Wet apotheker / beschikbaarheid van euthanatica

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Rechten en vrijheden / Gewetensclausules Wetteksten Temps de lecture : 2 min.

 Afdrukken

Wet tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica

Temps de lecture : 1 min. Downloaden