Euthanasie voor minderjarigen in België

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités

Publié le : 26/03/2015

NIEUW ! DOSSIER in het Nederlands !

Een jaar geleden werd de wet “tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde de euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken” uitgevaardigd. België werd daarmee het eerste en enige land ter wereld waar euthanasie voor minderjarigen zonder enige leeftijdsvoorwaarde is toegestaan.
Sommigen waren bijzonder trots op de goedkeuring van het wetsontwerp. Zij roemden de “pioniersrol” die België speelde door een wettelijk kader te scheppen voor euthanasie, beschouwd als ultieme “daad van menselijkheid” waar elke patiënt, ongeacht zijn leeftijd, recht op zou moeten hebben. Niet iedereen was het echter met hen eens: zowel politici als vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld – waaronder meer dan tweehonderd kinderartsen en specialisten in palliatieve zorg voor kinderen – waren gekant tegen de uitbreiding van de euthanasiewet.
Het lijdt in elk geval geen twijfel dat de ethische, juridische en medische vragen die euthanasie oproept er niet minder op worden wanneer sprake is van een verzoek om euthanasie geuit door een minderjarige patiënt. Dit dossier biedt er een beknopt overzicht van, schetst kort de nieuwe wettelijke bepalingen, en reikt tevens een aantal kritische overwegingen aan.


Articles similaires

Nouveau Dossier : Fatigue de vivre et euthanasie : où en est la réflexion en Belgique ?

Nouveau Dossier : Fatigue de vivre et euthanasie : où en est la réflexion en Belgique ?

- Euthanasie et suicide assisté

Nouveau Dossier  !

La fatigue de vivre bouscule et interroge de plus en plus le corps médical et l'opinion publique quant à ses causes et ses conséquences.

En août 2017, désirant ouvrir un débat officiel sur la question, le député Jean-Jacques De Gucht (Open-VLD) a proposé d'élargir la loi dépénalisant l'euthanasie à toute personne qui exprime éprouver une « fatigue de vivre » (« levensmoeheid »), sans pour autant être atteinte par une affection ou maladie quelconque. Le député travaille de...

Lire la suite

Honorarium voor dokters bij advies euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

Het verzekeringscomité van het Riziv besliste dat vanaf 1 april 2014 artsen die een tweede of derde medisch advies geven bij een euthanasieverzoek recht hebben op een vergoeding.  Sinds 2007 bestaat er een overeenkomst maar door het uitblijven van een definitief akkoord bleef de terugbetaling tot vandaag dode letter.
In het begin van dit jaar kwam het tot een gelijk en werden LEIF (LevensEinde InformatieForum) en EOL (End Of Life) als officiliële inrichtende machten erkend voor de te...

Lire la suite

Belgique : pas d’euthanasie pour Frank Van Den Bleeken

Belgique : pas d’euthanasie pour Frank Van Den Bleeken

- Euthanasie et suicide assisté

Suite à des demandes répétées, et à l'accord intervenu en septembre dernier entre son avocat et le SPF Justice (voir bulletin du 15/09/2014), le cas de Frank Van Den Bleeken semblait devoir trouver une issue tragique en ce début d'année, puisque son euthanasie était planifiée le 11 janvier à la prison de Bruges.
Finalement, suite à la levée de boucliers suscitée par cette nouvelle, il n'en sera rien. Le médecin qui devait pratiquer cette euthanasie a en effet décidé de suspendre la procédure, ...

Lire la suite