Euthanasie voor kinderen weer op de Nederlandse agenda

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Pays-Bas Pays-Bas

Publié le : 16/09/2014

Dr Eduard Verhagen, kinderarts van het UMC Groningen en de vader van het Groningen-protocol, zette euthanasie voor kinderen weer op de Nederlandse agenda. In Nederland worden kinderen vanaf 12 jaar als wilsbekwaam geacht, in de euthanasiewetgeving, al is tot 16 jaar ook instemming van de ouders vereist.
Het KNMG* (artsenvereniging die 75% van de artsen vertegenwoordigd) liet via haar woordvoerder weten dat: "Als de arts met grote behoedzaamheid handelt, is levensbeëindiging door artsen bij ernstig zieke minderjarigen die dat willen nu al mogelijk." Ze gaan in op de juridische redenering zeggende "Omdat een kind jonger dan 12 jaar geen rechtsgeldig verzoek om levensbeëindiging mag doen, wordt dit geen euthanasie genoemd, maar levensbeëindiging zonder verzoek. De arts kan volgens de KNMG een beroep doen op artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht, waarin letterlijk staat: ‘Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen.' ‘Overmacht' geldt hier in de zin van een noodtoestand als gevolg van een conflict van plichten; het conflict van plichten van de arts om leven te behouden en ondraaglijk en uitzichtloos lijden te voorkomen. Dat laatste kan volgens de KNMG soms alleen nog door het lijden op te heffen en levensbeëindigend te handelen."
De discussie over euthanasie voor kinderen onder de 12 jaar volgt op de verandering van de Belgische wetgeving februari 2014 om de leeftijdsgrens van 18 jaar los te laten en zo euthanasie mogelijk te maken voor ‘oordeelsbekwame' minderjarigen.
*Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
Bronnen: Volkskrant  en Artsennet

Dossier EIB: Groningen Protocol (in het Frans)


Articles similaires

L’euthanasie s’invite à la Marche pour la Vie de Bruxelles

- Euthanasie et suicide assisté

C'est une équipe renouvelée de jeunes dynamiques qui entraînera la Marche pour la Vie de Bruxelles le dimanche 24 mars à 14h30. Le thème mobilisateur du respect de la vie  va, cette année, au-delà du respect de la vie naissante puisque la Marche pour la Vie mobilisera aussi tous ceux qui s'opposent à l'élargissement de la loi euthanasie aux enfants et aux personnes démentes. Comme les années précédentes, le cortège partira du Mont des Arts (près de la Gare centrale).  Plus d'infos sur le site ...

Lire la suite

Clinique de la fin de vie ou clinique de l’euthanasie ?

Clinique de la fin de vie ou clinique de l’euthanasie ?

- Euthanasie et suicide assisté

Les déclarations à propos d'une clinique de l'euthanasie du Dr Distelmans ont provoqué, en janvier 2011, un tollé général. (Bulletin de l'IEB) On croyait le dossier enterré. Or voici que l'UZ Brussel (VUB) met sur pieds avec l'Academisch Medisch Centrum Wemmel une initiative pour  "encadrer" les patients terminaux ou incurables.
L'objectif de celle-ci serait d'instaurer une "consultation de seconde ligne"  (médecins et infirmières formés à la pratique de l'euthanasie) pour les patients souffra...

Lire la suite

Euthanasie : pas encore de chiffres officiels.

- Euthanasie et suicide assisté

Le 10 février 2012, quelques chiffres se rapportant à l'euthanasie en Belgique étaient largement médiatisés, notamment dans un communiqué de l'agence Belga . Ces quelques chiffres sont  sans doute le résultat d'une fuite  d'un des membres de la Commission d'évaluation de la loi dépénalisant l'euthanasie,  étant donné que ce rapport ne sera rendu public qu'en mai 2012.  Ce n'est qu'à cette date que l'intégralité et la réalité des chiffres seront connus et que des commentaires pourront être fait...

Lire la suite