Euthanasie STOP : de burger wil een stem in het debat

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Belgique

Publié le : 18/04/2013

Laat van u horen in het debat rond euthanasie !

Dat is de oproep van de nieuwe website Euthanasie STOP, een initiatief van universiteitsprofessoren, artsen, verpleegkundigen en juristen uit het hele land en met uiteenlopende levensbeschouwingen.

Euthanasie is in België legaal sinds mei 2002. De euthanasiewet geeft meerderjarige of geëmancipeerd minderjarige patiënten het recht om een verzoek om euthanasie te formuleren, terwijl artsen toelating krijgen om dat verzoek onder bepaalde voorwaarden in te willigen. Is het nodig om de wet tien jaar later uit te breiden tot minderjarigen en demente personen? Het parlement buigt zich momenteel over meerdere wetsvoorstellen die precies dat beogen, en die de onverholen steun genieten van bepaalde politici. Heel wat burgers zijn het echter niet eens met deze wetsvoorstellen. Dit debat, dat van cruciaal belang is voor de toekomst van de geneeskunde en van de maatschappij, kan dus niet beperkt blijven tot de zaal waarin de bevoegde parlementaire commissie vergadert.

De website is dan ook bedoeld voor elke burger die wil deelnemen aan het maatschappelijk debat en een andere mening wil laten horen.

Vindt u het verkeerd om de euthanasiewet uit te breiden tot minderjarigen en demente personen? Laat van u horen! Formuleer uw kritiek en deel uw standpunt met anderen op de website Euthanasie STOP.”

 


Articles similaires

Belgique : étude sur la pratique de l’euthanasie en Flandre

Belgique : étude sur la pratique de l’euthanasie en Flandre

- Euthanasie et suicide assisté

Ce 15 mars, le New England Journal of Medicine a rendu publics les résultats d'une étude menée par deux universités belges sur les pratiques médicales en fin de vie, basée sur un questionnaire transmis à quelques 6188 médecins exerçant dans la partie néerlandophone de la Belgique et auquel plus de 3700 ont répondu.
Il en ressort une très nette augmentation des euthanasies pratiquées en Flandre entre 2007 et 2013, puisque le pourcentage des morts par euthanasie sur le total des décès en Flandre...

Lire la suite

Près de 11.000 déclarations anticipées d’euthanasie

Près de 11.000 déclarations anticipées d’euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

En un an, 10.799 citoyens ont fait la démarche de rédiger une déclaration anticipée relative à l'euthanasie, aussi appelée testament de vie.

Rappelons que la loi dépénalisant 'euthanasie permet de rédiger une déclaration anticipée pour l'éventualité où la personne se trouverait dans un état d'inconscience irréversible ne permettant pas de s'exprimer. Il s'agit donc d'une demande d'arrêt actif de vie et non d'un simple arrêt de traitement permettant à la maladie de suivre son cours jusqu'à la ...

Lire la suite

Belgische bisschoppen en euthanasie: ze herinneren  aan het verbod te doden

Belgische bisschoppen en euthanasie: ze herinneren aan het verbod te doden

- Euthanasie et suicide assisté

De Belgische bisschoppenconferentie heeft op een bijeenkomst in Grimbergen haar grote bezwaren geuit tegenover de uitbreiding van euthanasie naar minderjarigen. Dat blijkt uit een persbericht van de bisschoppenconferentie. Door de uitbreiding "riskeren we de zin van het menselijke leven te veranderen." De Belgische bisschoppen vrezen dat de samenleving met de uitbreiding van euthanasie naar minderjarigen op een hellend vlak belandt, waarbij "we het risico lopen euthanasie uit te breiden tot...

Lire la suite