Didactische fiche N°3: De vegetatieve toestand

Publié le : Thématique : Fin de vie / Alimentation et hydratation Actualités Temps de lecture : 0 min.

 Imprimer

Didactische fiche: VEGETATIEVE TOESTAND

ETHISCHE VRAGEN
1. Is de patiënt nog in leven ?
2. De patiënt: een « levende plant » ?
3. Moet men voedingsstoffen blijven toedienen?


Articles similaires

Nieuwe Didactische fiche: de prenatale diagnostiek

Nieuwe Didactische fiche: de prenatale diagnostiek

- Diagnostics prénataux

De aanvankelijke functie van de PND is de bevalling voorbereiden om bijvoorbeeld in geval van een afwijking te kunnen opereren bij de geboorte.
Kritische beschouwing : overmedicalisering van de zwangerschap ? Risico's en verantwoordelijkheden - welk risico en voor wie ? Is een handicap verboden ? Eugenetica ?  Te onderzoeken pistes.

Hier

Lire la suite

Didactische Fiche  n°6 : Bevalling onder X

Didactische Fiche n°6 : Bevalling onder X

- Grossesse

Nieuwe Fiche HIER

Sommige vrouwen die hun zwangerschap volledig willen uitdragen en hun kind ter wereld brengen kunnen zich om diverse redenen niet in staat voelen om het op te voeden: sociale, psychologische of economische redenen.
Ze beslissen dus om anoniem te bevallen en  onmiddellijk afstand te doen van hun kind, dat nooit te weten zal komen wie zijn moeder is.
Wat zegt het recht in België en in Frankrijk? Kritische beschouwing  - Perspectieven : een evenwichtiger oplossing : discrete be...

Lire la suite

Fiche Didactique : Bébé"à-trois-parents"

Fiche Didactique : Bébé"à-trois-parents"

- Procréation médicalement assistée

Fiche didactique pour comprendre en 2 pages : ICI

Qu'est-ce que la FIV à 3 parents ?

Comment mener une Réflexion éthique autour de cette question ?

Lire la suite