Begin van het leven (België) > Abortus

 Verwijder filter "België"

België Abortusverslag : onmogelijk om een juiste diagnose te maken van de redenen waarom vrouwen een abortus hebben

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 5 min.

Abortusverslag : onmogelijk om een juiste diagnose te maken van de redenen waarom vrouwen een abortus hebben

De nieuwe wet van 15 oktober 2018 verplicht niet langer de noodsituatie te vermelden op het Registratieformulier. De opstellers van de wet achtten de verplichting te paternalistisch en strijdig met het idee van abortus als een "recht". De arts is dus vrij de redenen van de zwangerschapsafbreking al dan niet op te nemen. Uit het Verslag blijkt dat in het jaar na de aanname van de wet 6.319 vrouwen of 35% geen reden meer lieten opnemen. De geregistreerde cijfers van de redenen waarom een a...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Abortus : 30 jaar toepassing van de wet in België (bijgewerkt - oktober 2020)

Auteur / Bron : C. du Bus (IEB) Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 36 min.

Abortus : 30 jaar toepassing van de wet in België (bijgewerkt - oktober 2020)

Abortus provocatus is het vrijwillig ontnemen van het leven van een menselijk embryo of foetus. Het is algemeen gekend als ‘vrijwillige zwangerschapsafbreking' of ‘abortus'. In België is de wet op vrijwillige zwangerschapsafbreking, die tot doel heeft abortus gedeeltelijk te depenaliseren, op 15 april 1990 in werking getreden. Deze wet was het resultaat van lange en tumultueuze debatten in het federale parlement, dat zich al sinds de jaren zeventig met dit onderwerp bezighield. De laatste jare...

 PDF-bestand  Lees meer 

België België: Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep tot nietigverklaring van de abortuswet van 2018

Auteur / Bron : C. du Bus Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 5 min.

België: Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep tot nietigverklaring van de abortuswet van 2018

In april 2019 had de feitelijke vereniging “Citoyens pour la vie / Burgers voor het leven" het Hof gevat en de grondwettelijkheid van de nieuwe wet aangevochten. Naast de schrapping uit het strafwetboek van de zwangerschapsafbreking, bracht de nieuwe wet verschillende ingrijpende wijzigingen aan aan de oorspronkelijke wet van 1990, zoals het verplichte ontslag van een gewetensbezwaarde arts, de strafbaarstelling van elke poging die de vrouw de toegang tot een abortusvoorziening belet en het t...

Lees meer 

België Herziening van de abortuswet in België : mediaoptreden van het EIB

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Herziening van de abortuswet in België : mediaoptreden van het EIB

Ter gelegenheid van een televisiedebat (RTBF, 7 September) wijst Constance du Bus, jurist bij het Europees Instituut voor Bio-ethiek, op de huidige uitdagingen rond abortus in België. De noodsituaties van zwangere vrouwen in moeilijkheden, die in de verslagen van de Commissie voor de evaluatie van abortussen worden genoemd, roepen de vraag op naar de sociale, economische en relationele druk die aan de basis ligt van de meeste abortussen.  Constance du Bus komt ook terug op de verlenging van d...

Lees meer 

Vlaanderen: het merendeel van artsen en paramedici die abortussen om medische redenen uitvoeren zijn voorstander van neonatale euthanasie

Op de vraag of in geval van een dodelijke ziekte bij de foetus, het doden (door middel van abortus) te verkiezen is boven het verlenen van palliatieve zorg aan de pasgeborene als de zwangerschap wordt voortgezet, antwoordde 58% bevestigend, en sprak 36% zich niet uit. Het aantal dat de voorkeur geeft aan het doden van de foetus is nog groter als deze een "ernstige", niet-dodelijke ziekte heeft: 66%. Het vooruitzicht op een leven met zware ziekte of handicap lijkt daarom nog minder...

