Nieuwe Didactische fiche: de prenatale diagnostiek

 Imprimer

Thématique : Début de vie / Diagnostics prénataux

Actualités

Publié le : 06/07/2012

De aanvankelijke functie van de PND is de bevalling voorbereiden om bijvoorbeeld in geval van een afwijking te kunnen opereren bij de geboorte.
Kritische beschouwing : overmedicalisering van de zwangerschap ? Risico's en verantwoordelijkheden - welk risico en voor wie ? Is een handicap verboden ? Eugenetica ?  Te onderzoeken pistes.

Hier


Articles similaires

De verpletterende verantwoordelijkheid van prenatale tests

De verpletterende verantwoordelijkheid van prenatale tests

- Diagnostics prénataux

Opinie van Ellen Van Stichel en Sindy Helsen, stafmedewerkers Fara:
"Het aanbod van prenatale testen vraagt om een goede counseling om de keuzevrijheid van toekomstige ouders te optimaliseren. We willen waarschuwen voor de mogelijke invloed van de maatschappelijke perceptie van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) op dit keuzeproces. Deze test wordt voorgesteld als een diagnostische test, die vanzelfsprekend leidt tot een zwangerschapsafbreking. Onze ervaring is ten eerste dat de NIPT...

Lire la suite

Fiche n° 5 Diagnostic préimplantatoire

Fiche n° 5 Diagnostic préimplantatoire

- Diagnostics prénataux

Nouvelle fiche!  ICI

I - BRÈVE PRÉSENTATION
Technique consistant, dans le cadre d'une fécondation in vitro, à analyser une ou des caractéristiques génétiques d'embryons in vitro afin de recueillir des informations qui vont être utilisées pour choisir les embryons qui seront implantés.
II - QUE DIT LE DROIT ?
III - APPRÉCIATION CRITIQUE
1. Le DPI ne soigne pas : il conduit à l'élimination des embryons 'défectueux'
2. Du test génétique héréditaire à la médecine prédictive pour un enfant parfait...

Lire la suite

Fiche n° 5 Preimplantatie Diagnostiek

Fiche n° 5 Preimplantatie Diagnostiek

- Diagnostics prénataux

NIEUWE Fiche! HIER
I - Korte inleiding
Een techniek die erin bestaat in het kader van een in vitro fertilisatie één of meerdere genetische kenmerken van de embryo's in vitro te analyseren om inlichtingen te verzamelen die worden gebruikt om uit te maken welke embryo's worden ingeplant.
II - Wat zegt het recht ?
III - Kritische beschouwing
1. PID verzorgt niet: ze leidt tot de eliminatie van "onvolkomen" embryo's.
2. Van de genetische test van erfelijkheid naar de voorspellende geneeskunde v...

Lire la suite