Euthanasie in de psychiatrie als een alternatief voor zelfdoding

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Belgique

Publié le : 02/04/2013

“Wie echt wil sterven, moeten we durven helpen.”
Artikel uit Knack:
Psychiater en LEIF (LevensEindInformatieForum)-arts Lieve Thienpont en jurist Tony Van Loon, maken beide deel uit van ULteam, het Uitklaring Levenseindevragen Team in Wemmel en stichtten samen Vonkel een instaphuis en ontmoetingsplaats over omgaan met sterven en rouwen, in Gent.
Terwijl psychiatrische centra vol zitten met patiënten, blijft de vraag naar euthanasie in de psychiatrie op 2 procent van alle gerapporteerde euthanasiegevallen.
Sinds oktober 2007, analyseerden Thienpont en Van Loon 100 aanvragen voor euthanasie op basis van psychisch lijden en stellen hoopvol vast dat bijna 2/3 op zijn beslissing terugkomt en toch voor het leven kiest. Durven benoemen dat je uit het leven wil stappen, kan voldoende zijn om verder te leven, zo blijkt. En het schudt de omgeving wakker, meer nog dan een zelfmoordpoging. Van de 100 dossiers zijn op dit moment 33 euthanasies uitgevoerd en pleegden 5 mensen vooralsnog zelfmoord. De grootste groep aanvragers is tussen 40 en 60 jaar. De jongste is 21 en de oudste 80 jaar. 76 vrouwen en 24 mannen. De meeste met meerdere psychiatrische diagnosen tegelijkertijd, naast vele andere problemen.
Euthanasie is een waardevol alternatief voor zelfmoord en verdient meer aandacht. (…)
Wie echt wil sterven, moeten we durven helpen. Beter dat dan mensen die in rauwe eenzaamheid onder de trein springen, zich ophangen of verdrinken om nadien gevonden te worden door geschokte familieleden. Het mooie aan euthanasie is dat je menswaardig kan afscheid nemen en sterven, omringd door naasten, familie of vrienden, die vaak jarenlang aan je zijde stonden op je lijdensweg. De ervaring leert dat het afscheid zeer vaak sereen verloopt en het overlijden voor iedereen draaglijker maakt. “
Bron : Knack, 06/03/2013

 


Articles similaires

La question du filtre palliatif pour les demandes d’euthanasie

La question du filtre palliatif pour les demandes d’euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

Une étude, réalisée par Sylvie Tack, du groupe de recherche Zorg rond het Levenseide (Soins en fin de vie) de la VUB et de l'université de Gand, analyse  la légitimité juridique de la mise en place d'un filtre palliatif préalable à une demande d'euthanasie. L'auteur part du constat qu'outre les conditions légales prévues par la loi dépénalisant l'euthanasie, un grand nombre d'établissements de soins, principalement catholiques, exigent des conditions supplémentaires avant d'accéder à une deman...

Lire la suite

Vote euthanasie mineurs: première étape au Sénat

Vote euthanasie mineurs: première étape au Sénat

- Euthanasie et suicide assisté

Ordre du jour de la séance plénière du Sénat belge ce Jeudi 12 décembre 2013 à 10 heures:
Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux mineurs (de M. Philippe Mahoux et consorts); Doc. 5-2170/1 et 2. (Amendements) Plenaire agenda van donderdag 12 december 2013 om 10 uur
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (van de heer Philippe Mahoux c.s.); ...

Lire la suite

Le contrôle de la loi euthanasie est déficient : manifestation des Dossards Jaunes

Le contrôle de la loi euthanasie est déficient : manifestation des Dossards Jaunes

- Euthanasie et suicide assisté

Quelque 300 personnes ont manifesté dimanche après-midi à Bruxelles devant le siège de le siège de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie afin de réclamer un meilleur contrôle de la législation sur l'euthanasie ainsi que la démission des membres de la commission de contrôle qui sont également membres de l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD). "Depuis la promulgation de la loi sur l'euthanasie il y a 10 ans, 6.000 dossiers ont été introduits et ...

Lire la suite