Vijf gedetineerden die in een gevangenis verblijven, hebben een aanvraag tot euthanasie ingediend.

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Belgique Belgique

Publié le : 30/01/2013

Dat antwoordde minister van Justitie Annemie Turtelboom in de Senaat op een mondelinge vraag van Louis Ide (N-VA). Turtelboom hoopt dat de situatie van geïnterneerden zal verbeteren met de komst van forensische psychiatrische centra in Antwerpen en Gent. De minister zei dat de aanvragen van de geïnterneerden volgens de wettelijke bepalingen behandeld worden. Er is nog geen beslissing genomen over de aanvragen, voegde ze eraan toe.
Louis Ide wees op een mogelijk oplossing voor de langdurig geïnterneerden die vandaag in de gevangenis verblijven. In Nederland bestaan er gespecialiseerde centra die instaan voor de zorg van dergelijke geïnterneerden. Op die manier verhinderen de Nederlanders dat een contextuele situatie als "uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden" zou bestempeld worden en aldus zou kunnen leiden tot euthanasie, aldus de N-VA'er. De geïnterneerden dienen hiervoor zelf een aanvraag in te dienen bij de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij (CMB). Het is evenwel niet geweten of Nederland zou ingaan op een dergelijke vraag van ons land. Over het thema wordt momenteel niet met de noorderburen onderhandeld, verklaarde Turtelboom.
In Vlaanderen bestaan dergelijke centra vooralsnog niet. Het is wachten op de forensische psychiatrische centra van Antwerpen en Gent. Die moeten er volgens de minister voor zorgen dat de toestand van de geïnterneerden verbeterd wordt. Louis Ide riep de minister op snel een uitbater voor de centra te vinden zodat de infrastructuur kan aangepast worden voor langdurig geïnterneerden.


Articles similaires

Extension tous azimuts de la loi euthanasie : 13 propositions de loi

- Euthanasie et suicide assisté

C'est ce mercredi 6 février que s'est réunie la commission Justice & Affaires sociales du sénat pour discuter les différentes propositions de loi dont 11 visent à l'extension de la loi dépénalisant l'euthanasie.
A souligner, les 2 propositions de loi à contre-courant : l'une vise l'introduction d'un filtre palliatif obligatoire pour tout patient en fin de vie et l'autre propose une amende administrative de 250 euros au médecin qui ne respecterait pas l'obligation de déclaration d'euthanasie. E...

Lire la suite

République tchèque : opposition du gouvernement à une proposition de loi relative à l’euthanasie

République tchèque : opposition du gouvernement à une proposition de loi relative à l’euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

Le 22 juin 2016, le gouvernement tchèque s'est prononcé contre une proposition de loi émise par six députés, visant à permettre l'euthanasie sous des conditions strictes.

La proposition de loi prévoyait d'accorder l'euthanasie aux patients en phase terminale et qui en avaient fait la demande, de même que la création d'une commission spéciale chargée de vérifier que les conditions prévues par la loi étaient bien respectées.

 

Mais le gouvernement ne souhaite pas suivre la voie des pays qui o...

Lire la suite

Euthanasie : du nouveau !

Euthanasie : du nouveau !

- Euthanasie et suicide assisté

Le 8 avril 2013, a été publié au Moniteur belge un AR du 7 mars 2013 : « Arrêté royal fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée pour la fourniture d'avis médicaux consécutive à une demande individuelle pour une fin de vie choisie par le patient lui-même ».
La loi du 28 mai 2002 sur l'euthanasie impose au médecin, confronté à une demande d'euthanasie, de consulter un deuxième médecin quant au caractère grave et i...

Lire la suite