Wet / ziekenhuizen /etisch comité

Gepubliceerd op : Thema : Rechten en vrijheden / Zonder thematisch Wetteksten Temps de lecture : 1 min.

 Afdrukken

7 AUGUSTUS 1987. - Wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. (B.S. 07/10/1987)

Art. 70ter. Ieder ziekenhuis moet beschikken over een plaatselijk ethisch comité, met dien verstande dat de Koning de voorwaarden kan omschrijven onder dewelke bedoeld comité via een samenwerkingsakkoord tussen ziekenhuizen mag aangeboden worden.

  • etisch comité

Temps de lecture : 1 min. Downloaden


Vergelijkbare artikelen

KB ziekenhuizen / Etisch comité

- Zorgverleners

12 AUGUSTUS 1994. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd. (B.S. 27/09/1994)

 Samenstelling:
Het Comité bestaat uit minstens 8 en hoogstens 15 leden, die beide geslachten vertegenwoordigen, waaronder :

- een meerderheid artsen die aan het ziekenhuis of aan de ziekenhuisgroepering verbonden zijn;
- minstens een huisarts die niet aan het ziekenhuis of aan de z...

Lees meer