Wetvoorstellen -euthanasie

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord Wetteksten Temps de lecture : 1 min.

 Afdrukken

Doc 53 0498/001 van 28/10/2010 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
WETSVOORSTEL
tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (ingediend door mevrouw Myriam Vanlerberghe, de heer Renaat Landuyt en mevrouw Maya Detiège)

Dit voorstel strekt ertoe de beperkingen weg te werken welke dementerenden of personen die blijvend onbewust zijn ten gevolge van onomkeerbaar ernstig aangetaste hersenfuncties, ondervinden om een euthanasievraag te stellen. Voortaan krijgen zij de mogelijkheid op voorhand een wilsverklaring in te vullen, waarin zij verduidelijken wanneer zij een actieve levensbeëindiging wensen.

Doc 53 0496/001 van 20/10/2010BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
WETSVOORSTEL
tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft (ingediend door
mevrouw Myriam Vanlerberghe, de heer Renaat Landuyt en mevrouw Maya Detiège)

Dit wetsvoorstel strekt ertoe euthanasie open te stellen voor minderjarigen. Voor kinderen die geen “oordeelsvermogen” hebben, wordt de mogelijkheid om het verzoek tot euthanasie te verrichten in handen gelegd van de ouders; voor kinderen die wel over een “oordeelsvermogen” verschikken, moet het verzoek tot euthanasie van het kind zelf komen.
De beslissing om al dan niet in te gaan op het verzoek komt toe aan een een medisch team, in samenspraak met het kind en de ouders.

Zie ook  "Het euthanasiedebat: een straatje zonder einde?"

en Dossier van het EIB: "Ethische richtlijnen voor het begeleiden van mensen aan het levenseinde"