Vijf gedetineerden die in een gevangenis verblijven, hebben een aanvraag tot euthanasie ingediend.

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Belgique

Publié le : 30/01/2013

Dat antwoordde minister van Justitie Annemie Turtelboom in de Senaat op een mondelinge vraag van Louis Ide (N-VA). Turtelboom hoopt dat de situatie van geïnterneerden zal verbeteren met de komst van forensische psychiatrische centra in Antwerpen en Gent. De minister zei dat de aanvragen van de geïnterneerden volgens de wettelijke bepalingen behandeld worden. Er is nog geen beslissing genomen over de aanvragen, voegde ze eraan toe.
Louis Ide wees op een mogelijk oplossing voor de langdurig geïnterneerden die vandaag in de gevangenis verblijven. In Nederland bestaan er gespecialiseerde centra die instaan voor de zorg van dergelijke geïnterneerden. Op die manier verhinderen de Nederlanders dat een contextuele situatie als "uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden" zou bestempeld worden en aldus zou kunnen leiden tot euthanasie, aldus de N-VA'er. De geïnterneerden dienen hiervoor zelf een aanvraag in te dienen bij de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij (CMB). Het is evenwel niet geweten of Nederland zou ingaan op een dergelijke vraag van ons land. Over het thema wordt momenteel niet met de noorderburen onderhandeld, verklaarde Turtelboom.
In Vlaanderen bestaan dergelijke centra vooralsnog niet. Het is wachten op de forensische psychiatrische centra van Antwerpen en Gent. Die moeten er volgens de minister voor zorgen dat de toestand van de geïnterneerden verbeterd wordt. Louis Ide riep de minister op snel een uitbater voor de centra te vinden zodat de infrastructuur kan aangepast worden voor langdurig geïnterneerden.


Articles similaires

Doodstraf op aanvraag komt dichterbij

Doodstraf op aanvraag komt dichterbij

- Euthanasie et suicide assisté

"Er bestaat in België een sluipend risico op 'doodstraf on demand." Dat stelt N-VA-senator en arts Louis Ide. Hij reageert daarmee op de vraag van F. VDB, de geïnterneerde in gevangenschap die euthanasie wil plegen omdat hij psychisch, uitzichtloos en ondraaglijk lijdt.
"In België zijn er ruwweg vierduizend geïnterneerden. Ze waren op 1 februari 2011 met 1106 in de gevangenissen - tien procent van de Belgische gevangenisbevolking. Geïnterneerden zitten vast voor feiten die gaan van moord en ve...

Lire la suite

Note de Synthèse : Rapport 2020 de la Commission Euthanasie en Belgique

Note de Synthèse : Rapport 2020 de la Commission Euthanasie en Belgique

- Euthanasie et suicide assisté

Depuis 2002, ce sont 22.081 personnes qui ont été officiellement euthanasiées en Belgique. Les chiffres pour les deux dernières années (2018 et 2019) sont respectivement de 2359 cas et 2656 cas. L'année 2019 a donc été caractérisée par une augmentation importante de 12,6 % des euthanasies déclarées.

La loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie prévoit que la Commission fédérale de Contrôle et d'Evaluation de l'Euthanasie (CCEE), dresse tous les deux ans un rapport à l'intention du législateu...

Lire la suite

Pays-Bas : le contrôle de l’euthanasie remis en cause par des chercheurs américains

Pays-Bas : le contrôle de l’euthanasie remis en cause par des chercheurs américains

- Euthanasie et suicide assisté

La loi dépénalisant l'euthanasie et le suicide assisté aux Pays-Bas se décrit comme stricte et rigoureuse, et pourtant, une étude menée par David Miller and Dr Scott Kim du département de bioéthique au National Institutes of Health (NIH) (USA) suggère le contraire.

Le but de leur étude est de comprendre comment les organes qui contrôlent et avalisent a posteriori les euthanasies, les Commissions RTE (Regionale Toetsingscommissies Euthanasie), définissent et évaluent les critères d'euthanasie ...

Lire la suite