Einde van het leven (België)

 Verwijder filter "België"

België Beroep tot vernietiging / wet betreffende euthanasie

Auteur / Bron : Arbitragehof Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Jurisprudentieteksten Temps de lecture : 19 min.

    (...) De verzoekers willen niet het feit in het geding brengen dat het wettig is een behandeling die voor  de patiënt onnuttig blijkt, te onderbreken of niet aan te vatten, maar ze verwerpen de legalisering van het doden van een andere persoon (wat overigens het geval van de hulp bij zelfdoding overstijgt) waarin wordt voorzien in die wet die, in naam van het beginsel van de « zelfbeschikking », het een meerderjarige of ontvoogde minderjarige mogelijk maakt om euthanasie te verzoeken, zel...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Vordering tot schorsing / wet betreffende de euthanasie

Auteur / Bron : Arbitragehof Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Jurisprudentieteksten Temps de lecture : 8 min.

(...) De verzoekers stellen dat de wet van 28 mei 2002 op onherstelbare wijze afbreuk doet aan het recht op leven voor de personen bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de voormelde wet, doordat zij een discriminatie in het leven roept tussen die personen en de anderen zonder dat het criterium van onderscheid in aanmerking kan worden genomen, vermits het verboden is bij artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het recht op leven is immers het meest fundamentele recht,...

 PDF-bestand  Lees meer