KB menselijk lichaamsmateriaal / kwaliteit / banken

Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam / Orgaan, weefsel en bloed donatie Wetteksten Temps de lecture : 41 min.

 Afdrukken

28 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voor menselijk lichaamsmateriaal en de productie-instellingen moeten voldoen. (B.S. 23/10/2009)

  • statuut van het embryo
  • orgaandonatie
  • transplantatie
  • Traceerbaarheid
  • donoridentificatie
  • lichaamsmateriaal
  • geassisteerde voortplanting
  • gonaden
  • foetus

Temps de lecture : 40 min. Downloaden