De longen van iemand die euthanasie onderging, zijn meer geschikt voor transplantatie dan die van ee

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Belgique

Publié le : 20/06/2011

De longen van iemand die euthanasie onderging, zijn meer geschikt voor transplantatie dan die van een hersendode.

Het gebeurde in ons land nog maar zeven keer dat iemand die om euthanasie vroeg, ook voorstelde om orgaandonor te worden. Maar telkens viel het de chirurgen op dat de resultaten van die longtransplantaties zeer goed waren. ‘Je kunt met het blote oog zien dat de longen gezonder zijn', zegt professor Dirk Van Raemdonck van het Universitair Ziekenhuis Leuven. Hij publiceerde recent de bevindingen van zijn team in een wetenschappelijk blad. Eerder kwamen ook chirurgen van de universitaire ziekenhuizen van Antwerpen en Luik tot die vaststelling. ‘Tijdens de fase na de operatie zie je dat er in de organen altijd een goede zuurstofuitwisseling is geweest', zegt Van Raemdonck. ‘Bij mensen die hersendood zijn na bijvoorbeeld een ongeval treedt vrij snel een ontsteking op in het lichaam. Die tast de longen aan.'

Vaak zijn de euthanasiedonoren mensen met een spieraandoening zoals Amyotrofe Laterale Sclerose, kortweg ALS. Dat is een neurologische ziekte waardoor de spierkracht afneemt. Uiteindelijk leidt de ziekte tot verlamming. ‘Buiten die aandoening is hun lichaam gezond', zegt Van Raemdonck. ‘Andere organen dan de longen zijn ook van goede kwaliteit, maar die zijn gevoeliger voor de opwarming die zich voordoet tussen het overlijden en het wegnemen ervan.'

De patiënten van wie het UZ Leuven de organen heeft getransplanteerd, stelden zelf voor om donor te worden. Het team dat de euthanasie uitvoerde, was niet hetzelfde als het transplantatieteam. ‘Om belangenvermenging te voorkomen', zegt Van Raemdonck. ‘We mogen mensen die euthanasie vragen niet moreel verplichten om ook donor te worden. Het moet hun eigen beslissing blijven.

Bron: De standaard


Articles similaires

CEDH et euthanasie

CEDH et euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

Le 14 mai dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt dans lequel elle estime que la législation Suisse enfreint l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le respect du droit à la vie privée et familiale. Elle a estimé que la législation suisse ne précise  pas avec clarté les conditions dans lesquelles un patient peut obtenir la prescription d'une dose létale.

La requérante, Madame Gross avait demandé à plusieurs reprise que l'on mette f...

Lire la suite

Belgique :  publication du 7ème Rapport de la Commission de contrôle de l'euthanasie

Belgique : publication du 7ème Rapport de la Commission de contrôle de l'euthanasie

- Euthanasie et suicide assisté

Analyse du Rapport de la Commission d'évaluation de l'euthanasie réalisée par l'IEB :  ICI

Depuis 2002, 12.726 personnes ont été euthanasiées en Belgique. Les chiffres pour les deux dernières années (2014 et 2015) sont respectivement de 1928 cas et 2022 cas.
Ces chiffres et beaucoup d'autres figurent dans le dernier Rapport de la Commission d'Evaluation de la loi dépénalisant l'euthanasie, qui couvre les années 2014-2015.

Alors que 76.1% des personnes euthanasiées avaient entre 60 et 89 ans,...

Lire la suite

Euthanasie des patients psychiatriques non terminaux : nouveau plaidoyer pour une révision de la loi

Euthanasie des patients psychiatriques non terminaux : nouveau plaidoyer pour une révision de la loi

- Euthanasie et suicide assisté

La commission d'éthique du réseau hospitalier flamand Zorgnet-Icuro, qui regroupe 775 institutions de soins, a rendu un avis sur les soins de fins de vie de patients psychiatriques non-terminaux.
Elle estime elle aussi que la loi euthanasie actuelle n'offre pas suffisamment de garanties pour que l'euthanasie des patients psychiatriques ne soit réellement envisagée que comme ultime mesure d'exception.

En terme de conclusion, l'avis formule diverses demandes, notamment celle d'une évaluation qu...

Lire la suite