Einde van het leven (België)

 Verwijder filter "België"

België Twintig jaar euthanasie in België

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Dossiers Temps de lecture : 12 min.

Twintig jaar euthanasie in België

Met de wet van 28 mei 2002(1) stond België (als tweede land ter wereld) euthanasie wegens gezondheidsredenen toe als een 'opzettelijk levensbeëindigende handeling door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek'. Na twintig jaar toepassing van de wet(2) , gaan de debatten nog steeds onverminderd verder. In het huidig dossier maken we de balans op van de euthanasiepraktijk in België en gaan we dieper in op de recente en mogelijks toekomstige ontwikkelingen ervan

 PDF-bestand  Lees meer 

België Euthanasie voor minderjarigen in België

Auteur / Bron : Jean-Paul. VAN DE WALLE Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Dossiers Temps de lecture : 15 min.

Een jaar geleden werd de wet “tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde de euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken” uitgevaardigd. België werd daarmee het eerste en enige land ter wereld waar euthanasie voor minderjarigen zonder enige leeftijdsvoorwaarde is toegestaan. Sommigen waren bijzonder trots op de goedkeuring van het wetsontwerp. Zij roemden de “pioniersrol” die België speelde door een wettelijk kader te scheppen voor euthanasie, beschouwd als...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Euthanasie in België : 10 jaar toepassing van de wet van 28 mei 2002

Auteur / Bron : IEB Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Dossiers Temps de lecture : 20 min.

Euthanasie in België : 10 jaar toepassing van de wet van 28 mei 2002

Op 28 mei 2012, is het 10 jaar dat België euthanasie gedepenaliseerd heeft, in het kielzog van Nederland dat de stap naar een dergelijke wetgeving een jaar eerder1 had gezet. Luxemburg inspireerde zich op deze wetten in 20092. Tot nu toe zijn deze drie Benelux‐landen de enige die het feit iemand die erom gevraagd heeft opzettelijk te doden uit de strafwet hebben gehaald. Op het ogenblik dat de depenalisering van euthanasie in verschillende Staten ter discussie staat, ondermeer in Frankrijk, li...

 PDF-bestand  Lees meer