Nieuwe Didactische fiche: de prenatale diagnostiek

Publié le : Thématique : Début de vie / Diagnostics prénataux Actualités Temps de lecture : 1 min.

 Imprimer

De aanvankelijke functie van de PND is de bevalling voorbereiden om bijvoorbeeld in geval van een afwijking te kunnen opereren bij de geboorte.
Kritische beschouwing : overmedicalisering van de zwangerschap ? Risico's en verantwoordelijkheden - welk risico en voor wie ? Is een handicap verboden ? Eugenetica ?  Te onderzoeken pistes.

Hier