Euthanasie voor kinderen weer op de Nederlandse agenda

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Pays-Bas Pays-Bas

Publié le : 16/09/2014

Dr Eduard Verhagen, kinderarts van het UMC Groningen en de vader van het Groningen-protocol, zette euthanasie voor kinderen weer op de Nederlandse agenda. In Nederland worden kinderen vanaf 12 jaar als wilsbekwaam geacht, in de euthanasiewetgeving, al is tot 16 jaar ook instemming van de ouders vereist.
Het KNMG* (artsenvereniging die 75% van de artsen vertegenwoordigd) liet via haar woordvoerder weten dat: "Als de arts met grote behoedzaamheid handelt, is levensbeëindiging door artsen bij ernstig zieke minderjarigen die dat willen nu al mogelijk." Ze gaan in op de juridische redenering zeggende "Omdat een kind jonger dan 12 jaar geen rechtsgeldig verzoek om levensbeëindiging mag doen, wordt dit geen euthanasie genoemd, maar levensbeëindiging zonder verzoek. De arts kan volgens de KNMG een beroep doen op artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht, waarin letterlijk staat: ‘Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen.' ‘Overmacht' geldt hier in de zin van een noodtoestand als gevolg van een conflict van plichten; het conflict van plichten van de arts om leven te behouden en ondraaglijk en uitzichtloos lijden te voorkomen. Dat laatste kan volgens de KNMG soms alleen nog door het lijden op te heffen en levensbeëindigend te handelen."
De discussie over euthanasie voor kinderen onder de 12 jaar volgt op de verandering van de Belgische wetgeving februari 2014 om de leeftijdsgrens van 18 jaar los te laten en zo euthanasie mogelijk te maken voor ‘oordeelsbekwame' minderjarigen.
*Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
Bronnen: Volkskrant  en Artsennet

Dossier EIB: Groningen Protocol (in het Frans)


Articles similaires

Belgique : 10 ans d’euthanasie : un heureux anniversaire ?

- Euthanasie et suicide assisté

Plus de 70 professeurs d'université et médecins signent une "Carte Blanche" diffusée dans la presse.

 

"L'autorisation légale de l'euthanasie a quant à elle un impact sur le tissu social et sur notre conception  sociétale de la médecine. Elle transgresse un interdit fondateur et affecte en cela même les bases de notre démocratie, en délimitant une classe de citoyens à qui on peut donner la mort avec l'aval de la société. Dès lors qu'elle revêt une indéniable dimension sociopolitique, l'eutha...

Lire la suite

Elargir le cadre légal de la loi dépénalisant l’euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

Faut-il élargir la loi dépénalisant l'euthanasie ? Un article du 17 novembre 2012 dans le journal Le Soir titre : « Une loi qui pourrait évoluer ».

Outre la répétition des mêmes propositions de loi (voir précédents Bulletins de l'IEB), on perçoit l'agacement voire les menaces de certains face au professionnalisme de certains médecins et institutions qui se refusent à pratiquer l'euthanasie « à la demande », sans même qu'un accompagnement palliatif ne lui soit d'abord proposé. « Si ces hôpitau...

Lire la suite

Religieuze leiders tegen uitbreiding belgische euthanasiewet

Religieuze leiders tegen uitbreiding belgische euthanasiewet

- Euthanasie et suicide assisté

In een gemeenschappelijk communiqué kanten de religieuze leiders van ons land zich tegen een gebeurlijke uitbreiding van de euthanasiewet. Ze maken zich grote zorgen over het gevaar voor wat ze een toenemende banalisering noemen van een zo zwaarwichtige aangelegenheid als de problematiek van het levenseinde.

Het communiqué is ondertekend door dominee Steven Fuite, voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België; rabbijn Albert Guigui, grootrabbijn van Brussel; kanunnik Robert Innes, v...

Lire la suite