33 gevallen van euthanasie, waarvan 5 bij buitenlanders.

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités - Belgique

Publié le : 19/12/2012

Dat is de balans van één jaar ULteam, het noodcentrum voor vragen over levenseinde, volgens Wim Distelmans (VUB).

Het universitair centrum voor noodconsultaties helpt patiënten die in de reguliere zorg niet voldoende worden gehoord. Tot nog toe telt het team 33 gevallen van euthanasie. Opmerkelijk: bij vijf ingrepen ging het om een buitenlander. "Het gaat dan om patiënten uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Groot-Brittannië en de VS", licht Wim Distelmans toe.

Waarom zij hun toevlucht nemen tot ons land? "Simpel, wereldwijd heb je maar drie landen met een euthanasiewet: België, Nederland en Luxemburg. Maar in Nederland aanvaarden ze geen buitenlandse verzoeken en in Luxemburg is de wet nog te vers." (…) "Wij doen niks illegaals door aan hun wensen tegemoet te komen", kadert Distelmans.
"De wet schrijft wel voor dat er sprake moet zijn van een arts-patiëntrelatie en dat is ook het geval. Die mensen verblijven hier eerst een tijd en moeten ook voldoende fit zijn om hier te geraken. Het gaat dan ook om patiënten die niet terminaal ziek zijn. Denk eerder aan neurologische aandoeningen, zoals multiple sclerose. Toch wel schrijnend dat die mensen speciaal de grenzen over moeten om hun wens te vervullen. Die landen zouden beter over een euthanasiewet nadenken."
Bron : De Morgen 13/12/2012


Articles similaires

Euthanasie: Tegen-opinie van verschillende professoren geneeskunde en ethiek

Euthanasie: Tegen-opinie van verschillende professoren geneeskunde en ethiek

- Euthanasie et suicide assisté

Opinie gepubliceerd in De Morgen 7/10/2013
 Zorg om levenseinde verdraagt geen demagogie "Het ideaal van de 'best medical practice' realiseer je niet door de relatie kind/arts verder te juridiseren", stellen verschillende professoren geneeskunde en ethiek.

De Morgen pakt uit met een voorpagina die schreeuwt om aandacht: er is volgens een aantal kinderartsen een snelle, onverwijlde uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen nodig (DM 6/11). De grote meerderheid van de bevolking zou ...

Lire la suite

Le nouvel argument pour l’euthanasie des personnes démentes

Le nouvel argument pour l’euthanasie des personnes démentes

- Euthanasie et suicide assisté

Faisant suite à une journée d'étude à Anvers en mars dernier, le consortium de médecins LEIF (LevensEinde InformatieForum) fait pression pour élargir l'accès à l'euthanasie aux patients qui sont à un stade avancé de démence.

L'argument est le suivant : puisque la loi exige que la personne soit encore capable de discernement au moment de son euthanasie (*), celle-ci n'est possible qu'au début du processus de démence. Selon LEIF, il en ressort que des patients sont euthanasiés « trop tôt », alo...

Lire la suite

Euthanasie in de psychiatrie als een alternatief voor zelfdoding

Euthanasie in de psychiatrie als een alternatief voor zelfdoding

- Euthanasie et suicide assisté

"Wie echt wil sterven, moeten we durven helpen."
Artikel uit Knack:
Psychiater en LEIF (LevensEindInformatieForum)-arts Lieve Thienpont en jurist Tony Van Loon, maken beide deel uit van ULteam, het Uitklaring Levenseindevragen Team in Wemmel en stichtten samen Vonkel een instaphuis en ontmoetingsplaats over omgaan met sterven en rouwen, in Gent.
Terwijl psychiatrische centra vol zitten met patiënten, blijft de vraag naar euthanasie in de psychiatrie op 2 procent van alle gerapporteerde ...

Lire la suite