Euthanasie en orgaandonatie in België

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Belgique

Publié le : 23/11/2012

Dit was het thema van het Symposium georganiseerd in Brussel in september 2012 door de vereniging “De maakbare mens”.
Sinds 2005 hebben 9 patiënten, die toelating gekregen hadden om euthanasie te ondergaan, hun organen weggeschonken.
Van de 1.133 personen die voor euthanasie geopteerd hebben in 2011, zouden slechts 10 %  in aanmerking gekomen zijn voor een mogelijke orgaandonatie. “Het betreft vooral patiënten die lijden aan neurologische of neuro-psychiatrische storingen”, verklaart Professor Ysebaert van het universitair ziekenhuis van Antwerpen.
Het wegnemen van organen mag niet uitgevoerd worden bij patiënten die lijden aan kanker, aan virale infecties, zoals hepatitis B en C of aan aids.
In het Symposium werd aangestipt dat de negen personen die euthanasie hebben toegepast en die voordien beslist hadden hun organen weg te schenken, dit uit vrije wil gedaan hebben.
Moet men eraan herinneren dat in deze specifieke gevallen van  euthanasieaanvraag door een patiënt waarvan de ziekte niet in een terminaal stadium is, de Belgische wet vereist dat men de mening van een tweede dokter en van een psychiater moet vragen om de geldigheid van de euthanasieaanvraag te bevestigen.  Een deelnemer aan het symposium heeft toegegeven dat de psychiaters die voor een advies geconsulteerd werden “niet graag een negatief advies gaven”. De cijfers bevestigen dit : op een honderdtal consultaties was er slechts één weigering om euthanasie toe te passen.
In dit symposium vermeldde men dat 39 % van de euthanasietoepassingen enkel en alleen al omwille van psychisch lijden gerechtvaardigd werden.  Dr  Thienpont, psychiater, heeft bevestigd dat de orgaandonatie dikwijls de pijn van de patiënt, zich onnuttig en niet gewaardeerd te voelen, verdoezelde.   
En hoever staat het met de druk die op de patiënt wordt uitgeoefend ?  Hoe eensgezind ook de woordvoerders erkenden dat het belangrijk was een gevoel van “totale vrijheid” te bewaren, toch heeft Freddy Mortier, professor in ethiek, toegegeven dat    “ het echt moeilijk is om dit te garanderen”.
 


Articles similaires

Québec : premier Rapport de la Commission sur les soins de fin de vie (euthanasie)

Québec : premier Rapport de la Commission sur les soins de fin de vie (euthanasie)

- Euthanasie et suicide assisté

La Commission sur les soins de fin de vie (CSFV), chargée de surveiller l'application de la loi sur l'euthanasie au Québec, a publié son premier rapport annuel d'activités dans lequel elle fait état de 262 « Aide médicale à mourir » (euthanasies) pour la période s'étendant du 10 décembre 2015 au 30 août 2016.

Alors que plusieurs cas sont encore en examen, la Commission mentionne en avoir examiné 198, parmi lesquels 21 se sont avérés problématiques : 18 cas concernant l'indépendance du second ...

Lire la suite

Belgique : euthanasie des mineurs

Belgique : euthanasie des mineurs

- Euthanasie et suicide assisté

Les mêmes auteurs ont également déposé le 28 octobre 2010 une proposition de loi relative à l'euthanasie des mineurs.

Ils proposent que tout mineur ayant la faculté de discernement (12 ans) puisse demander l'euthanasie dans les mêmes conditions qu'une personne majeure. La décision serait prise en accord avec les parents et une équipe médicale composée au moins du médecin traitant, de l'infirmier traitant, d'un pédopsychologue ou d'un psychiatre et d'un assistant social.

 Si le mineur n'a pas...

Lire la suite

Québec :  le projet de loi sur l’euthanasie est non conforme au droit international

Québec : le projet de loi sur l’euthanasie est non conforme au droit international

- Euthanasie et suicide assisté

La Coalition des médecins pour la justice sociale lance un appel. A plusieurs reprises ils se sont exprimés contre le projet de loi québécois sur l'euthanasie. Ils regrettent que la population du Québec ait peu accès aux soins palliatifs et craignent que la légalisation de l'euthanasie en fasse la seule option possible pour mettre fin aux souffrances de certains patients.
A noter aussi, que la Commission des droits de la personne du Québec a recommandé au gouvernement que l'euthanasie soit per...

Lire la suite