EUTHANASIE in België : 10 jaar toepassing van de wet van 28 mei 2002

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Belgique

Publié le : 30/11/2012

Themadossier HIER

1.  Historiek van de euthanasiewet en oorspronkelijke geest van de tekst

2.  Samenvatting van het juridisch kader van de wet van  28 mei 2002

3.  Enkele cijfers uit de rapporten van de Commissie
4. Wetsvoorstellen om het kader rond de euthanasiewet te verbreden
5.  Evaluatie van de toepassing van de wet
5.1.  Inefficiëntie van de controle door de Commissie
5.2.  Extensieve interpretatie van de wettermen
5.3.  De samenstelling van de Commissie
5.4.  Aflevering van euthanatica door de apothekers

6.  Enkele gevolgen van de afwezigheid van effectieve controle op de toepassing van de wet
6.1.  De banalisering van de euthanasie
6.2.  Naar een inbeslagname van het debat?
6.3.  Een begripsverwarring
6.4.  Een nieuwe aangehechte ethische vraag: de orgaandonatie
6.5.  Risico's op totalitaire verglijdingen?
 


Articles similaires

Evaluer la loi euthanasie - proposition CD&V à la Chambre

Evaluer la loi euthanasie - proposition CD&V à la Chambre

- Euthanasie et suicide assisté

Els Van Hoof et et Nathalie Muylle, députées CD&V à la Chambre, ont demandé au gouvernement le 7 décembre dernier, que soit procédé à l'évaluation de la loi euthanasie. Contrairement aux Pays-Bas, la loi euthanasie belge n'a, en 15 ans d'application, jamais fait l'objet d'aucune évaluation, pourtant indispensable à l'identification des problèmes d'interprétation et d'application qu'elle peut poser dans la pratique.

 

L'euthanasie a été élargie aux mineurs d'âge en 2014, sans que l'on ait app...

Lire la suite

Wilsverklaring inzake euthanasie – Nieuwe didactische fiche van het EIB

Wilsverklaring inzake euthanasie – Nieuwe didactische fiche van het EIB

- Euthanasie et suicide assisté

Iedere volwassene heeft krachtens de Wet betreffende de euthanasie het recht een wilsverklaring op te stellen ten einde euthanasie aan te vragen, voor het geval hij zich in een toestand zou bevinden waarin het onmogelijk is zijn wil duidelijk te kennen te geven. Deze verklaring is vijf jaar geldig, maar nu de uitbreiding van de euthanasiewet op tafel ligt pleiten sommigen voor de toekenning van een onbeperkte geldigheidsduur. Is dit echter een aanvaardbaar voorstel? Wat te denken over deze...

Lire la suite

Belgische bisschoppen en euthanasie: ze herinneren  aan het verbod te doden

Belgische bisschoppen en euthanasie: ze herinneren aan het verbod te doden

- Euthanasie et suicide assisté

De Belgische bisschoppenconferentie heeft op een bijeenkomst in Grimbergen haar grote bezwaren geuit tegenover de uitbreiding van euthanasie naar minderjarigen. Dat blijkt uit een persbericht van de bisschoppenconferentie. Door de uitbreiding "riskeren we de zin van het menselijke leven te veranderen." De Belgische bisschoppen vrezen dat de samenleving met de uitbreiding van euthanasie naar minderjarigen op een hellend vlak belandt, waarbij "we het risico lopen euthanasie uit te breiden tot...

Lire la suite