De draagmoeder, de Belgische wensouders en de Nederlandse koopouders van baby D.

 Imprimer

Thématique : Début de vie / Gestation pour autrui

Actualités

Publié le : 18/12/2013

Baby D. werd geboren op 26 februari 2005. De draagmoeder uit Sint-Lievens-Houtem beloofde het kind aan Geertrui Praet en Bart Philtjens uit Antwerpen. Philtjens leverde het sperma waarmee de draagmoeder zich liet insemineren. Ook uit later DNA-onderzoek is gebleken dat Philtjens de biologische vader is.
Maar de draagmoeder vertelde hen tijdens de zwangerschap dat ze een miskraam had gehad. Samen met haar partner verkocht ze het meisje na de geboorte aan een Nederlands echtpaar uit Leusden. Later kregen zij uiteindelijk de voogdij over het kind toegewezen.
In eerste aanleg waren de zes betrokkenen allen schuldig bevonden aan de onterende behandeling van het kind. Maar het hof van beroep in Gent oordeelde dat de wensouders, Bart Philtjens en Geertrui Praet, nooit de intentie hadden het kind te beschouwen als koopwaar, maar te goeder trouw hebben gehandeld. In eerste aanleg hadden ze opschorting van straf gekregen, maar ze besloten om hun schuldigverklaring toch aan te vechten. De draagmoeder en haar partner werden wel veroordeeld. Volgens het hof werd het kind verkocht aan de meest biedende.
De Nederlandse koopouders werden eveneens veroordeeld. Zij wisten volgens het hof af van het bestaan van Philtjens en Praet en wisten ook dat het kind daar nog steeds gewenst was. Dat het kind in Nederland in een liefdevolle omgeving opgroeit, vindt het hof maar normaal en geen reden om de vrijspraak te verlenen.
Ze worden beiden veroordeeld tot 8 maand gevangenisstraf met uitstel. Ook dat is een bevestiging van de straf in eerste aanleg. Baby D. is intussen bijna 9 jaar oud en woont dus bij de Nederlandse ouders. Daartegen loopt nog een beroepsprocedure van Bart Philtjens, die de biologische vader is van het kind.


 


Articles similaires

België : moet het draagmoederschap gelegaliseerd worden?

België : moet het draagmoederschap gelegaliseerd worden?

- Gestation pour autrui

De bedoeling van dit themadossier is om een beknopte stand van zaken op te maken van de belangrijkste argumenten in het debat rond het draagmoederschap.

 (Dossier aussi disponible en français)

Lire la suite

Nederlandse Eicelbank begint met uitgifte eicellen

Nederlandse Eicelbank begint met uitgifte eicellen

- Don de gamètes

Begin mei zijn in het Medisch Centrum Kinderwens (MCK) te Leierdorp, de eerste vrouwen met de voorbereiding gestart met het inbrengen van embryo's bij vrouwen die een kinderwens hebben maar niet over gezonde eicelle beschikken. 
20 donatrices hebben samen 196, ingevroren, eicellen afgestaan. Het MCK garandeert een correcte registratie van alle informatie van beide vrouwen (biologische - en wensmoeder) en de man bij de Donorregistratie.  De kinderen hebben recht op inzage van deze gegevens v...

Lire la suite

Religieuze leiders tegen uitbreiding belgische euthanasiewet

Religieuze leiders tegen uitbreiding belgische euthanasiewet

- Euthanasie et suicide assisté

In een gemeenschappelijk communiqué kanten de religieuze leiders van ons land zich tegen een gebeurlijke uitbreiding van de euthanasiewet. Ze maken zich grote zorgen over het gevaar voor wat ze een toenemende banalisering noemen van een zo zwaarwichtige aangelegenheid als de problematiek van het levenseinde.

Het communiqué is ondertekend door dominee Steven Fuite, voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België; rabbijn Albert Guigui, grootrabbijn van Brussel; kanunnik Robert Innes, v...

Lire la suite