Euthanasie vóór orgaandonatie?

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités

Publié le : 22/10/2014

Dicky Ringeling (61) liet euthanasie plegen en redde vervolgens zeker vijf mensen met haar organen. Daarmee wordt het onderwerp van euthanasie en orgaandonatie terug op de agenda gezet.  In tegenstelling tot België waar een opt-out systeem van toepassing is voor orgaandonatie (men gaat uit dat je akkoord gaat met orgaandonatie tenzij je een document hebt), geldt in Nederland het opt-in systeem, je moet aangeven dat je  je organen ter beschikking wilt stellen.
"De procedures (euthanasie en orgaandonatie) zijn los van elkaar al  enorm ingewikkeld en ook tegenstrijdig: bij orgaantransplantatie is haast geboden, bij euthanasie moet de overledene juist eerst uitvoerig worden nagekeken door een schouwarts (lijkschouwer)." Maar mevrouw Ringeling was overtuigd van haar wens. Haar dochter zegt: "Haar mening was: als ik dan toch doodga, wil ik in ieder geval anderen nog kunnen helpen". Transplantiecoördinator Hanneke Hagenaars, die betrokken was bij de donatie van Dicky, wijst er wel op dat zorgvuldigheid geboden is. "Het  is essentieel dat we de  procedures rond euthanasie en donatie uit elkaar houden. Eerst moet alles rond zijn voor de euthanasie, pas  daarna kan orgaantransplantatie worden besproken. Het mag niet zo zijn dat de donatie leidt tot de euthanasie. Dit zijn zulke gevoelige
zaken, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn.
"
 


Articles similaires

Vote euthanasie mineurs: première étape au Sénat

Vote euthanasie mineurs: première étape au Sénat

- Euthanasie et suicide assisté

Ordre du jour de la séance plénière du Sénat belge ce Jeudi 12 décembre 2013 à 10 heures:
Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux mineurs (de M. Philippe Mahoux et consorts); Doc. 5-2170/1 et 2. (Amendements) Plenaire agenda van donderdag 12 december 2013 om 10 uur
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (van de heer Philippe Mahoux c.s.); ...

Lire la suite

Nouvelle Zélande : la Haute Cour refuse une demande d’euthanasie

Nouvelle Zélande : la Haute Cour refuse une demande d’euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

Au motif qu'il lui restait peu de temps à vivre, Madame Seals, âgée de 42 ans et atteinte d'une tumeur au cerveau, souhaitait choisir elle-même le moment de sa mort et avait demandé à son médecin de l'aider à mourir, soit par euthanasie directe, soit par suicide assisté. Consentant, le médecin avait décidé, pour toute sécurité, de saisir la justice afin de s'assurer de la légalité de cette action, l'euthanasie et le suicide assisté n'étant pas dépénalisés en Nouvelle Zélande.

Ce vendredi 5 ju...

Lire la suite

Euthanasie : plainte contre la Belgique devant la CEDH

Euthanasie : plainte contre la Belgique devant la CEDH

- Euthanasie et suicide assisté

L'Alliance Defending Freedom (ADF) vient d'annoncer le dépôt d'une requête dirigée contre la Belgique devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme par Tom MORTIER, dont la mère est décédée suite à une euthanasie pratiquée par le Docteur DISTELMANS, au motif que cette patiente souffrait d'une « dépression incurable ». Son fils n'en fut avisé que le lendemain du décès au terme d'une conversation téléphonique reçue de la part de l'hôpital.
Monsieur MORTIER se plaint de la violation des article...

Lire la suite