Nieuwe Fiche ! Medisch begeleide voortplanting

 Imprimer

Thématique : Début de vie / Procréation médicalement assistée

Actualités

Publié le : 22/01/2013

Didactische Fiche n° 8 :     HIER

KORTE INLEIDING : Definitie, Statistieken voor België, De verschillende technieken voor MBV.
WAT ZEGT HET RECHT in België ?
KRITISCHE BESCHOUWING : Een enorme stijging van het aantal behandelingen wegens onvruchtbaarheid - Is MBV altijd noodzakelijk vanuit een strikt medisch standpunt ? - Recht op een kind en rechten van het kind - Is beroep doen op een MBV zonder gevaar? - Wordt het lichaam niet gereduceerd tot een ding? - Het recht op informatie.


Articles similaires

Nouvelle Fiche ! La procréation médicalement assistée

- Procréation médicalement assistée

Fiche Didactique n° 8 :  ICI

BREVE DESCRIPTION : Définition, Statistiques  pour la Belgique,  les différentes techniques de PMA.
QUE DIT LE DROIT BELGE ?
APPRECIATION CRITIQUE - L'explosion du nombre de traitements - La PMA est-elle toujours nécessaire d'un point de vue strictement médical ? - Droit à l'enfant et droit de l'enfant - Le recours à une PMA est-il sans danger ? - Une chosification du corps ? - Le droit à l'information.

Lire la suite

Fiche Didactique : Bébé"à-trois-parents"

Fiche Didactique : Bébé"à-trois-parents"

- Procréation médicalement assistée

Fiche didactique pour comprendre en 2 pages : ICI

Qu'est-ce que la FIV à 3 parents ?

Comment mener une Réflexion éthique autour de cette question ?

Lire la suite

Vlaanderen: bijna 6% van de vrouwen die bevallen hebben beroep gedaan op voortplantingstechnieken

- Procréation médicalement assistée

( L'édition fraçaise de ce Bulletin est ICI )

De studie "Perinatale activiteiten in Vlaanderen 2011" bevat informatie over het groeiend belang van medisch begeleide voortplantingstechnieken in Vlaanderen. Bijvoorbeeld: in 2011 hebben 5,8% van de vrouwen die bevallen zijn in Vlaanderen beroep gedaan op hulp bij de voortplanting (hormonale stimulatie, IVF en ICSI)*.
Opmerkelijk is dat in 1991 hormonale stimulatie alleen 70% van de handelingen van MBV vertegenwoordigde. Vandaag bestaat het g...

Lire la suite