KB palliatieve zorgen / toekenning voor zelfstandigen

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Palliatieve zorg Wetteksten Temps de lecture : 6 min.

 Afdrukken

22 JANUARI 2010. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die tijdelijk zijn activiteit stopzet om palliatieve zorgen te geven aan een kind of aan zijn partner (B.S. 05/02/2010)

(…)

 

Art. 2. De zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdens minstens vier opeenvolgende weken tijdelijk stopzet om palliatieve zorgen te geven aan zijn kind of aan zijn partner kan aanspraak maken op een forfaitaire uitkering zoals gedefinieerd in artikel 6 van onderhavig besluit voor het kwartaal waarin de stopzetting van zijn beroepsactiviteit aanvangt.

 (…)

  • palliatieve zorgen
  • zelfstandigen

Temps de lecture : 5 min. Downloaden