Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal

Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam / Orgaan, weefsel en bloed donatie Wetteksten Temps de lecture : 7 min.

 Afdrukken

Wet van 6 februari 2003, houdende regels inzake de  veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal)

 

(...)
Artikel 3

Het is verboden weefsels, cellen, bestanddelen van een embryo, foetale weefsels in de zin van de Wet foetaal weefsel, alsmede uit weefsel of cellen of uit bestanddelen van een embryo dan wel uit foetaal weefsel in kweek gebrachte cellen, die bij het verkrijgen uitsluitend bestemd waren voor een ander doel dan toepassing op de mens, alsnog voor die toepassing te gebruiken.

Hoofdstuk II. Behandeling van lichaamsmateriaal

Artikel 4

1.De instelling waar lichaamsmateriaal ter beschikking komt of de natuurlijke persoon die in de uitoefening van een geneeskundig beroep de beschikking krijgt over lichaamsmateriaal, biedt dat lichaamsmateriaal aan een orgaanbank aan.(...)

  • commercialisering van het menselijk lichaam
  • statuut van het embryo
  • Nederland
  • Traceerbaarheid
  • geslachtscellen

Temps de lecture : 6 min. Downloaden