Euthanasie vóór orgaandonatie?

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités

Publié le : 22/10/2014

Dicky Ringeling (61) liet euthanasie plegen en redde vervolgens zeker vijf mensen met haar organen. Daarmee wordt het onderwerp van euthanasie en orgaandonatie terug op de agenda gezet.  In tegenstelling tot België waar een opt-out systeem van toepassing is voor orgaandonatie (men gaat uit dat je akkoord gaat met orgaandonatie tenzij je een document hebt), geldt in Nederland het opt-in systeem, je moet aangeven dat je  je organen ter beschikking wilt stellen.
"De procedures (euthanasie en orgaandonatie) zijn los van elkaar al  enorm ingewikkeld en ook tegenstrijdig: bij orgaantransplantatie is haast geboden, bij euthanasie moet de overledene juist eerst uitvoerig worden nagekeken door een schouwarts (lijkschouwer)." Maar mevrouw Ringeling was overtuigd van haar wens. Haar dochter zegt: "Haar mening was: als ik dan toch doodga, wil ik in ieder geval anderen nog kunnen helpen". Transplantiecoördinator Hanneke Hagenaars, die betrokken was bij de donatie van Dicky, wijst er wel op dat zorgvuldigheid geboden is. "Het  is essentieel dat we de  procedures rond euthanasie en donatie uit elkaar houden. Eerst moet alles rond zijn voor de euthanasie, pas  daarna kan orgaantransplantatie worden besproken. Het mag niet zo zijn dat de donatie leidt tot de euthanasie. Dit zijn zulke gevoelige
zaken, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn.
"
 


Articles similaires

Vote euthanasie mineurs: première étape au Sénat

Vote euthanasie mineurs: première étape au Sénat

- Euthanasie et suicide assisté

Ordre du jour de la séance plénière du Sénat belge ce Jeudi 12 décembre 2013 à 10 heures:
Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux mineurs (de M. Philippe Mahoux et consorts); Doc. 5-2170/1 et 2. (Amendements) Plenaire agenda van donderdag 12 december 2013 om 10 uur
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (van de heer Philippe Mahoux c.s.); ...

Lire la suite

Nederland: meer en meer euthanasie bij psychiatrische patiënten

Nederland: meer en meer euthanasie bij psychiatrische patiënten

- Euthanasie et suicide assisté

Jaarverslag 2013 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

De regionale toetsingscommissies euthanasie in Nederland hebben gisteren hun jaarverslag voor 2013 gepubliceerd.
Ten opzichte van 2012 zijn er 15% meer meldingen van zowel 'levensbeëindiging op verzoek' als hulp bij zelfdoding.
De meest zorgwekkende ontwikkeling is de verdubbeling van levensbeëindiging bij dementen en de verdriedubbeling bij psychiatrische patiënten.

Dementie
In 2012 werden 42 meldingen gemaakt van euthanasie bij de...

Lire la suite

Pays-Bas : conférence bisannuelle sur l'euthanasie de la NVVE

Pays-Bas : conférence bisannuelle sur l'euthanasie de la NVVE

- Euthanasie et suicide assisté

Du 11 au 14 mai 2016, à l'initiative de la NVVE (correspondante néerlandaise de l'ADMD), plus de 400 personnes se sont réunies à Amsterdam, à l'occasion de la « Biennale mondiale sur l'euthanasie ». L'objectif en était de mener une réflexion sur la pratique de l'euthanasie dans les pays où elle est légalisée, de faire le point sur sa promotion au niveau mondial. Des participants du monde entier ont ainsi fait le déplacement pour assister aux différents exposés et participer aux ateliers propos...

Lire la suite