Alle dossiers (België)

 Verwijder filter "België"

België Is regulering van draagmoederschap nodig ?

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 26 min.

Is regulering van draagmoederschap nodig ?

De medisch begeleide voortplantingstechnieken brachten een scheiding tot stand tussen seksualiteit en voortplanting bij onvruchtbaarheidsbehandelingen als antwoord op een volgehouden kinderwens. Geleidelijk aan werd aan koppels ook het belangeloos draagmoederschap1 aangeraden niet alleen bij vruchtbaarheidsproblemen, maar ook als antwoord aan nieuw samengestelde gezinnen met een kinderwens buiten de hypothese van de natuurlijke voortplanting.

 PDF-bestand  Lees meer 

België Twintig jaar euthanasie in België

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 12 min.

Twintig jaar euthanasie in België

Met de wet van 28 mei 2002(1) stond België (als tweede land ter wereld) euthanasie wegens gezondheidsredenen toe als een 'opzettelijk levensbeëindigende handeling door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek'. Na twintig jaar toepassing van de wet(2) , gaan de debatten nog steeds onverminderd verder. In het huidig dossier maken we de balans op van de euthanasiepraktijk in België en gaan we dieper in op de recente en mogelijks toekomstige ontwikkelingen ervan

 PDF-bestand  Lees meer 

België Abortustermijn uitbreiden tot langer dan 3 maanden zwangerschap: medische, psychologische en ethische overwegingen

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 24 min.

Abortustermijn uitbreiden tot langer dan 3 maanden zwangerschap: medische, psychologische en ethische overwegingen

In juli 2019 publiceerde een collectief van gynaecologen, psychologen, huisartsen en andere gezondheidswerkers (in totaal meer dan 2.600) een witte kaart waarin zij hun zorgen uitten over de uitbreiding van abortus zonder medische reden tot na het eerste trimester van de zwangerschap: "Voorbij de 3 maanden zwangerschap is abortus een veel zwaarder gebaar voor de vrouw, haar familie en vrienden, maar ook voor de zorgverleners die nauw of op afstand betrokken zijn. Het wetsvoorstel om de...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Abortus : 30 jaar toepassing van de wet in België (bijgewerkt - oktober 2020)

Auteur / Bron : C. du Bus (IEB) Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 36 min.

Abortus : 30 jaar toepassing van de wet in België (bijgewerkt - oktober 2020)

Abortus provocatus is het vrijwillig ontnemen van het leven van een menselijk embryo of foetus. Het is algemeen gekend als ‘vrijwillige zwangerschapsafbreking' of ‘abortus'. In België is de wet op vrijwillige zwangerschapsafbreking, die tot doel heeft abortus gedeeltelijk te depenaliseren, op 15 april 1990 in werking getreden. Deze wet was het resultaat van lange en tumultueuze debatten in het federale parlement, dat zich al sinds de jaren zeventig met dit onderwerp bezighield. De laatste jare...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Zal het nieuwe wetsvoorstel dat zwangerschapsafbreking uit de strafwet haalt werkbaar zijn?

Auteur / Bron : L. Vanbellingen Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 12 min.

Zal het nieuwe wetsvoorstel dat zwangerschapsafbreking uit de strafwet haalt werkbaar zijn?

Het wetsvoorstel inzake zwangerschapsafbreking, dat sinds oktober 2019 in het federale parlement in bespreking is, bevat verschillende bepalingen die bedoeld zijn om abortus uit het strafrecht te halen. Dit voorstel komt op nauwelijks iets meer dan een jaar nadat al een wet over dit onderwerp goedgekeurd werd op 15 oktober 2018. Die wet wordt momenteel aangevochten voor het Grondwettelijk Hof.  Onderhavig Dossier van het Europees Instituut voor Bio-ethiek maakt een stand van zaken over de ...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Abortus: 28 jaar wetstoepassing in België

Auteur / Bron : C. du Bus Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 34 min.

Abortus provocatus is vrijwillig het leven ontnemen van een menselijk embryo of foetus. Het is algemeen gekend als ‘vrijwillige zwangerschapsafbreking' of ‘abortus'. In België is de wet op vrijwillige zwangerschapsafbreking, die tot doel heeft abortus gedeeltelijk te depenaliseren, op 15 april 1990 in werking getreden. Deze wet was het resultaat van lange en tumultueuze debatten in het federale parlement, dat sinds de jaren zeventig dit onderwerp had opgenomen. De laatste jaren zijn er stem...

 PDF-bestand  Lees meer 

België De vrijheid van de zorginstellingen ten opzichte van de toepassing van euthanasie

Auteur / Bron : Etienne MONTERO Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 43 min.

De vrijheid van de zorginstellingen ten opzichte van de toepassing van euthanasie

De auteurs van dit voorstel verwijzen naar het recht van elke arts om te weigeren in te gaan op een euthanasieverzoek. Ze stellen vast dat, naar verluidt, bepaalde ziekenhuisinstellingen de individuele gewetensclausule “institutionaliseren” en dus “weigeren […] dat in hun instelling euthanasie wordt toegepast”. In hun ogen verleent de gewetensclausule de arts “een recht dat hem eigen is” en dat “niet [mag] worden uitgebreid tot een instelling die ze aan haar verzorgend personeel zou opleggen. ...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Euthanasie voor minderjarigen in België

Auteur / Bron : Jean-Paul. VAN DE WALLE Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 15 min.

Een jaar geleden werd de wet “tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde de euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken” uitgevaardigd. België werd daarmee het eerste en enige land ter wereld waar euthanasie voor minderjarigen zonder enige leeftijdsvoorwaarde is toegestaan. Sommigen waren bijzonder trots op de goedkeuring van het wetsontwerp. Zij roemden de “pioniersrol” die België speelde door een wettelijk kader te scheppen voor euthanasie, beschouwd als...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Euthanasie in België : 10 jaar toepassing van de wet van 28 mei 2002

Auteur / Bron : IEB Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 20 min.

Euthanasie in België : 10 jaar toepassing van de wet van 28 mei 2002

Op 28 mei 2012, is het 10 jaar dat België euthanasie gedepenaliseerd heeft, in het kielzog van Nederland dat de stap naar een dergelijke wetgeving een jaar eerder1 had gezet. Luxemburg inspireerde zich op deze wetten in 20092. Tot nu toe zijn deze drie Benelux‐landen de enige die het feit iemand die erom gevraagd heeft opzettelijk te doden uit de strafwet hebben gehaald. Op het ogenblik dat de depenalisering van euthanasie in verschillende Staten ter discussie staat, ondermeer in Frankrijk, li...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Medisch begeleide voortplanting (MBV) in België

Auteur / Bron : Carine Brochier Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 22 min.

Medisch begeleide voortplanting (MBV) in België

Een sector in volle expansië. Sinds 1978, het jaar van de eerste kunstmatige conceptie van een menselijk wezen, is het aantal kinderen ontvangen op deze manier geschat tussen de 3 en 4 miljoen wereldwijd. De grote meerderheid van MBV -behandelingen gebeurt in Europa. In België doen jaarlijks ongeveer 10.000 koppels hierop beroep, waarvan er 3.700 uit het buitenland komen. Elk jaar worden niet minder dan 3.000 kinderen verwekt in België door kunstmatige voortplanting, vanuit 26.868 opgestarte ...

 PDF-bestand  Lees meer