Euthanasie STOP : de burger wil een stem in het debat

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Belgique

Publié le : 18/04/2013

Laat van u horen in het debat rond euthanasie !

Dat is de oproep van de nieuwe website Euthanasie STOP, een initiatief van universiteitsprofessoren, artsen, verpleegkundigen en juristen uit het hele land en met uiteenlopende levensbeschouwingen.

Euthanasie is in België legaal sinds mei 2002. De euthanasiewet geeft meerderjarige of geëmancipeerd minderjarige patiënten het recht om een verzoek om euthanasie te formuleren, terwijl artsen toelating krijgen om dat verzoek onder bepaalde voorwaarden in te willigen. Is het nodig om de wet tien jaar later uit te breiden tot minderjarigen en demente personen? Het parlement buigt zich momenteel over meerdere wetsvoorstellen die precies dat beogen, en die de onverholen steun genieten van bepaalde politici. Heel wat burgers zijn het echter niet eens met deze wetsvoorstellen. Dit debat, dat van cruciaal belang is voor de toekomst van de geneeskunde en van de maatschappij, kan dus niet beperkt blijven tot de zaal waarin de bevoegde parlementaire commissie vergadert.

De website is dan ook bedoeld voor elke burger die wil deelnemen aan het maatschappelijk debat en een andere mening wil laten horen.

Vindt u het verkeerd om de euthanasiewet uit te breiden tot minderjarigen en demente personen? Laat van u horen! Formuleer uw kritiek en deel uw standpunt met anderen op de website Euthanasie STOP.”

 


Articles similaires

Amélie Van Esbeen a été euthanasiée

Amélie Van Esbeen a été euthanasiée

- Euthanasie et suicide assisté

Amélie Van Esbeen, âgée de 93 ans, a finalement été euthanasiée le mercredi 1er avril 2009. Depuis un an, elle et sa famille demandaient au médecin traitant d'entamer une procédure de demande d'euthanasie, mais ce dernier estimait, en conscience, qu'il n'était pas justifié de le faire car la situation de sa patiente ne rentrait pas dans les conditions requises par la loi. Pour arriver à leurs fins, la patiente et sa famille avaient sollicité les médias, et la nonagénaire avait entamé une grève...

Lire la suite

La question du filtre palliatif pour les demandes d’euthanasie

La question du filtre palliatif pour les demandes d’euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

Une étude, réalisée par Sylvie Tack, du groupe de recherche Zorg rond het Levenseide (Soins en fin de vie) de la VUB et de l'université de Gand, analyse  la légitimité juridique de la mise en place d'un filtre palliatif préalable à une demande d'euthanasie. L'auteur part du constat qu'outre les conditions légales prévues par la loi dépénalisant l'euthanasie, un grand nombre d'établissements de soins, principalement catholiques, exigent des conditions supplémentaires avant d'accéder à une deman...

Lire la suite

Euthanasie: Tegen-opinie van verschillende professoren geneeskunde en ethiek

Euthanasie: Tegen-opinie van verschillende professoren geneeskunde en ethiek

- Euthanasie et suicide assisté

Opinie gepubliceerd in De Morgen 7/10/2013
 Zorg om levenseinde verdraagt geen demagogie "Het ideaal van de 'best medical practice' realiseer je niet door de relatie kind/arts verder te juridiseren", stellen verschillende professoren geneeskunde en ethiek.

De Morgen pakt uit met een voorpagina die schreeuwt om aandacht: er is volgens een aantal kinderartsen een snelle, onverwijlde uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen nodig (DM 6/11). De grote meerderheid van de bevolking zou ...

Lire la suite