Euthanasie en orgaandonatie in België

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Belgique Belgique

Publié le : 23/11/2012

Dit was het thema van het Symposium georganiseerd in Brussel in september 2012 door de vereniging “De maakbare mens”.
Sinds 2005 hebben 9 patiënten, die toelating gekregen hadden om euthanasie te ondergaan, hun organen weggeschonken.
Van de 1.133 personen die voor euthanasie geopteerd hebben in 2011, zouden slechts 10 %  in aanmerking gekomen zijn voor een mogelijke orgaandonatie. “Het betreft vooral patiënten die lijden aan neurologische of neuro-psychiatrische storingen”, verklaart Professor Ysebaert van het universitair ziekenhuis van Antwerpen.
Het wegnemen van organen mag niet uitgevoerd worden bij patiënten die lijden aan kanker, aan virale infecties, zoals hepatitis B en C of aan aids.
In het Symposium werd aangestipt dat de negen personen die euthanasie hebben toegepast en die voordien beslist hadden hun organen weg te schenken, dit uit vrije wil gedaan hebben.
Moet men eraan herinneren dat in deze specifieke gevallen van  euthanasieaanvraag door een patiënt waarvan de ziekte niet in een terminaal stadium is, de Belgische wet vereist dat men de mening van een tweede dokter en van een psychiater moet vragen om de geldigheid van de euthanasieaanvraag te bevestigen.  Een deelnemer aan het symposium heeft toegegeven dat de psychiaters die voor een advies geconsulteerd werden “niet graag een negatief advies gaven”. De cijfers bevestigen dit : op een honderdtal consultaties was er slechts één weigering om euthanasie toe te passen.
In dit symposium vermeldde men dat 39 % van de euthanasietoepassingen enkel en alleen al omwille van psychisch lijden gerechtvaardigd werden.  Dr  Thienpont, psychiater, heeft bevestigd dat de orgaandonatie dikwijls de pijn van de patiënt, zich onnuttig en niet gewaardeerd te voelen, verdoezelde.   
En hoever staat het met de druk die op de patiënt wordt uitgeoefend ?  Hoe eensgezind ook de woordvoerders erkenden dat het belangrijk was een gevoel van “totale vrijheid” te bewaren, toch heeft Freddy Mortier, professor in ethiek, toegegeven dat    “ het echt moeilijk is om dit te garanderen”.
 


Articles similaires

Tien jaar na de euthanasiewet : slipery slope?

- Euthanasie et suicide assisté

België kreeg tien jaar geleden zijn grensverleggende euthanasiewet. Welke balans valt er te maken? 'Het nieuwe sterven' was de titel van een studiedag die Zorgnet Vlaanderen en de KU Leuven organiseerden op 9 februari.
Dr Marc Desmet heeft het over een 'licht hellend vlak'. "Wat je ziet, is een verschuiving althans in het debat, niet zozeer in de feiten - van euthanasie bij patiënten in de terminale fase naar vormen van hulp bij zelfdoding en euthanasie bij wilsonbekwamen. Volgens de wet g...

Lire la suite

Belgique :  publication du 7ème Rapport de la Commission de contrôle de l'euthanasie

Belgique : publication du 7ème Rapport de la Commission de contrôle de l'euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

Analyse du Rapport de la Commission d'évaluation de l'euthanasie réalisée par l'IEB :  ICI

Depuis 2002, 12.726 personnes ont été euthanasiées en Belgique. Les chiffres pour les deux dernières années (2014 et 2015) sont respectivement de 1928 cas et 2022 cas.
Ces chiffres et beaucoup d'autres figurent dans le dernier Rapport de la Commission d'Evaluation de la loi dépénalisant l'euthanasie, qui couvre les années 2014-2015.

Alors que 76.1% des personnes euthanasiées avaient entre 60 et 89 ans,...

Lire la suite

Belgique : un jugement contestable sur la pratique de l’euthanasie en maison de repos

Belgique : un jugement contestable sur la pratique de l’euthanasie en maison de repos

- Euthanasie et suicide assisté

Ce mercredi 29 juin 2016, la maison de repos Sint-Augustinus, de Diest, a été condamnée par le tribunal de première instance de Louvain pour avoir refusé qu'une euthanasie, illégale selon elle, soit pratiquée en son sein. Le jugement, qui surprend par sa brièveté et l'absence de motivation juridique, condamne la direction de la maison de repos et de soins à verser un dédommagement de 6000€ aux membres d'une famille pour le préjudice moral qu'ils ont subi pour avoir dû déplacer leur mère afin q...

Lire la suite