Nieuwe wetvoorstellen euthanasie in Belgïe

Publié le : Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté Actualités Temps de lecture : 1 min.

 Imprimer

5 - 2170/1 (26/06/2013):
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken.
(Ingediend door de heren Philippe Mahoux en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Christine Defraigne en de heer Guy Swennen)

5 -2171/1 (26/06/2013):
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie om de tot vijf jaar beperkte geldigheid van de wilsverklaring te schrappen en deze door de patiënt zelf te laten bepalen
(Ingediend door de dames Christine Defraigne en Leona Detiège en de heren Philippe Mahoux en Jean-Jacques de Gucht)


5 -2172/1 (26/06/2013):
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een termijn vast te leggen voor de arts, enerzijds om gevolg te geven aan het verzoek om euthanasie van de patiënt en anderzijds om diens medisch dossier over te dragen aan een commissie indien hij weigert om dit verzoek in te willigen
(Ingediend door de heren Jean-Jacques De Gucht, Jacques Brotchi, Bert Anciaux en Philippe Mahoux)

5 -2173/1 (26/06/2013):
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen teneinde de gewetensclausule te garanderen
(Ingediend door de heren Guy Swennen, Jacques Brotchi, Philippe Mahoux en Jean-Jacques De Gucht)

5 - 2184/1 (03/07/2013):
 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met de bedoeling deze uit te breiden tot personen die getroffen zijn door een ongeneeslijke en onomkeerbare hersenaandoening, en die hun wil te kennen hebben gegeven in een vooraf opgemaakte wilsverklaring inzake euthanasie
(Ingediend door de heer Jacques Brotchi c.s.)