Nederland: Euthanasie bij patiënten met een psychiatrische aandoening

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Pays-Bas

Publié le : 25/02/2014

Factsheet KNMG (1)  van februari 2014.
Er is een in Nederland een toename van al dan niet ingewilligde euthanasieverzoeken voor psychiatrische patiënten (2% van de euthanasieverzoeken in 2012).  Patiënten met een psychiatrisch ziektebeeld kunnen in Nederland in aanmerking komen voor euthanasie.Psychiatrie valt binnen de kaders van de wet op euthanasie, bepaald in het Chabot –arrest (1994) omdat  niet de oorsprong van het lijden, maar de ondraaglijkheid ervan van toepassing is en dat een psychiatrische patiënt  over een vrije en autonome wil kan beschikken.
Toch achtten de KNMG, de NVvP (2) en de Regionale toetsingscommissie euthanasieterughoudendheid et grote behoedzaamheidterecht omdat zoals verder vermeld in het Chabot-arrest de beslisvaardigheid van de patiënt door een psychiatrische ziekte beïnvloed kan worden en dat de uitzichtloosheid van het lijden met een psychiatrische ziekte als oorzaak moeilijker toetsbaar is.
In wat bestaat deze extra behoedzaamheid?
Het verzoek om hulp bij zelfdoding moet in het begin opgevat worden als vraag om levenshulp.
De psychiatrische patiënt moet over een periode van minimaal enkelen maanden weloverwogen tegenover zijn behandelende arts en tegenover derden zijn verzoek voor euthanasie als onmiskenbaar hebben geuit. Zo tracht mensuïcide als symptoom verbonden aan de psychiatrische aandoening uit te sluiten: de meeste suïcidale psychiatrische patiënten zouden hun daad  in een impuls uitvoeren.
De NVvP geeft volgende richtlijnen (2009) in het omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis: extra-consultaties waarin twee consulenten worden geraadpleegd: een onafhankelijke psychiater met bijzondere expertise op het gebied van de stoornis van de patiënt en een onafhankelijk consulent, meestal een SCEN-arts (3) in psychiatrie. In geval van verschillen in opvatting kan een derde consulent geraadpleegd worden.

(1) Koninklijke Nederlandsche maatschappij ter bevordering van de geneeskunst.
(2) Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
(3) Een scen-arts is een arts opgeleid in het geven van steun en consultatie aan artsen collega's met betrekking tot verzoek om euthanasie.

 


Articles similaires

Un subside de 30.000  euros à l'ADMD pour une formation à l’euthanasie.

Un subside de 30.000 euros à l'ADMD pour une formation à l’euthanasie.

- Euthanasie et suicide assisté

La Région wallonne voulant encourager la communication sur l'euthanasie, donne de plus en plus la possibilité à l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) de se faire entendre dans les réseaux palliatifs. De plus, Laurette Onkelinx a pu annoncer, à la conférence de presse du 8 juin dernier, portant sur le Forum Fédéral « Life End Information Forum », l'attribution à l'ADMD d'un budget de 30.000 euros finançant un cycle de formation destiné aux médecins généralistes pour les q...

Lire la suite

Nouvelle-Zélande : les médecins disent ‘NO’ au projet de légalisation de l’euthanasie

Nouvelle-Zélande : les médecins disent ‘NO’ au projet de légalisation de l’euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

« Nous ne voulons pas y participer » : c'est en ces termes que s'expriment plus de 1.500 médecins néo-zélandais, face au projet de légalisation de l'euthanasie dans leur pays. Malgré un double refus en 1995 et 2003, la proposition de légalisation a été réintroduite en 2017 devant le Parlement de Nouvelle-Zélande par le député libéral David Seymour. Finalement adopté en 3e lecture le 13 novembre dernier (avec 69 députés en faveur et 51 contre), le texte sera maintenant soumis au vote de la popu...

Lire la suite

Euthanasie: Tegen-opinie van verschillende professoren geneeskunde en ethiek

Euthanasie: Tegen-opinie van verschillende professoren geneeskunde en ethiek

- Euthanasie et suicide assisté

Opinie gepubliceerd in De Morgen 7/10/2013
 Zorg om levenseinde verdraagt geen demagogie "Het ideaal van de 'best medical practice' realiseer je niet door de relatie kind/arts verder te juridiseren", stellen verschillende professoren geneeskunde en ethiek.

De Morgen pakt uit met een voorpagina die schreeuwt om aandacht: er is volgens een aantal kinderartsen een snelle, onverwijlde uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen nodig (DM 6/11). De grote meerderheid van de bevolking zou ...

Lire la suite