De verpletterende verantwoordelijkheid van prenatale tests

Auteur / Source : Publié le : 10/01/2014 Thématique : Début de vie / Diagnostics prénataux Actualités Temps de lecture : 2 min.

 Imprimer

Opinie van Ellen Van Stichel en Sindy Helsen, stafmedewerkers Fara:
Het aanbod van prenatale testen vraagt om een goede counseling om de keuzevrijheid van toekomstige ouders te optimaliseren. We willen waarschuwen voor de mogelijke invloed van de maatschappelijke perceptie van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) op dit keuzeproces. Deze test wordt voorgesteld als een diagnostische test, die vanzelfsprekend leidt tot een zwangerschapsafbreking. Onze ervaring is ten eerste dat de NIPT vandaag vooral aangeboden wordt als screeningstest, maar in de maatschappelijke perceptie en de persoonlijke beleving van ouders gezien wordt als een diagnostische test. … Ten tweede is de beschikbaarheid van prenatale tests extra complex omdat ze (toekomstige) ouders kan dwingen tot het maken van gewetenskeuzes. Welke keuze ze ook maken, ze dragen altijd de verantwoordelijkheid. Kunnen ouders in deze context nog kiezen om niet te willen weten en gewoon af te wachten? Is het verantwoord, met alle huidige medische mogelijkheden, nog te kiezen voor een kind met een handicap? Wanneer een zwangerschapsafbreking nu gepercipieerd wordt als het enige logische gevolg van een positieve NIPT, komt de keuzevrijheid van ouders toch ernstig in het gedrang.
De Standaard, 03/01/2014 p.32
 


Articles similaires

Belgique :  12.000 tests de dépistage du syndrome de Down effectués l'an dernier

Belgique : 12.000 tests de dépistage du syndrome de Down effectués l'an dernier

- Diagnostics prénataux

Quelque 12.000 femmes enceintes ont effectué un test prénatal de dépistage du syndrome de Down l'an dernier en Belgique. Il s'agit d'un test non invasif qui évalue, à partir du sang de la future mère, si le bébé souffre ou non du syndrome de Down.
Ce test, assez onéreux (entre 400 et 600 euros), n'est pas remboursé, et c'est pourquoi certains médecins demandent aux autorités d'en permettre le remboursement, arguant le danger d'une médecine à deux vitesses. Le Dr Jo Lebeer de l'Université d'Anv...

Lire la suite

Nieuwe Didactische fiche: de prenatale diagnostiek

Nieuwe Didactische fiche: de prenatale diagnostiek

- Diagnostics prénataux

De aanvankelijke functie van de PND is de bevalling voorbereiden om bijvoorbeeld in geval van een afwijking te kunnen opereren bij de geboorte.
Kritische beschouwing : overmedicalisering van de zwangerschap ? Risico's en verantwoordelijkheden - welk risico en voor wie ? Is een handicap verboden ? Eugenetica ?  Te onderzoeken pistes.

Hier

Lire la suite

Des erreurs dans les tests de dépistage prénatal entraînent des avortements injustifiés

Des erreurs dans les tests de dépistage prénatal entraînent des avortements injustifiés

- Diagnostics prénataux

Le 13 octobre 2011, la revue Ultrasound in Obstetrics and Gynecology* a publié la synthèse d'études, réalisées par des chercheurs britanniques, sur les trop nombreuses erreurs de diagnostics prénatals (DPN) qui conduisent à des interruptions de grossesse (IVG). Ce constat alarmant fait suite à 4 études, menées par des chercheurs de l'Imperial College London, du Queen Charlottes and Chelsea Hospital et de la Leuven University (Belgique), sur l'utilisation de l'échographie en début de grossesse....

Lire la suite