in het Chabot -arrest (1994) omdat  niet de oorsprong van het lijden, maar de ondraaglijkheid ervan van toepassing is en dat een psyc...

Lire la suite

Pays-Bas : euthanasies en hausse / analyse du rapport annuel

Pays-Bas : euthanasies en hausse / analyse du rapport annuel

- Euthanasie et suicide assisté

Le Rapport annuel 2014 des 5 Commissions régionales qui contrôlent la pratique de l'euthanasie aux Pays-Bas, récemment publié, fait état d'une hausse de 10% des cas rapportés par rapport à 2013, année pour laquelle une hausse des cas de 15% avait déjà été rapportée.
Il ressort de la lecture du rapport, que la grande majorité des personnes euthanasiées l'ont été à leur domicile (4309 personnes). 171 autres ont fini leurs jours à l'hôpital et 826 dans d'autres structures (maisons de repos, maiso...

Lire la suite