Wet apotheker / beschikbaarheid van euthanatica

 Afdrukken

Thema : Rechten en vrijheden / Gewetensclausules

Wetteksten - België

Gepubliceerd op : 10/11/2005

Auteur / Bron : België

Wet tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica