Einde van het leven (België)

 Verwijder filter "België"

België Advies van de Raad van State Euthanasie / Wilsverklaring / Vrijheid van de zorginstelligen

Auteur / Bron : Raad van State Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 67 min.

Advies van de Raad van State Euthanasie / Wilsverklaring / Vrijheid van de zorginstelligen

Op 13 december 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers verzocht binnen een termijn van dertig dagen verlengd tot vijfenveertig dagen*  een advies te verstrekken over:1 1° een wetsvoorstel “tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie” (Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-0523/009) (66.816/AV); 2° amendementen op het wetsvoorstel “tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie” (Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-05...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Verslag evaluatiecommissie euthanasie 2014

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 39 min.

FEDERALE CONTROLE- EN EVALUATIECOMMISSIE EUTHANASIE : ZESDE VERSLAG AAN DE WETGEVENDE KAMERS 2012-2013

 PDF-bestand  Lees meer 

België Advies van de Raad van State /euthanasie/palliatievezor

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 77 min.

Advies van de Raad van State /euthanasie/palliatievezor

De RAAD VAN STATE, afdeling wetgeving, algemene vergadering, op 22 maart 2001 door de voorzitter van de Senaat verzocht hem van advies te dienen over : 1. een wetsvoorstel « betreffende de euthanasie» (31.441/AVAG), 2. een wetsvoorstel « betreffende de palliatieve zorg » (31.442/AV-AG) heeft, na de zaken te hebben onderzocht op de zittingen van 30 mei 2001, 14 juni 2001 en 20 juni 2001, op laatstvermelde datum het volgende advies gegeven  (zie attach)

 PDF-bestand  Lees meer 

België Verslag evaluatiecommissie / euthanasie 2012

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 39 min.

Verslag evaluatiecommissie / euthanasie 2012

2012– Federale contrôle en evaluatie commissie euthanasie Vijfde verslag ann de Wetgevende Kamers (Jaren 2010 - 2011)

 PDF-bestand  Lees meer 

België Verslag evaluatiecommissie / euthanasie 2010

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 42 min.

Verslag van de evaluatie commissie 2010 – Federale contrôle en evaluatie commissie euthanasie Vierde verslag ann de Wetgevende Kamers (Jaren 2008 - 2009)

 PDF-bestand  Lees meer 

België Evaluatierapport palliatievezorg 2008

Auteur / Bron : Federale evaluatiecel palliatieve zorg Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 85 min.

Vertrekkende vanuit haar mandaat om op geregelde tijdstippen de noden inzake palliatieve zorg en de kwaliteit van de gevonden oplossingen te evalueren, heeft de Evaluatiecel Palliatieve Zorg bovenstaande analyse gemaakt van de knelpunten die zich momenteel voordoen in het palliatieve landschap en stelt zij bijgevolg een reeks maatregelen voor die volgens haar prioritair dienen te worden genomen teneinde tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar palliatieve zorg en de kwaliteit van deze...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Verslag evaluatiecommissie / euthanasie 2008

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 42 min.

2008 – Federale contrôle en evaluatiecommissie euthanasie Derde verslag ann de Wetgevende Kamers (Jaren 2006 - 2007)   Informatie brochure voor de artsen

 PDF-bestand  Lees meer 

België Verslag evaluatiecommissie / euthanasie 2006

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 44 min.

2006 – Federale contrôle en evaluatiecommissie euthanasie Tweede verslag aan de Wetgevende Kamers (Jaren 2004 - 2005)

 PDF-bestand  Lees meer 

België Evaluatierapport palliatievezorg 2005

Auteur / Bron : Federale evaluatiecel palliatieve zorg Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 32 min.

Sinds een kwarteeuw is in de geneeskunde en in de maatschappij opnieuw het besef doorgedrongen dat sterven een zeer belangrijk gebeuren is in een mensenleven, en dat voor diegene die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en binnen afzienbare tijd zal sterven, de kwaliteit van het leven primeert op de kwantiteit ervan. Geleidelijk aan kregen de pijnbestrijding en de zorg voor de stervende een plaats in de geneeskunde en raakte de palliatieve zorg structureel verankerd in de gezondheidszorg. Deze...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Verslag evaluatiecommissie / euthanasie 2004

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 30 min.

2004 - Federale contrôle en evaluatiecommissie euthanasie Eerste verslag ann de Wetgevende Kamers (Jaren 2002 - 2003)

 PDF-bestand  Lees meer