Nederland: Euthanasie bij patiënten met een psychiatrische aandoening

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Pays-Bas

Publié le : 25/02/2014

Factsheet KNMG (1)  van februari 2014.
Er is een in Nederland een toename van al dan niet ingewilligde euthanasieverzoeken voor psychiatrische patiënten (2% van de euthanasieverzoeken in 2012).  Patiënten met een psychiatrisch ziektebeeld kunnen in Nederland in aanmerking komen voor euthanasie.Psychiatrie valt binnen de kaders van de wet op euthanasie, bepaald in het Chabot –arrest (1994) omdat  niet de oorsprong van het lijden, maar de ondraaglijkheid ervan van toepassing is en dat een psychiatrische patiënt  over een vrije en autonome wil kan beschikken.
Toch achtten de KNMG, de NVvP (2) en de Regionale toetsingscommissie euthanasieterughoudendheid et grote behoedzaamheidterecht omdat zoals verder vermeld in het Chabot-arrest de beslisvaardigheid van de patiënt door een psychiatrische ziekte beïnvloed kan worden en dat de uitzichtloosheid van het lijden met een psychiatrische ziekte als oorzaak moeilijker toetsbaar is.
In wat bestaat deze extra behoedzaamheid?
Het verzoek om hulp bij zelfdoding moet in het begin opgevat worden als vraag om levenshulp.
De psychiatrische patiënt moet over een periode van minimaal enkelen maanden weloverwogen tegenover zijn behandelende arts en tegenover derden zijn verzoek voor euthanasie als onmiskenbaar hebben geuit. Zo tracht mensuïcide als symptoom verbonden aan de psychiatrische aandoening uit te sluiten: de meeste suïcidale psychiatrische patiënten zouden hun daad  in een impuls uitvoeren.
De NVvP geeft volgende richtlijnen (2009) in het omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis: extra-consultaties waarin twee consulenten worden geraadpleegd: een onafhankelijke psychiater met bijzondere expertise op het gebied van de stoornis van de patiënt en een onafhankelijk consulent, meestal een SCEN-arts (3) in psychiatrie. In geval van verschillen in opvatting kan een derde consulent geraadpleegd worden.

(1) Koninklijke Nederlandsche maatschappij ter bevordering van de geneeskunst.
(2) Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
(3) Een scen-arts is een arts opgeleid in het geven van steun en consultatie aan artsen collega's met betrekking tot verzoek om euthanasie.

 


Articles similaires

Nouvelle Zélande : la Haute Cour refuse une demande d’euthanasie

Nouvelle Zélande : la Haute Cour refuse une demande d’euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

Au motif qu'il lui restait peu de temps à vivre, Madame Seals, âgée de 42 ans et atteinte d'une tumeur au cerveau, souhaitait choisir elle-même le moment de sa mort et avait demandé à son médecin de l'aider à mourir, soit par euthanasie directe, soit par suicide assisté. Consentant, le médecin avait décidé, pour toute sécurité, de saisir la justice afin de s'assurer de la légalité de cette action, l'euthanasie et le suicide assisté n'étant pas dépénalisés en Nouvelle Zélande.

Ce vendredi 5 ju...

Lire la suite

Il faut libérer la Commission euthanasie de l’emprise politique et idéologique dit Pr. Vanopdenbosch

Il faut libérer la Commission euthanasie de l’emprise politique et idéologique dit Pr. Vanopdenbosch

- Euthanasie et suicide assisté

C'est un appel à réformer la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie (CFCEE), qu'a lancé le Docteur Vanopdenbosch le 29 avril dernier. Invité à intervenir au cours de la journée d'étude « Euthanasie réussie ? Une évaluation critique de la loi et de la commission euthanasie » organisée à la KULeuven, l'ancien membre de la Commission, qui a remis sa démission en février 2018, est revenu sur les motivations de son départ. L'Institut Européen de Bioéthique en livre les poin...

Lire la suite

Un prisonnier réaffirme sa demande d'euthanasie

Un prisonnier réaffirme sa demande d'euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

La procédure en référé que l'interné Frank Van Den Bleeken a engagée contre la ministre de la Justice Annemie Turtelboom sera remise, devant le tribunal de première instance de Bruxelles, au 6 janvier prochain. Le juge des référés doit en effet attendre que la cour d'appel rende sa décision concernant la recevabilité de l'appel interjeté par la ministre de la Justice contre un jugement intermédiaire dans cette affaire, a indiqué le conseil de Frank Van Den Bleeken.
Ce dernier, qui aura bientôt...

Lire la suite