Honorarium voor dokters bij advies euthanasie

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités

Publié le : 23/09/2014

Het verzekeringscomité van het Riziv besliste dat vanaf 1 april 2014 artsen die een tweede of derde medisch advies geven bij een euthanasieverzoek recht hebben op een vergoeding.  Sinds 2007 bestaat er een overeenkomst maar door het uitblijven van een definitief akkoord bleef de terugbetaling tot vandaag dode letter.
In het begin van dit jaar kwam het tot een gelijk en werden LEIF (LevensEinde InformatieForum) en EOL (End Of Life) als officiliële inrichtende machten erkend voor de terugbetaling en daar knelt het schoentje voor vier artsen uit de palliatieve sector.  Zij dienden een klacht in bij de raad van State omdat "het KB is geschreven op maat van één organisatie, want alleen LEIF (aan franstalige kant EOL) komt in aanmerking om de RIZIV-vergoedingen te verdelen".  Men maakt zich zorgen over de monopoliepositie die deze organisaties innemen, "de wetgeving houdt geen rekening met diverse meningen over vragen rond het levenseinde".  Enkel artsen die door LEIF of EOL erkend zijn, zouden dan recht hebben op deze terugbetaling.
Het bedrag van de vergoeding werd vastgelegd op 160 euro.  Deze werd bepaald op basis een studie uitgevoerd door LEIF die aantoont dat het gemiddeld advies inclusief verplaatsing vier uur duurt.

Bron: HIER


Articles similaires

“Verbond tot de dood” en euthanasie van 45-jarige tweelingen

“Verbond tot de dood” en euthanasie van 45-jarige tweelingen

- Euthanasie et suicide assisté

Eddy en Marc Verbessem, echte eeneiige tweelingen, waren doof geboren. Ze waren onafscheidelijk en ongetrouwd en hebben altijd onder hetzelfde dak gewoond. Zij hebben samen, op eigen aanvraag, op 14 december ll. in het UZ Brussel te Jette euthanasie laten plegen. Zij waren 45 jaar oud.

Zij vroegen om euthanasie naar aanleiding van de diagnose van glaucoom, een degeneratieve ziekte van de oogzenuw die kan leiden tot blindheid. Volgens onze bronnen (moeilijk te controleren) leden zij aan een...

Lire la suite

La question du filtre palliatif pour les demandes d’euthanasie

La question du filtre palliatif pour les demandes d’euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

Une étude, réalisée par Sylvie Tack, du groupe de recherche Zorg rond het Levenseide (Soins en fin de vie) de la VUB et de l'université de Gand, analyse  la légitimité juridique de la mise en place d'un filtre palliatif préalable à une demande d'euthanasie. L'auteur part du constat qu'outre les conditions légales prévues par la loi dépénalisant l'euthanasie, un grand nombre d'établissements de soins, principalement catholiques, exigent des conditions supplémentaires avant d'accéder à une deman...

Lire la suite

Euthanasie des enfants : deuxième audition d'experts

- Euthanasie et suicide assisté

Dans le cadre de l'élargissement de la loi euthanasie aux enfants, les Commissions réunies Justice & Affaires sociales entendront une nouvelle série d'experts ce mercredi 6 mars 2013. Les rapporteurs en sont  toujours Mme Zakia Khattabi et M. Rik Torfs.
Les experts convoqués sont : Mme Catherine Stryckmans, présidente de la commission éthique de l'Association belge des praticiens de l'art infirmier (ACN); M. Herman Nys, hoofd van het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht; pro...

Lire la suite