De draagmoeder, de Belgische wensouders en de Nederlandse koopouders van baby D.

Publié le : Thématique : Début de vie / Gestation pour autrui Actualités Temps de lecture : 1 min.

 Imprimer

Baby D. werd geboren op 26 februari 2005. De draagmoeder uit Sint-Lievens-Houtem beloofde het kind aan Geertrui Praet en Bart Philtjens uit Antwerpen. Philtjens leverde het sperma waarmee de draagmoeder zich liet insemineren. Ook uit later DNA-onderzoek is gebleken dat Philtjens de biologische vader is.
Maar de draagmoeder vertelde hen tijdens de zwangerschap dat ze een miskraam had gehad. Samen met haar partner verkocht ze het meisje na de geboorte aan een Nederlands echtpaar uit Leusden. Later kregen zij uiteindelijk de voogdij over het kind toegewezen.
In eerste aanleg waren de zes betrokkenen allen schuldig bevonden aan de onterende behandeling van het kind. Maar het hof van beroep in Gent oordeelde dat de wensouders, Bart Philtjens en Geertrui Praet, nooit de intentie hadden het kind te beschouwen als koopwaar, maar te goeder trouw hebben gehandeld. In eerste aanleg hadden ze opschorting van straf gekregen, maar ze besloten om hun schuldigverklaring toch aan te vechten. De draagmoeder en haar partner werden wel veroordeeld. Volgens het hof werd het kind verkocht aan de meest biedende.
De Nederlandse koopouders werden eveneens veroordeeld. Zij wisten volgens het hof af van het bestaan van Philtjens en Praet en wisten ook dat het kind daar nog steeds gewenst was. Dat het kind in Nederland in een liefdevolle omgeving opgroeit, vindt het hof maar normaal en geen reden om de vrijspraak te verlenen.
Ze worden beiden veroordeeld tot 8 maand gevangenisstraf met uitstel. Ook dat is een bevestiging van de straf in eerste aanleg. Baby D. is intussen bijna 9 jaar oud en woont dus bij de Nederlandse ouders. Daartegen loopt nog een beroepsprocedure van Bart Philtjens, die de biologische vader is van het kind.