Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Medisch begeleide voortplanting Wetteksten Temps de lecture : 22 min.

 Afdrukken

6 JULI 2007 - Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten

  • Medisch Geassisteerde Voortplanting
  • ICSI
  • onvruchtbaarheid
  • statuut van het embryo
  • pre-implantatie diagnostiek
  • embryodonatie
  • klonen
  • cryobewaring

Temps de lecture : 21 min. Downloaden