Lees meer 

België Verenigd Koninkrijk Is er een verklaring voor de daling van het aantal zwangerschapsafbrekingen tijdens de coronatijd ?

Auteur / Bron : vivreici.be, plus.lesoir.be, genethique.org Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Is er een verklaring voor de daling van het aantal zwangerschapsafbrekingen tijdens de coronatijd ?

Tijdens de COVID-19-tijd waarin iedereen verplicht werd thuis te blijven (maart-april 2020) is bij de centra voor gezinsplanning een sterke daling van het aantal verzoeken tot zwangerschapsafbreking vastgesteld. Ook in het Verenigd Koninkrijk daalde de verkoop van de zogenaamde morning-afterpil met de helft. Sedert de versoepeling van de COVID-19 maatregelen is het cijfer van de abortusverzoeken in België opnieuw gestegen. Er is evenwel geen toename vastgesteld van het aantal late abort...

Lees meer 

Verlenging van de termijn voor zwangerschapsafbreking tot 4,5 maand: nieuw uitstel van de definitieve stemming over het wetsvoorstel

De laatste tijd komt meer en meer verzet tegen het voorstel dat nu voorligt. Zopas heeft een collectief van meer dan 2600 zorgverleners in een open brief een aantal redenen daarvoor aangegeven. Het collectief stelt de gevaren van het voorstel aan de kaak: de verzwaring van de ingreep die het instukkentrekken van de foetus van drie maand noodzakelijk maakt (op 18 weken meet die 20 cm), de afwezigheid van een consensus onder de experten over de termijnverlenging, de opheffing van de in...

Lees meer 

België Abortus : analyse van het advies van de Raad van State over de amendementen op het wetsvoorstel

Auteur / Bron : C. du Bus Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 8 min.

Abortus : analyse van het advies van de Raad van State over de amendementen op het wetsvoorstel

Het verzoek om advies heeft betrekking op 30 amendementen op het wetsvoorstel ‘tot wijziging van diverse wetsbepalingen teneinde de voorwaarden om tot een zwangerschapsafbreking over te gaan te versoepelen". Dit wetsvoorstel is op 20 december 2019 in tweede lezing aangenomen door de Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, na een eerste advies van de Raad van State. Tot dan toe had de Raad van State geen enkele kritiek op de tekst geuit, met uitzondering van de uitbreiding ...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Zal het nieuwe wetsvoorstel dat zwangerschapsafbreking uit de strafwet haalt werkbaar zijn?

Auteur / Bron : L. Vanbellingen Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 11 min.

Zal het nieuwe wetsvoorstel dat zwangerschapsafbreking uit de strafwet haalt werkbaar zijn?

Het wetsvoorstel inzake zwangerschapsafbreking, dat sinds oktober 2019 in het federale parlement in bespreking is, bevat verschillende bepalingen die bedoeld zijn om abortus uit het strafrecht te halen. Dit voorstel komt op nauwelijks iets meer dan een jaar nadat al een wet over dit onderwerp goedgekeurd werd op 15 oktober 2018. Die wet wordt momenteel aangevochten voor het Grondwettelijk Hof. Onderhavig Dossier van het Europees Instituut voor Bio-ethiek maakt een stand van zaken over de...

 PDF-bestand  Lees meer 

Wat de deskundigen in 2018 echt hebben gezegd over de huidige voorstellen over abortus...

In deze TABEL presenteert het Europees Instituut van Bioethiek de analyse van alle parlementaire hoorzittingen van de 20 deskundigen, gehouden in mei-juni 2018 over de herziening van de abortuswet. Een grote meerderheid van de ondervraagde deskundigen blijkt geen commentaar te hebben geleverd op 7 van de 9 voornaamste maatregelen die binnenkort goedgekeurd zullen worden. Bovendien blijkt uit het verslag van de hoorzittingen dat geen enkel van deze maatregelen, zoals geformuleerd in de huidige...

Lees meer