Nederland: Euthanasie bij patiënten met een psychiatrische aandoening

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Pays-Bas Pays-Bas

Publié le : 25/02/2014

Factsheet KNMG (1)  van februari 2014.
Er is een in Nederland een toename van al dan niet ingewilligde euthanasieverzoeken voor psychiatrische patiënten (2% van de euthanasieverzoeken in 2012).  Patiënten met een psychiatrisch ziektebeeld kunnen in Nederland in aanmerking komen voor euthanasie.Psychiatrie valt binnen de kaders van de wet op euthanasie, bepaald in het Chabot –arrest (1994) omdat  niet de oorsprong van het lijden, maar de ondraaglijkheid ervan van toepassing is en dat een psychiatrische patiënt  over een vrije en autonome wil kan beschikken.
Toch achtten de KNMG, de NVvP (2) en de Regionale toetsingscommissie euthanasieterughoudendheid et grote behoedzaamheidterecht omdat zoals verder vermeld in het Chabot-arrest de beslisvaardigheid van de patiënt door een psychiatrische ziekte beïnvloed kan worden en dat de uitzichtloosheid van het lijden met een psychiatrische ziekte als oorzaak moeilijker toetsbaar is.
In wat bestaat deze extra behoedzaamheid?
Het verzoek om hulp bij zelfdoding moet in het begin opgevat worden als vraag om levenshulp.
De psychiatrische patiënt moet over een periode van minimaal enkelen maanden weloverwogen tegenover zijn behandelende arts en tegenover derden zijn verzoek voor euthanasie als onmiskenbaar hebben geuit. Zo tracht mensuïcide als symptoom verbonden aan de psychiatrische aandoening uit te sluiten: de meeste suïcidale psychiatrische patiënten zouden hun daad  in een impuls uitvoeren.
De NVvP geeft volgende richtlijnen (2009) in het omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis: extra-consultaties waarin twee consulenten worden geraadpleegd: een onafhankelijke psychiater met bijzondere expertise op het gebied van de stoornis van de patiënt en een onafhankelijk consulent, meestal een SCEN-arts (3) in psychiatrie. In geval van verschillen in opvatting kan een derde consulent geraadpleegd worden.

(1) Koninklijke Nederlandsche maatschappij ter bevordering van de geneeskunst.
(2) Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
(3) Een scen-arts is een arts opgeleid in het geven van steun en consultatie aan artsen collega's met betrekking tot verzoek om euthanasie.

 


Articles similaires

Nederland: meer en meer euthanasie bij psychiatrische patiënten

Nederland: meer en meer euthanasie bij psychiatrische patiënten

- Euthanasie et suicide assisté

Jaarverslag 2013 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

De regionale toetsingscommissies euthanasie in Nederland hebben gisteren hun jaarverslag voor 2013 gepubliceerd.
Ten opzichte van 2012 zijn er 15% meer meldingen van zowel 'levensbeëindiging op verzoek' als hulp bij zelfdoding.
De meest zorgwekkende ontwikkeling is de verdubbeling van levensbeëindiging bij dementen en de verdriedubbeling bij psychiatrische patiënten.

Dementie
In 2012 werden 42 meldingen gemaakt van euthanasie bij de...

Lire la suite

Euthanasie des patients psychiatriques non terminaux : nouveau plaidoyer pour une révision de la loi

Euthanasie des patients psychiatriques non terminaux : nouveau plaidoyer pour une révision de la loi

- Euthanasie et suicide assisté

La commission d'éthique du réseau hospitalier flamand Zorgnet-Icuro, qui regroupe 775 institutions de soins, a rendu un avis sur les soins de fins de vie de patients psychiatriques non-terminaux.
Elle estime elle aussi que la loi euthanasie actuelle n'offre pas suffisamment de garanties pour que l'euthanasie des patients psychiatriques ne soit réellement envisagée que comme ultime mesure d'exception.

En terme de conclusion, l'avis formule diverses demandes, notamment celle d'une évaluation qu...

Lire la suite

Pas besoin d’élargir la loi dépénalisant l’euthanasie estime un défenseur de celle-ci.

Pas besoin d’élargir la loi dépénalisant l’euthanasie estime un défenseur de celle-ci.

- Euthanasie et suicide assisté

Dans une longue interview parue dans le Journal du médecin du 17 février 2012, le Dr Lossignol, coordinateur du forum francophone EOL (End Of Life) et chef du service des soins supportifs à l'Institut Bordet, membre de l'ADMD (Association du droit de mourir dans la dignité) exprime ses réticences quant au bien-fondé d'un élargissement de la loi votée en 2002.
Le Dr Lossignol estime qu'il faut d'abord s'assurer que le monde médical connaît bien le cadre légal actuel, ce qui n'est pas encore le ...

Lire la suite