De longen van iemand die euthanasie onderging, zijn meer geschikt voor transplantatie dan die van ee

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Belgique

Publié le : 20/06/2011

De longen van iemand die euthanasie onderging, zijn meer geschikt voor transplantatie dan die van een hersendode.

Het gebeurde in ons land nog maar zeven keer dat iemand die om euthanasie vroeg, ook voorstelde om orgaandonor te worden. Maar telkens viel het de chirurgen op dat de resultaten van die longtransplantaties zeer goed waren. ‘Je kunt met het blote oog zien dat de longen gezonder zijn', zegt professor Dirk Van Raemdonck van het Universitair Ziekenhuis Leuven. Hij publiceerde recent de bevindingen van zijn team in een wetenschappelijk blad. Eerder kwamen ook chirurgen van de universitaire ziekenhuizen van Antwerpen en Luik tot die vaststelling. ‘Tijdens de fase na de operatie zie je dat er in de organen altijd een goede zuurstofuitwisseling is geweest', zegt Van Raemdonck. ‘Bij mensen die hersendood zijn na bijvoorbeeld een ongeval treedt vrij snel een ontsteking op in het lichaam. Die tast de longen aan.'

Vaak zijn de euthanasiedonoren mensen met een spieraandoening zoals Amyotrofe Laterale Sclerose, kortweg ALS. Dat is een neurologische ziekte waardoor de spierkracht afneemt. Uiteindelijk leidt de ziekte tot verlamming. ‘Buiten die aandoening is hun lichaam gezond', zegt Van Raemdonck. ‘Andere organen dan de longen zijn ook van goede kwaliteit, maar die zijn gevoeliger voor de opwarming die zich voordoet tussen het overlijden en het wegnemen ervan.'

De patiënten van wie het UZ Leuven de organen heeft getransplanteerd, stelden zelf voor om donor te worden. Het team dat de euthanasie uitvoerde, was niet hetzelfde als het transplantatieteam. ‘Om belangenvermenging te voorkomen', zegt Van Raemdonck. ‘We mogen mensen die euthanasie vragen niet moreel verplichten om ook donor te worden. Het moet hun eigen beslissing blijven.

Bron: De standaard


Articles similaires

Belgique : euthanasie des mineurs

Belgique : euthanasie des mineurs

- Euthanasie et suicide assisté

Les mêmes auteurs ont également déposé le 28 octobre 2010 une proposition de loi relative à l'euthanasie des mineurs.

Ils proposent que tout mineur ayant la faculté de discernement (12 ans) puisse demander l'euthanasie dans les mêmes conditions qu'une personne majeure. La décision serait prise en accord avec les parents et une équipe médicale composée au moins du médecin traitant, de l'infirmier traitant, d'un pédopsychologue ou d'un psychiatre et d'un assistant social.

 Si le mineur n'a pas...

Lire la suite

Légaliser l’euthanasie… pour des raisons économiques

Légaliser l’euthanasie… pour des raisons économiques

- Euthanasie et suicide assisté

Un article scientifique récemment publié dans la revue Clinical Ethics encourage la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie sur base d'arguments financiers.

Cet article, co-écrit par David Shaw (chercheur en bioéthique à l'Institute for Biomedical Ethics de Bâle) et Alec Morton (chercheur en management de la santé à Glasgow), est intitulé « Counting the cost of denying assisted dying » (« Calculer le coût d'un refus de légalisation du suicide assisté »). Les deux auteurs cherchent ...

Lire la suite

Euthanasie des mineurs votée en Commission

Euthanasie des mineurs votée en Commission

- Euthanasie et suicide assisté

Le projet de loi sur l'euthanasie des mineurs est approuvé en Commission de la Chambre.
Le cdH, CD&V, le VB et la Députée Marie-Christine Marghem (MR) ont  voté contre.
La prochaine étape est le vote en plénier à la Chambre, la date de celui-ci n'étant pas encore fixée.

Lire la suite