De draagmoeder, de Belgische wensouders en de Nederlandse koopouders van baby D.

Publié le : Thématique : Début de vie / Gestation pour autrui Actualités Temps de lecture : 1 min.

 Imprimer

Baby D. werd geboren op 26 februari 2005. De draagmoeder uit Sint-Lievens-Houtem beloofde het kind aan Geertrui Praet en Bart Philtjens uit Antwerpen. Philtjens leverde het sperma waarmee de draagmoeder zich liet insemineren. Ook uit later DNA-onderzoek is gebleken dat Philtjens de biologische vader is.
Maar de draagmoeder vertelde hen tijdens de zwangerschap dat ze een miskraam had gehad. Samen met haar partner verkocht ze het meisje na de geboorte aan een Nederlands echtpaar uit Leusden. Later kregen zij uiteindelijk de voogdij over het kind toegewezen.
In eerste aanleg waren de zes betrokkenen allen schuldig bevonden aan de onterende behandeling van het kind. Maar het hof van beroep in Gent oordeelde dat de wensouders, Bart Philtjens en Geertrui Praet, nooit de intentie hadden het kind te beschouwen als koopwaar, maar te goeder trouw hebben gehandeld. In eerste aanleg hadden ze opschorting van straf gekregen, maar ze besloten om hun schuldigverklaring toch aan te vechten. De draagmoeder en haar partner werden wel veroordeeld. Volgens het hof werd het kind verkocht aan de meest biedende.
De Nederlandse koopouders werden eveneens veroordeeld. Zij wisten volgens het hof af van het bestaan van Philtjens en Praet en wisten ook dat het kind daar nog steeds gewenst was. Dat het kind in Nederland in een liefdevolle omgeving opgroeit, vindt het hof maar normaal en geen reden om de vrijspraak te verlenen.
Ze worden beiden veroordeeld tot 8 maand gevangenisstraf met uitstel. Ook dat is een bevestiging van de straf in eerste aanleg. Baby D. is intussen bijna 9 jaar oud en woont dus bij de Nederlandse ouders. Daartegen loopt nog een beroepsprocedure van Bart Philtjens, die de biologische vader is van het kind.


 


Articles similaires

België : moet het draagmoederschap gelegaliseerd worden?

België : moet het draagmoederschap gelegaliseerd worden?

- Gestation pour autrui

De bedoeling van dit themadossier is om een beknopte stand van zaken op te maken van de belangrijkste argumenten in het debat rond het draagmoederschap.

 (Dossier aussi disponible en français)

Lire la suite

Belgische bisschoppen en euthanasie: ze herinneren  aan het verbod te doden

Belgische bisschoppen en euthanasie: ze herinneren aan het verbod te doden

- Euthanasie et suicide assisté

De Belgische bisschoppenconferentie heeft op een bijeenkomst in Grimbergen haar grote bezwaren geuit tegenover de uitbreiding van euthanasie naar minderjarigen. Dat blijkt uit een persbericht van de bisschoppenconferentie. Door de uitbreiding "riskeren we de zin van het menselijke leven te veranderen." De Belgische bisschoppen vrezen dat de samenleving met de uitbreiding van euthanasie naar minderjarigen op een hellend vlak belandt, waarbij "we het risico lopen euthanasie uit te breiden tot...

Lire la suite

Nederlandse Artsenverenigingen distantiëren zich van uitspraken over levensbeëindiging pasgeborenen

Nederlandse Artsenverenigingen distantiëren zich van uitspraken over levensbeëindiging pasgeborenen

- Euthanasie et suicide assisté

De KNMG en NVK betreuren de uitspraken van de voorzitter van de centrale deskundigen commissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen. Volgens de voorzitter zouden neonatologen regelmatig actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen uitvoeren zonder dit te melden aan de centrale deskundigencommissie. De KNMG en NVK delen deze mening niet.
Het is bekend dat binnen de beroepsgroep onzekerheid bestaat over de precieze criteria voor het al dan niet melden van actieve l...

Lire la suite