Euthanasie en orgaandonatie in België

Publié le : Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté Actualités Temps de lecture : 1 min.

 Imprimer

Dit was het thema van het Symposium georganiseerd in Brussel in september 2012 door de vereniging “De maakbare mens”.
Sinds 2005 hebben 9 patiënten, die toelating gekregen hadden om euthanasie te ondergaan, hun organen weggeschonken.
Van de 1.133 personen die voor euthanasie geopteerd hebben in 2011, zouden slechts 10 %  in aanmerking gekomen zijn voor een mogelijke orgaandonatie. “Het betreft vooral patiënten die lijden aan neurologische of neuro-psychiatrische storingen”, verklaart Professor Ysebaert van het universitair ziekenhuis van Antwerpen.
Het wegnemen van organen mag niet uitgevoerd worden bij patiënten die lijden aan kanker, aan virale infecties, zoals hepatitis B en C of aan aids.
In het Symposium werd aangestipt dat de negen personen die euthanasie hebben toegepast en die voordien beslist hadden hun organen weg te schenken, dit uit vrije wil gedaan hebben.
Moet men eraan herinneren dat in deze specifieke gevallen van  euthanasieaanvraag door een patiënt waarvan de ziekte niet in een terminaal stadium is, de Belgische wet vereist dat men de mening van een tweede dokter en van een psychiater moet vragen om de geldigheid van de euthanasieaanvraag te bevestigen.  Een deelnemer aan het symposium heeft toegegeven dat de psychiaters die voor een advies geconsulteerd werden “niet graag een negatief advies gaven”. De cijfers bevestigen dit : op een honderdtal consultaties was er slechts één weigering om euthanasie toe te passen.
In dit symposium vermeldde men dat 39 % van de euthanasietoepassingen enkel en alleen al omwille van psychisch lijden gerechtvaardigd werden.  Dr  Thienpont, psychiater, heeft bevestigd dat de orgaandonatie dikwijls de pijn van de patiënt, zich onnuttig en niet gewaardeerd te voelen, verdoezelde.   
En hoever staat het met de druk die op de patiënt wordt uitgeoefend ?  Hoe eensgezind ook de woordvoerders erkenden dat het belangrijk was een gevoel van “totale vrijheid” te bewaren, toch heeft Freddy Mortier, professor in ethiek, toegegeven dat    “ het echt moeilijk is om dit te garanderen”.
 


Articles similaires

Extension tous azimuts de la loi euthanasie : 13 propositions de loi

Extension tous azimuts de la loi euthanasie : 13 propositions de loi

- Euthanasie et suicide assisté

C'est ce mercredi 6 février que s'est réunie la commission Justice & Affaires sociales du sénat pour discuter les différentes propositions de loi dont 11 visent à l'extension de la loi dépénalisant l'euthanasie.
A souligner, les 2 propositions de loi à contre-courant : l'une vise l'introduction d'un filtre palliatif obligatoire pour tout patient en fin de vie et l'autre propose une amende administrative de 250 euros au médecin qui ne respecterait pas l'obligation de déclaration d'euthanasie. E...

Lire la suite

CEDH et euthanasie

CEDH et euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

Le 14 mai dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt dans lequel elle estime que la législation Suisse enfreint l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le respect du droit à la vie privée et familiale. Elle a estimé que la législation suisse ne précise  pas avec clarté les conditions dans lesquelles un patient peut obtenir la prescription d'une dose létale.

La requérante, Madame Gross avait demandé à plusieurs reprise que l'on mette f...

Lire la suite

Pays-Bas : trop peu d’euthanasies de nouveau-nés ?

Pays-Bas : trop peu d’euthanasies de nouveau-nés ?

- Euthanasie et suicide assisté

À la suite de l'instauration du "Protocole de Groningen", qui permet depuis 2007 à un médecin d'euthanasier un bébé porteur d'un handicap, le comité national de suivi s'étonne du fait que, jusqu'à présent, un seul cas ait été rapporté. En effet, dans ses estimations, le comité avait tablé sur 15 à 20 cas annuels. Comment expliquer cet écart ? Les médecins néerlandais préfèrent-ils taire les cas d'euthanasie de nouveau-nés ?    

Dans son dernier numéro, le Journal of Medical Ethics (2010, n°36...

Lire la suite