Nederland: Euthanasie bij patiënten met een psychiatrische aandoening

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Pays-Bas Pays-Bas

Publié le : 25/02/2014

Factsheet KNMG (1)  van februari 2014.
Er is een in Nederland een toename van al dan niet ingewilligde euthanasieverzoeken voor psychiatrische patiënten (2% van de euthanasieverzoeken in 2012).  Patiënten met een psychiatrisch ziektebeeld kunnen in Nederland in aanmerking komen voor euthanasie.Psychiatrie valt binnen de kaders van de wet op euthanasie, bepaald in het Chabot –arrest (1994) omdat  niet de oorsprong van het lijden, maar de ondraaglijkheid ervan van toepassing is en dat een psychiatrische patiënt  over een vrije en autonome wil kan beschikken.
Toch achtten de KNMG, de NVvP (2) en de Regionale toetsingscommissie euthanasieterughoudendheid et grote behoedzaamheidterecht omdat zoals verder vermeld in het Chabot-arrest de beslisvaardigheid van de patiënt door een psychiatrische ziekte beïnvloed kan worden en dat de uitzichtloosheid van het lijden met een psychiatrische ziekte als oorzaak moeilijker toetsbaar is.
In wat bestaat deze extra behoedzaamheid?
Het verzoek om hulp bij zelfdoding moet in het begin opgevat worden als vraag om levenshulp.
De psychiatrische patiënt moet over een periode van minimaal enkelen maanden weloverwogen tegenover zijn behandelende arts en tegenover derden zijn verzoek voor euthanasie als onmiskenbaar hebben geuit. Zo tracht mensuïcide als symptoom verbonden aan de psychiatrische aandoening uit te sluiten: de meeste suïcidale psychiatrische patiënten zouden hun daad  in een impuls uitvoeren.
De NVvP geeft volgende richtlijnen (2009) in het omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis: extra-consultaties waarin twee consulenten worden geraadpleegd: een onafhankelijke psychiater met bijzondere expertise op het gebied van de stoornis van de patiënt en een onafhankelijk consulent, meestal een SCEN-arts (3) in psychiatrie. In geval van verschillen in opvatting kan een derde consulent geraadpleegd worden.

(1) Koninklijke Nederlandsche maatschappij ter bevordering van de geneeskunst.
(2) Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
(3) Een scen-arts is een arts opgeleid in het geven van steun en consultatie aan artsen collega's met betrekking tot verzoek om euthanasie.

 


Articles similaires

Nouveau rapport de la Commission d’évaluation euthanasie 2012

- Euthanasie et suicide assisté

La Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de la loi sur l'euthanasie vient de publier son cinquième rapport aux chambres législatives. Ce rapport concerne les documents d'enregistrement des euthanasies pratiquées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 examinés par la Commission. La Commission rappelle, comme elle l'a déjà fait dans ses précédents rapports qu'elle « n'a pas la possibilité d'évaluer la proportion d'euthanasies déclarées par rapport au nombre d'euthanasies réel...

Lire la suite

Publication du Rapport de la Commission d'Evaluation Euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

La Commission d'Evaluation de la loi dépénalisant l'euthanasie vient de publier le rapport 2012-2013.

Il est disponible ICI

Nous en détaillerons le contenu dans un prochain Bulletin de l'IEB.

 

 

Zesde Verslag van de FEDERALE CONTROLE- EN EVALUATIECOMMISSIE EUTHANASIE aan de wetgevende kamers 2012-2013

Lire la suite

Homicide volontaire avec préméditation : pourquoi la Commission euthanasie n’a-t-elle rien dit ?

Homicide volontaire avec préméditation : pourquoi la Commission euthanasie n’a-t-elle rien dit ?

- Euthanasie et suicide assisté

Saisissant l'importance du dossier relatif à une mort provoquée déclarée comme euthanasie à la Commission Fédérale de Contrôle et d'Evaluation de l'Euthanasie (CFCEE), les médias francophones réagissent et ont interviewé Jacqueline Herremans, membre de la CFCEE.

Celle-ci confirme que le débat au sein de la Commission suite à l'audition du médecin, a été « virulent ». La question était de savoir s'il fallait renvoyer le dossier au Parquet et laisser la Justice interpeller le médecin qui a prov...

Lire la suite