Didactische fiche N°3: De vegetatieve toestand

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Alimentation et hydratation

Actualités

Publié le : 07/06/2012

Didactische fiche: VEGETATIEVE TOESTAND

ETHISCHE VRAGEN
1. Is de patiënt nog in leven ?
2. De patiënt: een « levende plant » ?
3. Moet men voedingsstoffen blijven toedienen?


Articles similaires

Didactische Fiche n°6 : Bevalling onder X

- Grossesse

Nieuwe Fiche HIER

Sommige vrouwen die hun zwangerschap volledig willen uitdragen en hun kind ter wereld brengen kunnen zich om diverse redenen niet in staat voelen om het op te voeden: sociale, psychologische of economische redenen.
Ze beslissen dus om anoniem te bevallen en  onmiddellijk afstand te doen van hun kind, dat nooit te weten zal komen wie zijn moeder is.
Wat zegt het recht in België en in Frankrijk? Kritische beschouwing  - Perspectieven : een evenwichtiger oplossing : discrete be...

Lire la suite

NIEUW ! Didactische fiches van het EIB.

- Droits et libertés

Voor de leerkrachten (professoren) en leerlingen (studenten), voor de lezer die duidelijke en bondige informatie wensen : Didactische fiches van het EIB.
Te teleladen en af te drukken via onze site.

Nummer 1: "Het draagmoederschap": Clic hier!
 

 

Lire la suite

Nouvelle Fiche Didactique de l'IEB !

- Recherche sur les embryons

I - BRÈVE PRÉSENTATION
Les cellules souches existent dans les tissus de l'organisme pour entretenir leur croissance ou les reconstruire. Elles ont la capacité de se diviser en cellules-filles identiques, tout en produisant de manière régulée d'autres cellules différenciées dans le type cellulaire approprié.... II - QUE DIT LE DROIT ?
... III - APPRÉCIATION CRITIQUE
Créer un clone embryonnaire ? Barrières techniques  - Éviter la destruction d'embryons humains - Vigilance

 Pour découvrir la Fic...

Lire la suite