Alle verslagen en meningen (België)

 Verwijder filter "België"

België Abortusverslag : onmogelijk om een juiste diagnose te maken van de redenen waarom vrouwen een abortus hebben

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Verslagen en meningen Temps de lecture : 5 min.

Abortusverslag : onmogelijk om een juiste diagnose te maken van de redenen waarom vrouwen een abortus hebben

De nieuwe wet van 15 oktober 2018 verplicht niet langer de noodsituatie te vermelden op het Registratieformulier. De opstellers van de wet achtten de verplichting te paternalistisch en strijdig met het idee van abortus als een "recht". De arts is dus vrij de redenen van de zwangerschapsafbreking al dan niet op te nemen. Uit het Verslag blijkt dat in het jaar na de aanname van de wet 6.319 vrouwen of 35% geen reden meer lieten opnemen. De geregistreerde cijfers van de redenen waarom een a...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Advies van de Raad van State Euthanasie / Wilsverklaring / Vrijheid van de zorginstelligen

Auteur / Bron : Raad van State Gepubliceerd op : Verslagen en meningen Temps de lecture : 67 min.

Advies van de Raad van State Euthanasie / Wilsverklaring / Vrijheid van de zorginstelligen

Op 13 december 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers verzocht binnen een termijn van dertig dagen verlengd tot vijfenveertig dagen*  een advies te verstrekken over:1 1° een wetsvoorstel “tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie” (Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-0523/009) (66.816/AV); 2° amendementen op het wetsvoorstel “tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie” (Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-05...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Advies 57 Social Freezing

Auteur / Bron : Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiqk Gepubliceerd op : Verslagen en meningen Temps de lecture : 49 min.

Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiek : Advies nr. 57 van 16 december 2013 over de ethische aspecten van het invriezen van eicellen om leeftijdsgebonden  infertiliteit te voorkomen

 PDF-bestand  Lees meer 

België Verslag evaluatiecommissie euthanasie 2014

Gepubliceerd op : Verslagen en meningen Temps de lecture : 39 min.

FEDERALE CONTROLE- EN EVALUATIECOMMISSIE EUTHANASIE : ZESDE VERSLAG AAN DE WETGEVENDE KAMERS 2012-2013

 PDF-bestand  Lees meer 

België Advies 52 : menselijke cellen / reproductieve geneesk.

Auteur / Bron : Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Verslagen en meningen Temps de lecture : 18 min.

Advies 52 : menselijke cellen / reproductieve geneesk.

De omzetting van de Europese regelgeving op het gebied van menselijke weefsels en cellen in de Belgische wetgeving, heeft tot gevolg dat de werking van de Centra voor medisch begeleide voortplanting soms wordt bemoeilijkt zonder toegenomen veiligheid noch efficiëntie. Ten eerste leidde het van kracht worden van de Wet Lichaamsmateriaal (2008) en zijn uitvoeringsbesluiten tot een verschillende interpretatie door de Nederlandstalige en Franstalige inspecteurs, zelfs al is letterlijke ...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Advies 53: weigering van medische zorgen / foetus

Auteur / Bron : Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Verslagen en meningen Temps de lecture : 94 min.

Advies 53: weigering van medische zorgen / foetus

Advies nr. 53 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de weigering van medische zorgen door een zwangere vrouw met gevolgen voor de foetus De oorspronkelijke adviesvraag over de casus van een HIV-positieve moeder die alle behandeling gedurende de zwangerschap en bevalling weigert, werd verruimd tot de weigering van medische zorgen door een zwangere vrouw met gevolgen voor de foetus. In het advies worden eerst de medische aspecten van de specifieke casus van een HIV-positieve ...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Activiteitenverslag 2008 – 2010 / Com. Onderzoek embryo

Auteur / Bron : Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro Gepubliceerd op : Verslagen en meningen Temps de lecture : 26 min.

Activiteitenverslag 2008 – 2010 / Com. Onderzoek embryo

Adviezen van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro tijdens de periode 2008-2010 In 2008-2010 heeft de Commissie 14 adviesaanvragen ontvangen, waarvan er twee niet onder het toepassingsgebied van de Embryowet vallen. - Titel van het project, - Naam van de onderzoekers, - Instelling waar het onderzoek wordt uitgevoerd, - Duur van het project: begindatum en einddatum. Begindatum is de datum van goedkeuring van het project, - Beschrijving van het...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Advies van de Raad van State /euthanasie/palliatievezor

Gepubliceerd op : Verslagen en meningen Temps de lecture : 77 min.

Advies van de Raad van State /euthanasie/palliatievezor

De RAAD VAN STATE, afdeling wetgeving, algemene vergadering, op 22 maart 2001 door de voorzitter van de Senaat verzocht hem van advies te dienen over : 1. een wetsvoorstel « betreffende de euthanasie» (31.441/AVAG), 2. een wetsvoorstel « betreffende de palliatieve zorg » (31.442/AV-AG) heeft, na de zaken te hebben onderzocht op de zittingen van 30 mei 2001, 14 juni 2001 en 20 juni 2001, op laatstvermelde datum het volgende advies gegeven  (zie attach)

 PDF-bestand  Lees meer