KB euthanasie / wilsverklaring / registratie

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Wilsverklaringen Wetteksten Temps de lecture : 14 min.

 Afdrukken

27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld. (B.S. 07/06/2007)

  • levenseinde
  • vegetatieve coma

Temps de lecture : 13 min. Downloaden