Eerste euthanasieklacht tegen Dr Distelmans

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités

Publié le : 24/02/2014

Na elf jaar euthanasie is bij de Orde van Geneesheren een eerste klacht ingediend tegen professor Wim Distelmans. … De klacht tegen oncoloog en professor Distelmans is drie bladzijden dik. Dat blijkt uit een artikel in de Artsenkrant.
Alles draait om de dood van Godelieve De Troyer. Op 19 april 2012 gaf Distelmans de chronisch depressieve vrouw een dodelijke injectie. "Mijn zus en ikzelf waren niet op de hoogte. We konden geen afscheid van haar nemen", klaagt De Troyers zoon, Tom Mortier. Volgens dokter en voormalig senator Patrik Vankrunkelsven kan de zoon dokter Distelmans dat niet kwalijk nemen. "De wet is heel duidelijk: de behandelende arts moet de naasten die de patiënt aanduidt op de hoogte brengen. Als de patiënt dat echter niet wil, moet de arts dat niet doen. Anders schendt hij zijn medisch beroepsgeheim."
In de klacht verwijten Mortier en de Oostendse arts Georges Casteur - die samen met Mortier de klacht indiende - dokter Distelmans ook dat De Troyer twee maanden voor haar euthanasie nog 2.500 euro schonk aan de vzw Leif, waarvan Distelmans voorzitter is. … Alle dossiers worden gecontroleerd door de federale euthanasiecommissie. Dokter Casteur zegt dat de samenstelling van die commissie moet worden herbekeken. "Wie is voorzitter van de euthanasiecommissie? Professor Distelmans. Hij controleert dus zijn eigen dossiers. Ik vind dat dat niet kan." Vankrunkelsven is vervangend lid in die commissie. Volgens hem gebeurt het inderdaad dat sommige artsen soms mee hun eigen dossier moeten beoordelen.

Bron: De Morgen - ArtsenKrant


Articles similaires

Betaling van de tweede arts advies bij euthanasievraag : de grootste artsenbond BVAS stemde tegen

Betaling van de tweede arts advies bij euthanasievraag : de grootste artsenbond BVAS stemde tegen

- Euthanasie et suicide assisté

Sinds 2007 is er geld voor het tweede artsenconsult bij een euthanasieaanvraag en eind 2014 wordt er wellicht betaald. Maar de grootste artsenbond BVAS stemde tegen, niet omdat het bedrag te gering is, maar omdat 'één groep de euthanasie-advisering poogt te monopoliseren'. De overheid kiest voor elke taalgroep één 'inrichtende macht' die opleiding en bijscholing en erkenning van die tweedeconsultartsen op zich neemt. In Vlaanderen is dat de LEIF-groep van Wim Distelmans, voor Franstalig Bel...

Lire la suite

Euthanasie: Tegen-opinie van verschillende professoren geneeskunde en ethiek

Euthanasie: Tegen-opinie van verschillende professoren geneeskunde en ethiek

- Euthanasie et suicide assisté

Opinie gepubliceerd in De Morgen 7/10/2013
 Zorg om levenseinde verdraagt geen demagogie "Het ideaal van de 'best medical practice' realiseer je niet door de relatie kind/arts verder te juridiseren", stellen verschillende professoren geneeskunde en ethiek.

De Morgen pakt uit met een voorpagina die schreeuwt om aandacht: er is volgens een aantal kinderartsen een snelle, onverwijlde uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen nodig (DM 6/11). De grote meerderheid van de bevolking zou ...

Lire la suite

Le Parquet de Bruxelles classe sans suite les plaintes contre Wim Distelmans

Le Parquet de Bruxelles classe sans suite les plaintes contre Wim Distelmans

- Euthanasie et suicide assisté

Le parquet de Bruxelles a classé sans suites deux plaintes qui visaient le docteur Wim Distelmans, le président néerlandophone de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie. Les deux plaignants ont chacun perdu leur mère dépressive à la suite d'une euthanasie pratiquée par le Dr Distelmans, et ils estiment que la loi n'a pas été respectée par celui-ci.

Tom Mortier a déposé sa plainte fin 2014. Sa mère souffrait de dépression chronique, ce qui n'est pas une maladie incu...

Lire la suite