Honorarium voor dokters bij advies euthanasie

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités

Publié le : 23/09/2014

Het verzekeringscomité van het Riziv besliste dat vanaf 1 april 2014 artsen die een tweede of derde medisch advies geven bij een euthanasieverzoek recht hebben op een vergoeding.  Sinds 2007 bestaat er een overeenkomst maar door het uitblijven van een definitief akkoord bleef de terugbetaling tot vandaag dode letter.
In het begin van dit jaar kwam het tot een gelijk en werden LEIF (LevensEinde InformatieForum) en EOL (End Of Life) als officiliële inrichtende machten erkend voor de terugbetaling en daar knelt het schoentje voor vier artsen uit de palliatieve sector.  Zij dienden een klacht in bij de raad van State omdat "het KB is geschreven op maat van één organisatie, want alleen LEIF (aan franstalige kant EOL) komt in aanmerking om de RIZIV-vergoedingen te verdelen".  Men maakt zich zorgen over de monopoliepositie die deze organisaties innemen, "de wetgeving houdt geen rekening met diverse meningen over vragen rond het levenseinde".  Enkel artsen die door LEIF of EOL erkend zijn, zouden dan recht hebben op deze terugbetaling.
Het bedrag van de vergoeding werd vastgelegd op 160 euro.  Deze werd bepaald op basis een studie uitgevoerd door LEIF die aantoont dat het gemiddeld advies inclusief verplaatsing vier uur duurt.

Bron: HIER


Articles similaires

Wilsverklaring euthanasie en de kwestie van handelingsbekwaam

Wilsverklaring euthanasie en de kwestie van handelingsbekwaam

- Euthanasie et suicide assisté

Schriftelijke vraag van Elke Sleurs (N-VA) aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Gelet op artikel 4 van de wet betreffende euthanasie van 28 mei 2002 is het voor handelingsbekwame meerderjarigen en ontvoogde minderjarigen mogelijk om een wilsverklaring euthanasie op te stellen. Met deze wilsverklaring kunnen zij hun wensen inzake de toepassing van euthanasie in geval zij wilsonbekwaam zouden worden. Naast wilsbekwame meerderjarigen zijn er echter ook handelingsonbekwame...

Lire la suite

Légaliser l’euthanasie… pour des raisons économiques

Légaliser l’euthanasie… pour des raisons économiques

- Euthanasie et suicide assisté

Un article scientifique récemment publié dans la revue Clinical Ethics encourage la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie sur base d'arguments financiers.

Cet article, co-écrit par David Shaw (chercheur en bioéthique à l'Institute for Biomedical Ethics de Bâle) et Alec Morton (chercheur en management de la santé à Glasgow), est intitulé « Counting the cost of denying assisted dying » (« Calculer le coût d'un refus de légalisation du suicide assisté »). Les deux auteurs cherchent ...

Lire la suite

Québec :  le projet de loi sur l’euthanasie est non conforme au droit international

Québec : le projet de loi sur l’euthanasie est non conforme au droit international

- Euthanasie et suicide assisté

La Coalition des médecins pour la justice sociale lance un appel. A plusieurs reprises ils se sont exprimés contre le projet de loi québécois sur l'euthanasie. Ils regrettent que la population du Québec ait peu accès aux soins palliatifs et craignent que la légalisation de l'euthanasie en fasse la seule option possible pour mettre fin aux souffrances de certains patients.
A noter aussi, que la Commission des droits de la personne du Québec a recommandé au gouvernement que l'euthanasie soit per...

Lire la suite