Euthanasie en orgaandonatie in België

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Belgique Belgique

Publié le : 23/11/2012

Dit was het thema van het Symposium georganiseerd in Brussel in september 2012 door de vereniging “De maakbare mens”.
Sinds 2005 hebben 9 patiënten, die toelating gekregen hadden om euthanasie te ondergaan, hun organen weggeschonken.
Van de 1.133 personen die voor euthanasie geopteerd hebben in 2011, zouden slechts 10 %  in aanmerking gekomen zijn voor een mogelijke orgaandonatie. “Het betreft vooral patiënten die lijden aan neurologische of neuro-psychiatrische storingen”, verklaart Professor Ysebaert van het universitair ziekenhuis van Antwerpen.
Het wegnemen van organen mag niet uitgevoerd worden bij patiënten die lijden aan kanker, aan virale infecties, zoals hepatitis B en C of aan aids.
In het Symposium werd aangestipt dat de negen personen die euthanasie hebben toegepast en die voordien beslist hadden hun organen weg te schenken, dit uit vrije wil gedaan hebben.
Moet men eraan herinneren dat in deze specifieke gevallen van  euthanasieaanvraag door een patiënt waarvan de ziekte niet in een terminaal stadium is, de Belgische wet vereist dat men de mening van een tweede dokter en van een psychiater moet vragen om de geldigheid van de euthanasieaanvraag te bevestigen.  Een deelnemer aan het symposium heeft toegegeven dat de psychiaters die voor een advies geconsulteerd werden “niet graag een negatief advies gaven”. De cijfers bevestigen dit : op een honderdtal consultaties was er slechts één weigering om euthanasie toe te passen.
In dit symposium vermeldde men dat 39 % van de euthanasietoepassingen enkel en alleen al omwille van psychisch lijden gerechtvaardigd werden.  Dr  Thienpont, psychiater, heeft bevestigd dat de orgaandonatie dikwijls de pijn van de patiënt, zich onnuttig en niet gewaardeerd te voelen, verdoezelde.   
En hoever staat het met de druk die op de patiënt wordt uitgeoefend ?  Hoe eensgezind ook de woordvoerders erkenden dat het belangrijk was een gevoel van “totale vrijheid” te bewaren, toch heeft Freddy Mortier, professor in ethiek, toegegeven dat    “ het echt moeilijk is om dit te garanderen”.
 


Articles similaires

EUTHANASIE

- Euthanasie et suicide assisté

33 personnes euthanasiées en 1 an par Ulteam, une équipe de médecins et infirmières

33 gevallen van euthanasie, waarvan 5 bij buitenlanders.

Euthanasie Nederland : + 18%

Elargir le cadre légal de la loi dépénalisant l'euthanasie

L'ADMD propose l'euthanasie des "personnes souffrant d'un handicap mental profond."

Euthanasie in België : 10 jaar toepassing van de wet van 28 mei 2002

Nouveau rapport de la Commission d'évaluation euthanasie 2012

L'euthanasie doit toujours être interdite...

Lire la suite

Pays-Bas : euthanasies en hausse / analyse du rapport annuel

Pays-Bas : euthanasies en hausse / analyse du rapport annuel

- Euthanasie et suicide assisté

Le Rapport annuel 2014 des 5 Commissions régionales qui contrôlent la pratique de l'euthanasie aux Pays-Bas, récemment publié, fait état d'une hausse de 10% des cas rapportés par rapport à 2013, année pour laquelle une hausse des cas de 15% avait déjà été rapportée.
Il ressort de la lecture du rapport, que la grande majorité des personnes euthanasiées l'ont été à leur domicile (4309 personnes). 171 autres ont fini leurs jours à l'hôpital et 826 dans d'autres structures (maisons de repos, maiso...

Lire la suite

Belgique: création d'une clinique de l'euthanasie?

Belgique: création d'une clinique de l'euthanasie?

- Euthanasie et suicide assisté

Le Pr. Wim Distelmans, qui se dit spécialiste de la médecine palliative, a suggéré la création d'une clinique de l'euthanasie en Belgique en se basant sur le modèle néerlandais. M. Distelmans affirme que, malgré une loi sur l'euthanasie "fonctionnelle", de nombreux médecins doivent respecter les règles en vigueur dans les maisons de repos et les hôpitaux qui interdisent l'euthanasie. Wim Distelmans plaide en premier lieu pour une remise en cause des financements publics des hôpitaux qui refuse...

Lire la suite