Nederland: Euthanasie bij patiënten met een psychiatrische aandoening

Publié le : Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté Actualités Temps de lecture : 1 min.

 Imprimer

Factsheet KNMG (1)  van februari 2014.
Er is een in Nederland een toename van al dan niet ingewilligde euthanasieverzoeken voor psychiatrische patiënten (2% van de euthanasieverzoeken in 2012).  Patiënten met een psychiatrisch ziektebeeld kunnen in Nederland in aanmerking komen voor euthanasie.Psychiatrie valt binnen de kaders van de wet op euthanasie, bepaald in het Chabot –arrest (1994) omdat  niet de oorsprong van het lijden, maar de ondraaglijkheid ervan van toepassing is en dat een psychiatrische patiënt  over een vrije en autonome wil kan beschikken.
Toch achtten de KNMG, de NVvP (2) en de Regionale toetsingscommissie euthanasieterughoudendheid et grote behoedzaamheidterecht omdat zoals verder vermeld in het Chabot-arrest de beslisvaardigheid van de patiënt door een psychiatrische ziekte beïnvloed kan worden en dat de uitzichtloosheid van het lijden met een psychiatrische ziekte als oorzaak moeilijker toetsbaar is.
In wat bestaat deze extra behoedzaamheid?
Het verzoek om hulp bij zelfdoding moet in het begin opgevat worden als vraag om levenshulp.
De psychiatrische patiënt moet over een periode van minimaal enkelen maanden weloverwogen tegenover zijn behandelende arts en tegenover derden zijn verzoek voor euthanasie als onmiskenbaar hebben geuit. Zo tracht mensuïcide als symptoom verbonden aan de psychiatrische aandoening uit te sluiten: de meeste suïcidale psychiatrische patiënten zouden hun daad  in een impuls uitvoeren.
De NVvP geeft volgende richtlijnen (2009) in het omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis: extra-consultaties waarin twee consulenten worden geraadpleegd: een onafhankelijke psychiater met bijzondere expertise op het gebied van de stoornis van de patiënt en een onafhankelijk consulent, meestal een SCEN-arts (3) in psychiatrie. In geval van verschillen in opvatting kan een derde consulent geraadpleegd worden.

(1) Koninklijke Nederlandsche maatschappij ter bevordering van de geneeskunst.
(2) Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
(3) Een scen-arts is een arts opgeleid in het geven van steun en consultatie aan artsen collega's met betrekking tot verzoek om euthanasie.

 


Articles similaires

Avis du Comité de Bioéthique: euthanasie pour fatigue de vivre et pour maladies psychiatriques

Avis du Comité de Bioéthique: euthanasie pour fatigue de vivre et pour maladies psychiatriques

- Euthanasie et suicide assisté

Peut-on euthanasier les patients qui ne sont pas en phase terminale, qui souffrent psychiquement ou qui sont atteints d'une maladie psychiatrique ?
Ce sont les fondements de la loi euthanasie qui sont mis en question par le Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique (CCBB)  dans l'Avis n° 73 qui vient d'être publié.

Ce document de 88 pages met le doigt sur les dysfonctionnements de la loi euthanasie en Belgique : si la demande d'euthanasie se base sur le concept de souffrance, comment la dé...

Lire la suite

Nieuwe wetvoorstellen euthanasie in Belgïe

Nieuwe wetvoorstellen euthanasie in Belgïe

- Euthanasie et suicide assisté

5 - 2170/1 (26/06/2013):
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken.
(Ingediend door de heren Philippe Mahoux en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Christine Defraigne en de heer Guy Swennen)

5 -2171/1 (26/06/2013):
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie om de tot vijf jaar beperkte geldigheid van de wilsverklaring te schrappen en deze door de patiënt zelf te ...

Lire la suite

Des patients anorexiques euthanasiés ? Un ministre réclame plus de transparence

Des patients anorexiques euthanasiés ? Un ministre réclame plus de transparence

- Euthanasie et suicide assisté

Catherine Fonck (cdH) a posé une question à Madame Laurette Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. La ministre cdH s'inquiétait d'avoir appris par voie de presse qu'une euthanasie aurait été pratiquée sur une personne qui souffrait d'anorexie. Elle s'étonnait car l'anorexie n'est pas une maladie incurable, et la situation médicale de cette personne n'était donc pas sans issue. Madame Onkelinx a répondu qu'elle ne disposait que des données communiquées dans les rappor...

Lire la suite