Euthanasie vóór orgaandonatie?

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités

Publié le : 22/10/2014

Dicky Ringeling (61) liet euthanasie plegen en redde vervolgens zeker vijf mensen met haar organen. Daarmee wordt het onderwerp van euthanasie en orgaandonatie terug op de agenda gezet.  In tegenstelling tot België waar een opt-out systeem van toepassing is voor orgaandonatie (men gaat uit dat je akkoord gaat met orgaandonatie tenzij je een document hebt), geldt in Nederland het opt-in systeem, je moet aangeven dat je  je organen ter beschikking wilt stellen.
"De procedures (euthanasie en orgaandonatie) zijn los van elkaar al  enorm ingewikkeld en ook tegenstrijdig: bij orgaantransplantatie is haast geboden, bij euthanasie moet de overledene juist eerst uitvoerig worden nagekeken door een schouwarts (lijkschouwer)." Maar mevrouw Ringeling was overtuigd van haar wens. Haar dochter zegt: "Haar mening was: als ik dan toch doodga, wil ik in ieder geval anderen nog kunnen helpen". Transplantiecoördinator Hanneke Hagenaars, die betrokken was bij de donatie van Dicky, wijst er wel op dat zorgvuldigheid geboden is. "Het  is essentieel dat we de  procedures rond euthanasie en donatie uit elkaar houden. Eerst moet alles rond zijn voor de euthanasie, pas  daarna kan orgaantransplantatie worden besproken. Het mag niet zo zijn dat de donatie leidt tot de euthanasie. Dit zijn zulke gevoelige
zaken, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn.
"
 


Articles similaires

Pays-Bas : hausse de 50% des euthanasies en 4 ans

Pays-Bas : hausse de 50% des euthanasies en 4 ans

- Euthanasie et suicide assisté

Le Rapport annuel 2015 des Comités régionaux de surveillance de l'euthanasie vient d'être rendu public aux Pays-Bas. Il révèle entre autres que, sur les 147.010 personnes décédées en 2015, 5.516 l'ont été du fait d'une euthanasie ou d'un suicide assisté (208 cas). Ce qui représente une augmentation de 4% par rapport à 2014 (5.306) et une augmentation de près de 50% par rapport à 2011 (3.695).
Si la plupart des personnes souffraient d'un cancer, le rapport pointe également une augmentation sign...

Lire la suite

Wilsverklaring inzake euthanasie – Nieuwe didactische fiche van het EIB

Wilsverklaring inzake euthanasie – Nieuwe didactische fiche van het EIB

- Euthanasie et suicide assisté

Iedere volwassene heeft krachtens de Wet betreffende de euthanasie het recht een wilsverklaring op te stellen ten einde euthanasie aan te vragen, voor het geval hij zich in een toestand zou bevinden waarin het onmogelijk is zijn wil duidelijk te kennen te geven. Deze verklaring is vijf jaar geldig, maar nu de uitbreiding van de euthanasiewet op tafel ligt pleiten sommigen voor de toekenning van een onbeperkte geldigheidsduur. Is dit echter een aanvaardbaar voorstel? Wat te denken over deze...

Lire la suite

Le PS demande un élargissement de la loi euthanasie

Le PS demande un élargissement de la loi euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

"Le PS veut aborder les cas des mineurs d'âge ou des personnes en état d'inconscience progressive et souhaite aussi que  la validité de la déclaration anticipée soit améliorée", ce qui veut dire que cette la validité serait étendue, si pas illimitée dans le temps"
Le PS veut également "soutenir davantage le corps médical" et améliorer les "capacités de réponses médicales" aux situations de fin de vie, tant pour les soins palliatifs que pour l'euthanasie (formation, équipes spécialisées...). C'...

Lire la suite