Wet / ziekenhuizen /etisch comité

Gepubliceerd op : Thema : Rechten en vrijheden / Zonder thematisch Wetteksten Temps de lecture : 2 min.

 Afdrukken

7 AUGUSTUS 1987. - Wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. (B.S. 07/10/1987)

Art. 70ter. Ieder ziekenhuis moet beschikken over een plaatselijk ethisch comité, met dien verstande dat de Koning de voorwaarden kan omschrijven onder dewelke bedoeld comité via een samenwerkingsakkoord tussen ziekenhuizen mag aangeboden worden.

  • etisch comité

Temps de lecture : 1 min. Downloaden