KB vastelling / banken / menselijk lichaamsmateriaal

Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam / Orgaan, weefsel en bloed donatie Wetteksten Temps de lecture : 16 min.

 Afdrukken

28 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te wordenerkend. (B.S. 23/10/2009)

 

  • orgaandonatie
  • embryo
  • transplantatie
  • Bescherming van persoonsgegevens
  • weefsels

Temps de lecture : 15 min. Downloaden