Euthanasie STOP : de burger wil een stem in het debat

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Belgique

Publié le : 18/04/2013

Laat van u horen in het debat rond euthanasie !

Dat is de oproep van de nieuwe website Euthanasie STOP, een initiatief van universiteitsprofessoren, artsen, verpleegkundigen en juristen uit het hele land en met uiteenlopende levensbeschouwingen.

Euthanasie is in België legaal sinds mei 2002. De euthanasiewet geeft meerderjarige of geëmancipeerd minderjarige patiënten het recht om een verzoek om euthanasie te formuleren, terwijl artsen toelating krijgen om dat verzoek onder bepaalde voorwaarden in te willigen. Is het nodig om de wet tien jaar later uit te breiden tot minderjarigen en demente personen? Het parlement buigt zich momenteel over meerdere wetsvoorstellen die precies dat beogen, en die de onverholen steun genieten van bepaalde politici. Heel wat burgers zijn het echter niet eens met deze wetsvoorstellen. Dit debat, dat van cruciaal belang is voor de toekomst van de geneeskunde en van de maatschappij, kan dus niet beperkt blijven tot de zaal waarin de bevoegde parlementaire commissie vergadert.

De website is dan ook bedoeld voor elke burger die wil deelnemen aan het maatschappelijk debat en een andere mening wil laten horen.

Vindt u het verkeerd om de euthanasiewet uit te breiden tot minderjarigen en demente personen? Laat van u horen! Formuleer uw kritiek en deel uw standpunt met anderen op de website Euthanasie STOP.”

 


Articles similaires

CEDH et euthanasie

CEDH et euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

Le 14 mai dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt dans lequel elle estime que la législation Suisse enfreint l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le respect du droit à la vie privée et familiale. Elle a estimé que la législation suisse ne précise  pas avec clarté les conditions dans lesquelles un patient peut obtenir la prescription d'une dose létale.

La requérante, Madame Gross avait demandé à plusieurs reprise que l'on mette f...

Lire la suite

L’euthanasie en Colombie : pratiquée mais pas légalisée

L’euthanasie en Colombie : pratiquée mais pas légalisée

- Euthanasie et suicide assisté

Le 8 avril en Colombie, le parlement a de nouveau rejeté une proposition de loi pour légaliser l'euthanasie. Déposé par le député libéral Juan Fernando Reyes Kuri, le texte proposait d'autoriser l'euthanasie pour les personnes qui souffrent de façon intolérable en raison d'une maladie incurable ou d'une maladie en phase terminale. 

 

Dans un arrêt de 1997, la Cour constitutionnelle colombienne avait déjà reconnu la possibilité de « l'homicide par compassion » en cas de souffrances intenses s...

Lire la suite

Euthanasie des bébés handicapés: controverse autour du « Protocole de Groningen »

Euthanasie des bébés handicapés: controverse autour du « Protocole de Groningen »

- Euthanasie et suicide assisté

Le "Protocole de Groningen " comprend une liste de critères qui permettent à un médecin de procéder à une euthanasie de bébés porteurs d'un handicap. En particulier, les parents doivent donner leur consentement, et le bébé doit souffrir de manière insupportable alors que son existence est sans espoir.

Cependant, depuis que le Gouvernement des Pays Bas a adopté ce protocole, aucun cas n'a été rapporté. En pratique, il semble que certains pédiatres optent pour l'arrêt de tout traitement, en ce ...

Lire la suite