Begin van het leven (België) > Abortus

 Verwijder filter "België"

Advies van de Raad van State over de amendementen op het wetsvoorstel ter versoepeling van de voorwaarden voor abortus: ethische en juridische analyse

Het verzoek om advies heeft betrekking op 30 amendementen aan het wetsvoorstel ‘tot wijziging van diverse wetsbepalingen teneinde de voorwaarden om tot een zwangerschapsafbreking over te gaan te versoepelen". Dit wetsvoorstel is op 20 december 2019 in tweede lezing aangenomen door de Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, na een eerste advies van de Raad van State. Tot dan toe had de Raad van State geen enkele kritiek op de tekst geuit, met uitzondering van de u...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wat de deskundigen in 2018 echt hebben gezegd over de huidige voorstellen over abortus

Auteur / Bron : C. du Bus Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Flash expert Temps de lecture : 4 min.

Wat de deskundigen in 2018 echt hebben gezegd over de huidige voorstellen over abortus

In deze Flash Expert (zie hieronder) presenteert het Europees Instituut van Bio-ethiek de analyse van alle parlementaire hoorzittingen van de 20 deskundigen, gehouden in mei-juni 2018 over de herziening van de abortuswet. Een grote meerderheid van de ondervraagde deskundigen blijkt geen commentaar te hebben geleverd op 7 van de 9 voornaamste maatregelen die binnenkort goedgekeurd zullen worden. Bovendien blijkt uit het verslag van de hoorzittingen dat geen enkel van deze maatregelen, zoals...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Waarom abortus geen medische handeling is

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Flash expert Temps de lecture : 5 min.

Waarom abortus geen medische handeling is

Abortus wordt soms een 'medische handeling' genoemd omdat de praktijk bij wet aan een arts wordt toevertrouwd. Het is echter noodzakelijk om de aard van een handeling te onderzoeken om te concluderen of deze al dan niet een medische handeling is, onder meer bepaald door het doel ervan, en niet alleen door de hoedanigheid van de persoon die de handeling stelt... Lees hier verder het nieuw Expert Flash van EIB.

 PDF-bestand  Lees meer