De verpletterende verantwoordelijkheid van prenatale tests

Publié le : Thématique : Début de vie / Diagnostics prénataux Actualités Temps de lecture : 1 min.

 Imprimer

Opinie van Ellen Van Stichel en Sindy Helsen, stafmedewerkers Fara:
Het aanbod van prenatale testen vraagt om een goede counseling om de keuzevrijheid van toekomstige ouders te optimaliseren. We willen waarschuwen voor de mogelijke invloed van de maatschappelijke perceptie van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) op dit keuzeproces. Deze test wordt voorgesteld als een diagnostische test, die vanzelfsprekend leidt tot een zwangerschapsafbreking. Onze ervaring is ten eerste dat de NIPT vandaag vooral aangeboden wordt als screeningstest, maar in de maatschappelijke perceptie en de persoonlijke beleving van ouders gezien wordt als een diagnostische test. … Ten tweede is de beschikbaarheid van prenatale tests extra complex omdat ze (toekomstige) ouders kan dwingen tot het maken van gewetenskeuzes. Welke keuze ze ook maken, ze dragen altijd de verantwoordelijkheid. Kunnen ouders in deze context nog kiezen om niet te willen weten en gewoon af te wachten? Is het verantwoord, met alle huidige medische mogelijkheden, nog te kiezen voor een kind met een handicap? Wanneer een zwangerschapsafbreking nu gepercipieerd wordt als het enige logische gevolg van een positieve NIPT, komt de keuzevrijheid van ouders toch ernstig in het gedrang.
De Standaard, 03/01/2014 p.32