De verklaring van orgaandonatie is in België vergemakkelijkt en uitgebreid

 Afdrukken

Thema : Statuut van het menselijk lichaam / Orgaan, weefsel en bloed donatie

Nieuws - België

Gepubliceerd op : 06/07/2020

Auteur / Bron : Belga, health.belgium.be

Sinds 1 juli 2020 kan iedereen die, na zijn of haar overlijden, ‘organen of andere menselijke lichaamsmaterialen' wil doneren, een verklaring indienen via het Belgische online gezondheidsportaal of bij de huisarts (via het ehealth.fgov.be-loket van de overheid). Deze verklaring kan positief of negatief zijn, d.w.z. ze kan ofwel uitdrukkelijk instemmen met het wegnemen van organen dan wel verzet ertegen aantekenen. In het verleden was alleen een verklaring bij het gemeentebestuur mogelijk, wat in de nieuwe regeling wel is behouden.

In België is orgaandonatie geregeld bij de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen. Deze tekst vertrekt vanuit een veronderstelde toestemming (opting out systeem): elke meerderjarige Belgische burger wordt geacht donor te zijn op het moment van zijn overlijden, tenzij hij bij leven formeel bezwaar maakte. In de praktijk raadpleegt het medisch team na het overlijden eerst de familieleden (echtgeno(o)t(e), meerderjarige kinderen en ouders). Indien zij bezwaar maken, gebeurt geen wegneming.

De nieuwe regeling laat de donor toe voortaan afzonderlijk te beschikken over zijn ‘ander lichaamsmateriaal', zoals bloedvaten of botten, wat voorheen aan orgaandonatie was gekoppeld.

De potentiële donor kan voortaan afzonderlijk beslissen over de donatie van een orgaan voor transplantatie bij een andere persoon en/of over de donatie van zijn menselijk lichaamsmateriaal. In dit laatste geval zijn drie opties mogelijk: donatie voor transplantatie, voor vervaardiging van geneesmiddelen en/of voor wetenschappelijk onderzoek.

De verklaring kan op elk moment worden gewijzigd.

Meer info KB van 9 februari 2020 – Richtlijnen voor de dokters en geneesheren


Vergelijkbare artikelen

Orgaandonatie post mortem: Engeland en Nederland schakelen over op een systeem van veronderstelde toestemming

Orgaandonatie post mortem: Engeland en Nederland schakelen over op een systeem van veronderstelde toestemming

- Orgaan, weefsel en bloed donatie

Sinds 20 mei jl., veronderstelt de wet in het Verenigd Koninkrijk dat elke Engelse instemt met orgaandonatie bij overlijden, behalve indien hij of zij bij de National Health Service (NHS) een verzet laat registreren. De nieuwe regeling is bedoeld om het aantal orgaandonoren te verhogen en zo de lange wachtlijsten voor transplantaties af te bouwen. In april 2019 stond de teller van die wachtlijsten in het Verenigd Koninkrijk al op 6.000. Daarmee is de opt-in-regeling verlaten die uitging van...

Lees meer

België: Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep tot nietigverklaring van de abortuswet van 2018

België: Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep tot nietigverklaring van de abortuswet van 2018

- Abortus

In zijn arrest van 24 september 2020 verklaart het Belgisch Grondwettelijk Hof de huidige wet op de vrijwillige zwangerschapsonderbreking, zoals herzien in oktober 2018, in overeenstemming met de Grondwet en de fundamentele rechten. Het Hof heeft alle zeven grieven die de verzoekers ertegen uitbrachten afgewezen.

In april 2019 had de feitelijke vereniging "Citoyens pour la vie / Burgers voor het leven" het Hof gevat en de grondwettelijkheid van de nieuwe wet aangevochten. Naast de schrapping...

Lees meer

Is er een verklaring voor de daling van het aantal zwangerschapsafbrekingen tijdens de coronatijd ?

Is er een verklaring voor de daling van het aantal zwangerschapsafbrekingen tijdens de coronatijd ?

- Abortus

Tijdens de COVID-19-tijd waarin iedereen verplicht werd thuis te blijven (maart-april 2020) is bij de centra voor gezinsplanning een sterke daling van het aantal verzoeken tot zwangerschapsafbreking vastgesteld. Ook in het Verenigd Koninkrijk daalde de verkoop van de zogenaamde morning-afterpil met de helft. Sedert de versoepeling van de COVID-19 maatregelen is het cijfer van de abortusverzoeken in België opnieuw gestegen. Er is evenwel geen toename vastgesteld van het aantal late abort...

Lees meer