Alle nieuws (België)

 Verwijder filter "België"

Hervorming van het Belgisch Strafwetboek: “zwangerschapsverlies” beschouwd als een aanval op de persoonlijke integriteit

In het nieuwe Wetboek van Strafrecht wordt “zwangerschapsverlies”, al dan niet opzettelijk veroorzaakt, aangemerkt als een “gewelddaad” die leidt tot derdegraads lichamelijk letsel. In tegenstelling tot het oude wetboek wordt nu rekening gehouden met de intentie om het verlies van de zwangerschap te veroorzaken (artikel 214). Dit delict wordt bestraft met een straf van niveau 4 (in tegenstelling tot een straf van niveau 3 als de dader niet de intentie had om zwangerschapsverlies te veroorz...

Lees meer 

"Verhalen rond het levenseinde" om je voor te bereiden op de dood: de vereniging Amfora vernieuwt de benadering van palliatieve zorg

Ten einde rust te geven en een band te scheppen met de dierbaren over de dood heen, biedt de vereniging “Amfora”  sinds 2015 aan de mensen die  aan het einde van hun leven zijn de kans om hun verhaal te vertellen, hun gevoelens onder woorden te brengen en de balans van hun leven op te maken. Deze interviews, die ongeveer een uur duren en worden afgenomen door een vrijwilliger die is opgeleid door de vereniging, worden vervolgens opgeschreven in een notitieboekje....

Lees meer 

België Verandering van geslacht : steeds meer Belgische tieners krijgen puberteitsremmers voorgeschreven

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Verandering van geslacht : steeds meer Belgische tieners krijgen puberteitsremmers voorgeschreven

Steeds meer tieners in België nemen puberteitsremmers om de seksuele ontwikkeling van hun lichaam tijdens de adolescentie een halt toe te roepen. In slechts drie jaar tijd hebben 60% meer jongeren deze hormoonbehandelingen voorgeschreven gekregen door hun artsen, in een poging om het onbehagen dat ze voelen over hun biologisch geslacht te verlichten. Uit een enquête van het dagblad De Morgen van 24.01.2024  blijkt dat dit in 2022  ging over 684 jongeren tussen 9 en 17 jaar, tegenover 432  in 2...

Lees meer 

België Euthanasie in België: 15% stijging in 2023 - Naar een normalisering van de geprogrammeerde dood

Auteur / Bron : IEB Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Euthanasie in België: 15% stijging in 2023 - Naar een normalisering van de geprogrammeerde dood

De cijfers voor 2023 bevestigen ook de toename van euthanasieën uitgevoerd voor polypathologieën (+3% ten opzichte van 2022, het tweede meest genoemde type aandoening, na kanker). Euthanasie voor meervoudige ziekten vertegenwoordigt dus 23,2% van alle euthanasieën, waarvan bijna de helft (47%) werd uitgevoerd wanneer de dood niet op korte termijn werd verwacht. Zoals de Commissie opmerkt, verwijzen polypathologieën naar "een combinatie van lijden veroorzaakt door verschillende chronische aan...

Lees meer 

Incriminatie van het aanzetten tot zelfdoding: de Belgische wetgever sluit er de hulp bij zelfdoding en euthanasie uit

 Na meer dan 150 jaar kwam er een nieuw wetboek van strafrecht, waarin de artikelen 109 tot 111 het aanzetten tot zelfmoord vastlegden. Het nieuwe artikel 109 definieert dit misdrijf als "het opzettelijk verrichten van een handeling die ertoe kan leiden dat een persoon zelfmoord pleegt. Aanzetten tot zelfmoord is alleen strafbaar als het ertoe leidt dat het slachtoffer zelfmoord pleegt of een poging daartoe doet". Aanzetten tot zelfmoord kan zowel psychologisch zijn (iemand ervan overtuigen da...

Lees meer 

België Bij Café Joyeux gaan handicap en werk hand in hand.

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Bij Café Joyeux gaan handicap en werk hand in hand.

Iets meer dan een jaar geleden opende één van deze Frans geïnspireerde cafés zijn deuren in Brussel met het zeer duidelijke doel om "de manier waarop mensen tegen de handicap aankijken te veranderen en hun hart te openen voor verschillen", volgens de woorden van de manager. Dit is een dagelijkse uitdaging voor het team van Café Joyeux, dat bestaat uit mensen met en zonder mentale, cognitieve en/of psychologische handicaps. Om deze uitdaging aan te gaan, worden de teamleden ondersteund door een...

Lees meer 

Het Belgische parlement overweegt de euthanasiewet te herzien en de niet-naleving van de voorwaarden niet langer strafrechtelijk te sanctioneren

Het Belgische federale parlement buigt zich momenteel over een herziening van de bestraffing van inbreuken op de euthanasiewet, waarbij de sanctionering van de oorspronkelijke wet helemaal op de helling komt te staan. Denken we aan het vrijwillig karakter van het euthanasieverzoek, de afwezigheid van druk van buitenaf, aan de informatie van de patiënt over palliatieve zorgen, aan de naleving van de wachttermijn bij niet-terminale patiënten, aan de dialoog met het zorgteam,... Zijn al die v...

Lees meer 

België Guy Dembour, een leven gewijd aan de omwenteling van de benadering van handicaps

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Guy Dembour, een leven gewijd aan de omwenteling van de benadering van handicaps

De missie van dr. Guy Dembour is het benadrukken van de bijzondere capaciteiten van kinderen met het syndroom van Down, waarbij de nadruk ligt op hun potentieel in plaats van op hun tekort. Als cardiopediater en oprichter in 2001 van Constridel*, een multidisciplinair consultatiebureau in de Universitaire klinieken Saint-Lucas in Brussel voor kinderen en adolescenten met het syndroom van Down, bleef hij een positieve benadering van handicaps promoten. Hij overleed op 22 januari op 67-jarige...

Lees meer 

België Frankrijk Frankrijk en België: abortus blijft het icoon van ideologische strijd

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Frankrijk en België: abortus blijft het icoon van ideologische strijd

Veel gezondheidsprofessionals  zijn tegen het voorstel en zien de constitutionalisering van abortus als een directe bedreiging van hun gewetensvrijheid. Emmanuel Sapin, professor kinder- en neonatale chirurgie, roept op om het recht van gezondheidswerkers op gewetensbezwaren tegen abortus in de grondwet op te nemen, mocht abortus grondwettelijk worden vastgelegd. In een brief die mede ondertekend is door een aantal professionals uit de gezondheidszorg, roept hij president Emmanuel Macron...

Lees meer 

België MBV: Belgische rechtbank dwingt veronderstelde anonieme donor tot DNA-test

Auteur / Bron : L. Vanbellingen Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 3 min.

MBV: Belgische rechtbank dwingt veronderstelde anonieme donor tot DNA-test

Het was precies deze zoektocht naar haar afkomst die een Belgische vrouw, geboren na MBV met een anonieme donor, ertoe aanzette om de identiteit van haar biologische vader te achterhalen. Aanvankelijk nam 'Mevrouw X' (het pseudoniem dat in het persbericht van de rechtbank wordt gebruikt) contact op met een aantal commerciële DNA-banken (zoals MyHeritage) die hun diensten op internet aanbieden. Door haar eigen DNA te vergelijken met deze databanken, gevolgd door genealogisch onderzoek, was ...

Lees meer