Nederland: Euthanasie bij patiënten met een psychiatrische aandoening

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Pays-Bas

Publié le : 25/02/2014

Factsheet KNMG (1)  van februari 2014.
Er is een in Nederland een toename van al dan niet ingewilligde euthanasieverzoeken voor psychiatrische patiënten (2% van de euthanasieverzoeken in 2012).  Patiënten met een psychiatrisch ziektebeeld kunnen in Nederland in aanmerking komen voor euthanasie.Psychiatrie valt binnen de kaders van de wet op euthanasie, bepaald in het Chabot –arrest (1994) omdat  niet de oorsprong van het lijden, maar de ondraaglijkheid ervan van toepassing is en dat een psychiatrische patiënt  over een vrije en autonome wil kan beschikken.
Toch achtten de KNMG, de NVvP (2) en de Regionale toetsingscommissie euthanasieterughoudendheid et grote behoedzaamheidterecht omdat zoals verder vermeld in het Chabot-arrest de beslisvaardigheid van de patiënt door een psychiatrische ziekte beïnvloed kan worden en dat de uitzichtloosheid van het lijden met een psychiatrische ziekte als oorzaak moeilijker toetsbaar is.
In wat bestaat deze extra behoedzaamheid?
Het verzoek om hulp bij zelfdoding moet in het begin opgevat worden als vraag om levenshulp.
De psychiatrische patiënt moet over een periode van minimaal enkelen maanden weloverwogen tegenover zijn behandelende arts en tegenover derden zijn verzoek voor euthanasie als onmiskenbaar hebben geuit. Zo tracht mensuïcide als symptoom verbonden aan de psychiatrische aandoening uit te sluiten: de meeste suïcidale psychiatrische patiënten zouden hun daad  in een impuls uitvoeren.
De NVvP geeft volgende richtlijnen (2009) in het omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis: extra-consultaties waarin twee consulenten worden geraadpleegd: een onafhankelijke psychiater met bijzondere expertise op het gebied van de stoornis van de patiënt en een onafhankelijk consulent, meestal een SCEN-arts (3) in psychiatrie. In geval van verschillen in opvatting kan een derde consulent geraadpleegd worden.

(1) Koninklijke Nederlandsche maatschappij ter bevordering van de geneeskunst.
(2) Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
(3) Een scen-arts is een arts opgeleid in het geven van steun en consultatie aan artsen collega's met betrekking tot verzoek om euthanasie.

 


Articles similaires

Verpleegkundige pleegt moord of onwettige euthanasie?

Verpleegkundige pleegt moord of onwettige euthanasie?

- Euthanasie et suicide assisté

Op 5 mei 2014 werd gedurende een persconferentie bekend gemaakt dat een verpleegkundige uit Wevelgem al anderhalve week in de cel zit op verdenking van moord.  Het parket maakte bekend dat het gaat om feiten die zich afspeelden op een termijn van 30 jaar, men maakte niet bekend hoeveel gevallen er zouden zijn.
Er is nog onduidelijkheid of het gaat om patiënten die gevraagd hadden om euthanasie en hij daarop is ingegaan.  Echter euthanasie valt onder de verantwoordelijkheid van de arts, een ve...

Lire la suite

Les nouvelles propositions de loi en matière d'euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

5 - 2170/1 (26/06/2013) :
Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux mineurs.
(Déposée par les MM. Philippe Mahoux, Jean-Jacques De Gucht, Mme Christine Defraigne et M. Guy Swennen)

5 -2171/1 (26/06/2013) :
Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie visant à supprimer la validité limitée à cinq ans de la déclaration anticipée et laissant le patient la déterminer lui-même.
(Déposée par Mmes Christine Defrai...

Lire la suite

Belgique : les médecins ont euthanasié 2 enfants et un adolescent

Belgique : les médecins ont euthanasié 2 enfants et un adolescent

- Euthanasie et suicide assisté

Agés de 9, 11 et 17 ans, ils ont été euthanasiés entre janvier 2016 et décembre 2017.

C'est ce que révèle le huitième rapport de la Commission fédérale de Contrôle et d'Evaluation de l'Euthanasie , couvrant la période 2016-2017. L'adolescent de dix-sept ans était atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne, et le petit garçon de neuf ans avait une d'une tumeur au cerveau. Quant à l'enfant de 11 ans, il était atteint de fibrose kystique.

C'est en juillet 2014 que le gouvernement a voté l'...

Lire la suite