Niet vervolgd voor poging 'euthanasie'

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités

Publié le : 26/06/2013

Een 45-jarige verpleegkundige moet zich niet voor een assisenjury verantwoorden voor de moordpoging op haar zwaar dementerende moeder Yvette. Twee jaar geleden mengde ze slaappillen in haar pudding 'om haar lijden te beperken'. De bejaarde vrouw ontsnapte op het nippertje aan de dood.  Het Brugse parket toont zich nu inschikkelijk en besluit de dochter niet te vervolgen wegens poging tot oudermoord. (Bron: De standaard 16/06/2013)
Professor in de palliatieve geneeskunde Wim Distelmans reageerde  verbaasd op het bericht dat het Brugse parket de vrouw niet wil vervolgen voor de moordpoging op haar demente moeder. 'Ik vind het in ieder geval een merkwaardig precedent. Dat iemand die geprobeerd heeft haar moeder te doden, vrijgesproken wordt. Onlangs was er een gelijkaardig geval, waarbij een man zijn echtgenote op die manier uit haar lijden probeerde te lossen. Die man werd wel veroordeeld, terwijl deze vrouw eigenlijk hetzelfde deed. Die willekeur zou er dus niet mogen zijn.' (Bron:Het Nieuwsblad 16/06/2013)

 


 


Articles similaires

L'euthanasie, jusqu'où ?

L'euthanasie, jusqu'où ?

- Euthanasie et suicide assisté


L'euthanasie...
   

Le réalisateur : Pierre Barnérias Journaliste de terrain depuis 23 ans,

Un documentaire avec témoignages sur les dérives de l'application de la loi dépénalisant l'euthanasie en Belgique, à regarder sur www.leuthanasiejusquou.com

La parole est donnée à 2 infirmières et aux membres de deux familles qui ont vécu ces cas douloureux.
 

Lire la suite

Europese bezorgdheid over euthanasieplan­nen Bel­gië

Europese bezorgdheid over euthanasieplan­nen Bel­gië

- Euthanasie et suicide assisté

61 leden van de Par­lemen­taire Ver­gader­ing van de Raad van Europa hebben een verk­lar­ing ondertek­end die uit­drukking geeft aan grote bezorgdheid voor de Bel­gis­che plan­nen tot uit­brei­d­ing van de euthanasie naar kinderen, zon­der leefti­jds­grens. Zij rea­geren daarmee op de stem­ming in de Bel­gis­che Senaat in decem­ber van het afgelopen jaar.
De onderteke­naars herin­neren aan een aan­bevel­ing uit 1999 van het Comité van Min­is­ters (de min­is­ters van buiten­landse zaken van de ...

Lire la suite

Euthanasie : 10 ans après la dépénalisation

- Euthanasie et suicide assisté

Le 28 mai 2012, cela fera 10 ans que la Belgique a dépénalisé l'euthanasie, emboîtant le pas aux Pays-Bas qui s'étaient dotés d'une telle législation un an auparavant. Le Luxembourg s'inspira de ces législations en 2009. À ce jour, ces trois pays du Bénélux sont les seuls à avoir dépénalisé le fait de donner intentionnellement la mort à une personne qui en fait la demande.
À l'heure où la dépénalisation de l'euthanasie est en débat dans plusieurs États, notamment en France, il semble utile de ...

Lire la suite