KB tussenkomst RIZIV / aanvraag euthanasie

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord Wetteksten Temps de lecture : 47 min.

 Afdrukken

7 MAART 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend voor het verstrekken van medisch advies naar aanleiding van een individueel verzoek voor een zelfgekozen levenseinde 

  • levenseinde

Temps de lecture : 46 min. Downloaden