Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting

 Afdrukken

Thema : Begin van het leven / Medisch begeleide voortplanting

Wetteksten - België

Gepubliceerd op : 06/07/2007

6 JULI 2007 - Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten

  • Medisch Geassisteerde Voortplanting
  • ICSI
  • onvruchtbaarheid
  • statuut van het embryo
  • pre-implantatie diagnostiek
  • embryodonatie
  • klonen
  • cryobewaring